Connect with us

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ.Φραγγίδης: “Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη επιτρέπει στις ιδιωτικές κλινικές να αξιολογούνται μόνο αν το επιθυμούν!”

Published

on

Τοποθέτηση Γιώργου Φραγγίδη, βουλευτή ν. Κιλκίς στην Ολομέλεια της Βουλής, στο ν/σ του Υπ. Υγείας με τίτλο: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας – Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας»

Κύριε Υπουργέ,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το επίπεδο των ιατρικών υπηρεσιών υγείας αποτελεί δείκτη της ποιότητας του  συστήματος υγείας μιας χώρας, ενώ προσδιορίζει και το είδος του κοινωνικού κράτους που διαθέτει.

Υπάρχουν μετρήσιμα μεγέθη, τα οποία, μετά από μια διαδικασία σοβαρής και αντικειμενικής αξιολόγησης, μπορούν να μας δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για το ποια σημεία των υπηρεσιών χωλαίνουν και τι βελτίωση χρειάζονται, ποιο πρέπει να είναι το πλαίσιο λειτουργίας των υγειονομικών δομών και πώς θα πρέπει να κατανέμονται οι πόροι.

Οι πολίτες στη χώρα μας έχουν εγκατεστημένη μια αρνητική εικόνα ως προς το σύστημα υγείας. Ο χαμηλός βαθμός ικανοποίησής τους συνδέεται άμεσα με τη χαμηλή ποιότητα των υπηρεσιών υγείας αλλά και την προβληματική πρόσβαση στο σύστημα, τις επικρατούσες συνθήκες στις υγειονομικές δομές, την πολύπλοκη γραφειοκρατική διαδικασία και το οικονομικό κόστος που χρειάζεται να καταβάλουν για τις υπηρεσίες.

Η παράταξή μας είναι διαχρονικά τοποθετημένη υπέρ της αντικειμενικής και  ανεξάρτητης, χωρίς παρεμβολές, αξιολόγησης και μάλιστα όχι μόνο στην Υγεία αλλά και σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Πιστεύουμε ότι ο ρόλος της είναι  καταλυτικής σημασίας για τον εντοπισμό αδυναμιών και ελλείψεων, την παροχή κινήτρων βελτίωσης και εν τέλει την επίτευξη της βελτίωσης του αξιολογούμενου.

Advertisement

Το παρόν σχέδιο νόμου φέρει έναν ωραίο τίτλο αλλά θα το χαρακτήριζα, καλή τη πίστει ανεδαφικό, πρόωρο και πρόχειρο και κακή τη πίστει, υπονομευτικό για το δημόσιο σύστημα υγείας.

Περιέχει κενά και ασάφειες, ακόμα και κάποιες μη αιτιολογημένες διατάξεις. Δημιουργούνται εύλογες απορίες, όπως π.χ. γιατί χρειάζεται συνεργασία με τον ΟΔΙΠΥ για να υλοποιηθεί η δωρεά του Σταύρος Νιάρχος προς το Δημόσιο και η εκπαίδευση για τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων, τη στιγμή που ο ΕΟΔΥΥ ασχολείται ήδη με τις νοσοκομειακές λοιμώξεις αλλά και η  Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας ΑΕ,  έχει ως ένα αντικείμενό της την εκπαίδευση.

Ο ΕΟΠΥΥ, επίσης, όπως ορίστηκε από τη σύστασή του επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, έχει τον έλεγχο και την αξιολόγηση των παροχών υγείας.

Γιατί λοιπόν ιδρύουμε μια νέα Α.Ε. γι αυτά; Και εν πάση περιπτώσει, δε θα ήταν   ορθότερο αντί για μια νέα Α.Ε. να ιδρυθεί μία Ανεξάρτητη Αρχή;

Είναι ανεδαφικό και πρόωρο, γιατί δε μπορείς να μιλάς για αξιολόγηση, αν πρώτα δεν έχεις φροντίσει, ως κράτος, να παρέχεις όλα τα απαραίτητα εφόδια στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό που ταλανίζεται από τη μακροχρόνια οικονομική κρίση, την υποχρηματοδότηση, τις ελλείψεις σε προσωπικό κάθε είδους και σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, τις χαμηλού επιπέδου κτηριακές εγκαταστάσεις, την υπερφόρτωση σε όγκο ασθενών, τις ελλείψεις σε  περιφερειακές υποδομές. Και σαφώς, όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.  Τι ακριβώς θα αξιολογήσετε από αυτήν τη ζοφερή κατάσταση;

