Connect with us

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος: Η ΕΒΕ οδηγεί χιλιάδες μαθητές εκτός Πανεπιστημίων

Published

on

Σημεία Ομιλίας του Εισηγητή του Κινημάτος Αλλαγής κ. Δημήτρη Κωνσταντόπουλου επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας

Για την εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης
Η εκπαιδευτική πολιτική της Κυβέρνησης στα δύο χρόνια της εφαρμογής της έχει προκαλέσει μεγάλες τριβές στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η εξίσωση των Διπλωμάτων των Κολεγίων με τα Πτυχία των Πανεπιστημίων και των Πολυτεχνείων, η απουσία μέτρων προστασίας για μια ασφαλή φυσική λειτουργία σχολείων και πανεπιστημίων και η συρρίκνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι επιλογές που ανατρέπουν βασικά στοιχεία της δημόσιας παιδείας. Απουσιάζει μια ολοκληρωμένη εθνική εκπαιδευτική πολιτική, που θα μπορούσε να διαμορφωθεί μέσα από το ΕΣΥΠ, που κατήργησε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία εν μέσω του νέου κύματος της πανδημίας. Και αν η επόμενη σχολική χρονιά είναι όπως οι 2 προηγούμενες, θα έχουμε να κάνουμε με σοβαρό Μορφωτικό και Παιδαγωγικό Έλλειμμα των παιδιών μας.

Για το νομοσχέδιο
Το Νομοσχέδιο φέρνει μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της εκπαίδευσης, στην αξιολόγηση, στην αυτονομία της σχολικής μονάδας, στην εκκλησιαστική εκπαίδευση. Εξαρχής τονίσαμε, ότι τα ζητήματα που προκύπτουν από:

  • την εφαρμογή της  αξιολόγησης με τιμωρητικό τρόπο,
  • τη σύνθεση του Σχολικού Συμβουλίου,
  • τη συγκρότηση του Συμβουλίου επιλογής των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων,
  • τη μη προσμέτρηση της διδακτικής υπηρεσίας στους υποστηρικτικούς θεσμούς της εκπαίδευσης,
  • (Σχολικοί Σύμβουλοι – Καινοτόμες Δράσεις).
Αυτά είναι για εμάς κόκκινες γραμμές.

Για τους Σχολικούς Συμβούλους
Δεν είναι δυνατόν κ. Υπουργέ αυτοί οι οποίοι τιμωρήθηκαν από την Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με το Ν.4547/2018 ,και οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν προσφέρει στην εκπαίδευση, σήμερα εσείς αντί να τους δικαιώσετε, τους τιμωρείτε για δεύτερη φορά. Σχολικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων να υφίστανται κατάφωρη αδικία και πλήρη ανατροπή των επαγγελματικών τους προσδοκιών  μετά από 36 έτη. Πιο συγκεκριμένα: Οι ρυθμίσεις για τις δομές της εκπαίδευσης και την επιλογή των στελεχών είναι γραφειοκρατικές. Υποτάσσουν την παιδαγωγική λειτουργία και εποπτεία στην διοίκηση. Είναι μια ρύθμιση  που ζήτησα στην Επιτροπή και περίμενα να την κάνετε δεκτή. Να προσμετρηθεί ως διδακτική η υπηρεσία τους στους εκπαιδευτικούς που αναφέρθηκα. Αυτό είναι δίκαιο. Η εκπαιδευτική πολιτική των κυβερνήσεων  ΠΑΣΟΚ, αναπτυσσόταν στους τομείς της εποπτείας, της καθοδήγησης, της επιμόρφωσης και τέλος της αξιολόγησης. Η  Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διέλυσε τη δομή της εποπτείας, καταργώντας τους Σχολικούς Συμβούλους και εισάγοντας σύστημα χαλαρής εποπτείας. Ωστόσο σήμερα, το ΝΣΧ  δεν διορθώνει αυτά τα λάθη. Με αποτέλεσμα οι Διευθυντές εκπαίδευσης ισχυροποιούνται με τον παλαιό ρόλο του επιθεωρητή. Αυτή η ουσία. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι μετονομάζονται Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και υπάγονται στον Διευθυντή Εκπαίδευσης κι όχι στον Περιφερειακό Δ/ντή  όπως θα έπρεπε. Έτσι κ. Υπουργέ η επιλογή αυτή  υπονομεύει την έννοια της αξιολόγησης. Απορώ με την μετονομασία τους. Εμείς σας προτείναμε να ονομαστούν Σχολικοί Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και τούτο αναγνωρίζοντας την πορεία και την προσφορά του θεσμού.

