ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

Το ακούσαμε κι αυτό απο τη ΝΔ! Φωτεινή Πιπιλή: “Λαϊκισμός η κρατική παροχή μασκών, να πανε οι νοικοκυρές να τις ράψουν μόνες τους ,τι θα πάθουν!”

Ç ÂïõëåõôÞò ôçò ÍÄ ÖùôåéíÞ ÐéðéëÞ ìéëÜ óôçí ÂïõëÞ êáôÜ ôçí óõæÞôçóç ôùí ðñïãñáììáôéêþí äçëþóåùí ôçò êõâÝñíçóçò, ÊõñéáêÞ 8 Éïõëßïõ 2012. Ïëïêëçñþíïíôáé óìå ôçí ïíïìáóôéêÞ øçöïöïñßá ôá ìåóÜíõ÷ôá ïé ôñéÞìåñåò ðñïãñáììáôéêÝò äçëþóåéò ôçò êõâÝñíçóçò ÓáìáñÜ óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÐÁÍÔÅËÇÓ ÓÁÉÔÁÓ

THE SOCIALIST NEWSROOM

Απίστευτο σχόλιο της βουλευτού της ΝΔ, Φωτεινής Πιπιλή: “Λαϊκισμός η κρατική παροχή μασκών στους πολίτες, να παν να ράψουν μόνες τους οι νοικοκυρές!”

Σε αυτή την …Ελλάδα-Εκάλη ζούμε αγαπητοί αναγνώστες! Στην Ελλάδα που οι της ΝΔ, μιλάνε για “εξυπηρέτηση συμφερόντων” σχετικά με τις μάσκες και το κόστος της. Ποιοί; Αυτοί που αποδεδειγμένα έχουν προμοτάρει συγκεκριμένη επιχείρηση για να φτιάξει μάσκες σε μορφή μονοπωλίου…