Η πανδημία του κορωνοϊού μας αποκάλυψε τις χρόνιες παθογένειες, τις αδυναμίες και τις ελλείψεις του συστήματος. Για παράδειγμα, θα πρέπει επιτέλους να φτάσουμε τα 12 κρεβάτια ΜΕΘ ανά 100.000 ασθενείς. Οφείλουμε πολλά στο υγειονομικό προσωπικό. Δεν μπορεί όμως να λειτουργούμε μόνο με την  αυτοθυσία του προσωπικού.

Κύριε Υπουργέ,

Advertisement

Αναρωτιέμαι ποια αξιολόγηση μπορείτε να κάνετε στην ΠΦΥ, όταν ακόμα δε μας έχετε πει ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για την ΠΦΥ. Πώς θα την οργανώσετε για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πρόληψης, της διάγνωσης, της θεραπείας και της αποκατάστασης; Ποιες δομές έχετε στο μυαλό σας; Αυτή τη στιγμή όλες οι δομές της είναι κατακερματισμένες. Έχουμε Κ.Υ. στις αγροτικές περιοχές, ΠΕΔΥ και Το.Μ.Υ. στις αστικές περιοχές, όπου λειτουργούν και αρκετά ιδιωτικά ιατρεία, υπάρχουν ανάλογες υπηρεσίες σε Δήμους ή άλλους οργανισμούς. Δεν υπάρχει ένα οργανωμένο πλαίσιο συνύπαρξης και συλλειτουργίας των πρωτοβάθμιων δομών υγείας.

Τι θα γίνει με την κατ’ οίκον νοσηλεία, τη φροντίδα των χρονίως πασχόντων, την τηλεϊατρική, την αποκατάσταση ασθενών; Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η μηχανογράφηση στα δημόσια νοσοκομεία. Εκκρεμεί η σύσταση οργανισμών. Πώς θα αξιολογηθεί κάτι που δεν έχει οργανωθεί;

Τη στιγμή που επικαλείστε την αξιολόγηση για όλες τις δομές υγείας, δημόσιες και ιδιωτικές, επιτρέπετε στις ιδιωτικές να αξιολογούνται μόνο αν το επιθυμούν. Είναι αυτονόητο ότι όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως όλες αυτές οι κλινικές οι οποίες ιδρύθηκαν πριν τον ν. 517/2001, δηλ. που είναι 30 και 40 χρόνων κλινικές, δε θα συμμετάσχουν στην αξιολόγηση και φυσικά θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους χωρίς επίπτωση. Αν δεν είναι αυτό άνιση μεταχείριση και εύνοια προς τον ιδιωτικό τομέα, τότε τι είναι;

Εμείς λέμε υποχρεωτική αξιολόγηση για όλους, αφού πρώτα παρέχετε όλα τα απαραίτητα για τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων δομών υγείας.

Ενστάσεις υπάρχουν και σε άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου, όπως ποιοι είναι οι όροι και οι εγγυήσεις που εξασφαλίζουν την ανεξάρτητη λειτουργία του ΟΔΙΠΥ; Πού λογοδοτεί; Ποιος διορίζει τον Πρόεδρο και το ΔΣ και με ποια κριτήρια;

Κύριε Υπουργέ,

Μιλάμε για αξιολόγηση. Είναι θέμα βαρύνουσας σημασίας. Ο διορισμός του Δ.Σ. του ΟΔΙΠΥ θα έπρεπε να περνάει από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Ομοίως και η Έκθεση των Πεπραγμένων του. Είμαστε θετικοί στην αξιολόγηση, όταν διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα του αξιολογητή και αφού προηγουμένως έχει δοθεί η δυνατότητα και τα μέσα στον αξιολογούμενο να ανταπεξέλθει στα κριτήρια αξιολόγησης.

Advertisement

Δυστυχώς, για όλους αυτούς τους λόγους, το νομοσχέδιό σας είναι και πρόωρο και πρόχειρο.