Connect with us

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απο 4 Μαϊου η “κανονικότητα” της ΝΔ ξεκινά: “Μείωση μισθού 50% με ταυτόχρονη εκ περιτροπής απασχόληση των εργαζομένων”

Published

on

Η άρση των μέτρων από 4 Μαΐου και η σταδιακή επιστροφή στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα, με νέος όρους είναι γεγονός, ωστόσο αυτή η νέα πραγματικότητα συνοδεύεται και από ανατροπές στην εργασία και μείωση μισθού 50% για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους.

Η μείωση μισθού 50% με ταυτόχρονη εκ περιτροπής απασχόληση είναι η νέα πραγματικότητα, που θα κληθούν να αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι που θα επιστρέψουν στις δουλειές τους με την άρση των μέτρων.

Ταυτόχρονα σε δύσκολη θέση βρίσκονται και χιλιάδες επιχειρήσεις που έκλεισαν με εντολή του κράτους. Στο ταμείο των επιχειρήσεων μπαίνουν από μηδέν έως ελάχιστα ευρώ κάθε μέρα και πλέον ένα νέο τοπίο διαμορφώνεται στην Ελλάδα.

Μία στις 7 επιχειρήσεις ενδέχεται ότι δεν θα καταφέρει να επαναλειτουργήσει μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθά και 250.000 εργαζόμενοι θα μείνουν χωρίς εργασία.

Ο Γ. Καββαθάς μιλώντας στο Mega, επισήμανε ότι οι παραπάνω προβλέψεις προκύπτουν από την έκτακτη έρευνα του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) για τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Είναι σαφές ότι, η επόμενη μέρα θα είναι πολύ δύσκολη, και τη χαρακτήρισε φουρτούνα για τους εργαζόμενους, ενώ πρόσθεσε, ότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται άμεσα μέτρα στήριξης.

Μέσα σε αυτό το κλίμα οι εργαζόμενοι, που συντηρούνται με τα 800 ευρώ για 45 μέρες, δηλαδή με 533 ευρώ το μήνα, καλούνται να βγουν σε ένα νέο περιβάλλον.

Advertisement

Προβλέπεται η δυνατότητα για κάποιες επιχειρήσεις να εφαρμόσουν εκ περιτροπής εργασία, δηλαδή να δουλεύουν οι εργαζόμενοί τους εκ περιτροπής (π.χ. 2 εβδομάδες τον μήνα). Αυτό θα οδηγήσει σε 50% μείωση μισθού.

Αυτό όμως γίνεται με μία προϋπόθεση, να μην γίνουν απολύσεις.

Επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στις πληττόμενες επιχειρήσεις και για όσο χρόνο πλήττονται, υπαγόμενοι στους σχετικούς ΚΑΔ, μπορούν να θέτουν σε εφαρμογή το σύστημα εργασίας με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας, κατά το οποίο:

α) με περίοδο αναφοράς τον μήνα, κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο εβδομάδες, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, και

β) ανά εβδομάδα εντάσσεται σε αυτόν τον τρόπο οργάνωσης τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης.

Οι εργοδότες που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης, υποχρεούνται, για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου να διατηρήσουν, τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, δηλαδή τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας, που σημαίνει ότι για τους εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης του παρόντος, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται η λύση σύμβασης εργασίας με οικειοθελή αποχώρηση και η λύση σύμβασης ένεκα συνταξιοδότησης.

Με την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου, οι επιχειρήσεις που υπάγονται στους πληττόμενους ΚΑΔ, έχουν δικαίωμα μονομερώς και χωρίς διαβούλευση να μετατρέψουν τη σύμβαση εργασίας έως και του 50% του προσωπικού τους σε εκ περιτροπής, με εργασία μισές μέρες το μήνα και τις αντίστοιχες μειωμένες αποδοχές

Advertisement

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος που απασχολείτο με τετράωρο και με μισθό αναφοράς τον κατώτατο μισθό, με την ταυτόχρονη εφαρμογή του εκ περιτροπής θα λαμβάνει καθαρές αποδοχές μικρότερες από 200 ευρώ

Τι προβλέπει το άρθρο 9 της ΠΝΠ

Αναλυτικά, το 9ο άρθρο της Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20/03 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» αναφέρει τα ακόλουθα:

1. Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, o εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:

α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,

β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης,

γ) Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.

Advertisement

2. Στο τέλος κάθε μήνα ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.