Για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης
Έρχομαι στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης. Καταρχάς επανέρχονται τα κριτήρια του ν. 3848/2010, καθώς και οι όροι της δομημένης συνέντευξης από τράπεζα ερωτήσεων. Ρυθμίσεις των Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, που υπηρετούν την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια. Συμφωνούμε! Ωστόσο η μοριοδότηση στη θέση του Δ/ντή σχολικής μονάδας με 1,5 μονάδα κατ’ έτος είναι υπερβολική. Καθώς έτσι, με μία  και μόνο θητεία καλύπτεται το σύνολο των μορίων, όταν διαχρονικά στη νομοθεσία, απαιτούνταν δύο θητείες. Εδώ θα μπορούσε να προβλεφθεί μοριοδότηση διοικητικής εμπειρίας για εκπαιδευτικούς-αιρετούς σε θέσης ευθύνης στο Α΄& Β΄ Βαθμό Αυτοδιοίκησης. Ωστόσο κ. Υπουργέ, η ρύθμιση για συμμετοχή στα Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών Σχολικών μονάδων 2 εκπαιδευτικών με 15ετή εμπειρία και αυξημένα προσόντα είναι απαράδεκτη. Έτσι δημιουργούνται  ανησυχίες στην επιλογή των στελεχών, την ώρα που οι αιρετοί  εξοβελίζονται από τα Συμβούλια και ξηλώνεται ο ν. 1566/85. Νόμος που διαχρονικά είναι καταστατικός χάρτης της Εκπαίδευσης. Δεν μπορεί κ. Υπουργέ, οι 2 εκπαιδευτικοί που μετέχουν στο Συμβούλιο Επιλογής Δ/ντων Σχολικών Μονάδων να έχουν λιγότερα προσόντα από αυτούς που κρίνουν. Κάναμε πρόταση, οι 2 εκπαιδευτικοί κατά προτεραιότητα να έχουν μια θητεία ως Δ/ντες Εκπαίδευσης – Προϊστάμενοι Γραφείων – Διευθυντές Σχολείων. Διαφορετικά να αυξηθεί ο αριθμός των Σχολικών Συμβούλων σε 3, οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα να αξιολογούν τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων. Επίσης προβληματική η ρύθμιση, για ορισμό ενός Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας με υπερεξουσίες. Ελέγχει  την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κάτι που είναι ανεφάρμοστο. Προτείναμε  ένας Προϊστάμενος για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης με βάση την προϋπάρχουσα νομοθεσία πριν το νόμο 4547/18 και το καθηκοντολόγιο.

Για την αξιολόγηση
Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση αποτελεί για μας το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής βασική πολιτική θέση και στόχευση. Για μας η αξιολόγηση δεν σταματά στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στην αξιολόγηση των δομών, των προγραμμάτων, και των πόρων. Για μας, η αξιολόγηση ενισχύει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Θέλουμε, λοιπόν, να είναι ενισχυτική, ανατροφοδοτική, επιμορφωτική, χωρίς τιμωρητικό χαρακτήρα απέναντι στον εκπαιδευτικό. Η αξιολόγηση που προβλέπει το νομοσχέδιο είναι περιγραφική για τους εκπαιδευτικούς και αριθμητική για τα στελέχη. Διατηρείται, ωστόσο, η ανώνυμη αξιολόγηση προϊσταμένων από υφισταμένους. Επιλογή που κρίθηκε αντισυνταγματική στο ΣτΕ. Η αξιολόγηση, λοιπόν, επιβάλλεται να είναι επώνυμη για κρίνοντες και κρινόμενους.

Για την εκκλησιαστική εκπαίδευση
Στα θέματα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, με τις διατάξεις του Νομοσχεδίου, τακτοποιούνται και τίθενται σε αντιστοιχία τα εκκλησιαστικά σχολεία, τα οποία λειτουργούν με τη μορφή των Πρότυπων Σχολείων. Οι Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών, θα λειτουργούν ως μετα- δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση με πιστοποίηση επιπέδου 5. Επίσης, προβλέπεται η συγχώνευση της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και της Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων με τις Ακαδημίες Αθηνών και Κρήτης. Ακούσαμε στην ακρόαση των φορέων, ότι η Εκκλησία της Ελλάδος είναι σύμφωνη με τις ρυθμίσεις αυτές. Όμως η  μακρά ιστορική προσφορά της Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνωνεπιβάλλει τη διατήρηση της. Να επισημάνω ωστόσο, ότι ενώ η Εκκλησία της Ελλάδος και η Εκκλησία της Κρήτης εκπροσωπούνται στο Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως με δύο μέλη η καθεμία, δεν προβλέπεται εκπροσώπηση του Αγίου Όρους. Οι αποφάσεις όμως του Συμβουλίου δεν μπορεί να λαμβάνονται ερήμην του Αγίου Όρους, ιδίως σε θέματα που αφορούν άμεσα την Αθωνιάδα Σχολή και ανήκουν στην αρμοδιότητα της Ιερής Κοινότητας και των Ιερών Μονών. Προτείνουμε τη συμμετοχή στο Συμβούλιο δύο εκπροσώπων της Ιερής Κοινότητας με καθοριστική ψήφο. Άλλωστε το Άγιο Όρος έχει ειδικό καθεστώς και ο καταστατικός του χάρτης αναγνωρίζεται από το άρθρο 105 του Συντάγματος.

Για τη θεσμοθέτηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής
Η  θεσμοθέτηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής οδηγεί χιλιάδες μαθητές εκτός των Πανεπιστημίων. Θεσμοθέτηση μέσα στην πανδημία. Τα παράδοξα πολλά. Βλέπουμε παιδιά να συγκεντρώνουν τα μόρια ακόμα και Σχολής πιο υψηλόβαθμης από αυτή που επιθυμούν και να μην εισάγονται στην επιλογή τους λόγω του κόφτη της ΕΒΕ. Προτείνουμε για φέτος άμεση αναστολή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής της Σχολής και κατ’ επέκταση για τα Τμήματα. Στον αέρα και οι μεταγραφές. Πώς θα αιτηθεί μεταγραφή ένας φοιτητής σε Σχολή που δεν περιλαμβάνεται στο Μηχανογραφικό του εξαιτίας της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής; Δώστε λύση!

Advertisement

Για τους διορισμούς
Η δική μας θέση για τους διορισμούς είναι σταθερή. ΑΣΕΠ-Προϋπηρεσία – Επιστημονικά Προσόντα-Κοινωνικά κριτήρια.

Για τις τροπολογίες που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής
Ζητάμε την αποκατάσταση της αδικίας για τους αδιόριστους επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008. Είναι εκπαιδευτικοί που παραλείφθηκαν από τους διορισμούς, ενώ διορίστηκαν συνάδελφοί τους με χαμηλότερη βαθμολογία. Επίσης, καταθέσαμε τροπολογία για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών αποφοίτων της Σχολής Ικάρων και την εναρμόνιση της νομοθεσίας για την εκλογή Κοσμητόρων σε ΑΕΙ και ΑΣΕΙ. Σας καλούμε κα Υπουργέ να τις κάνετε αποδεκτές. Για όλους τους παραπάνω λόγους  καταψηφίζουμε επί της αρχής το Νομοσχέδιο. Ψηφίζουμε ωστόσο τα άρθρα που συμφωνούμε και αφορούν την αξιολόγηση, την εκκλησιαστική εκπαίδευση με την ένσταση στη συγχώνευση των Ακαδημιών  και τις ρυθμίσεις που επαναφέρουν τον Ν.3848/2010 για τη διοίκηση και τις επιλογές στελεχών