Κώστας Σκανδαλίδης: «Ανάπτυξη σε σαθρά θεμέλια»

Παρέμβαση Κώστα Σκανδαλίδη κατά τη συζήτηση του ν/σ «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα»στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 7% σε ετήσια βάση το α’ τρίμηνο, έναντι μείωσης το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι (-1,7%).

Ωστόσο, το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του νέου ΑΕΠ προέρχεται από την αύξηση της κατανάλωσης. Συγκεκριμένα, σε σύνολο ΑΕΠ 47,226 δισ., τα 43,587 δισ. είναι τελική καταναλωτική δαπάνη.

Με άλλα λόγια, ο νέος πλούτος της χώρας δεν παράγεται από ένα πιο υγιές παραγωγικό μοντέλο, αλλά εξαρτάται σχεδόν πλήρως από τα έκτακτα μέτρα στήριξης της οικονομίας από την κυβέρνηση. Αυτό αποτυπώνεται και στο ότι για ένα ακόμα τρίμηνο οι εισαγωγές υπερκάλυψαν τις εξαγωγές.

Τέλος, είναι θετικό ότι αυξάνονται οι επενδύσεις, αλλά πρέπει να βλέπουμε και την εξέλιξη του αποθέματος -όχι μόνο των ροών- των άμεσων επενδύσεων, το οποίο το 2020 εμφάνισε σημαντική μείωση σε σχέση με το 2019.

Πρέπει, δηλαδή, οι επενδύσεις να έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και να παράγουν εθνική προστιθέμενη αξία, όχι να είναι βραχυπρόθεσμες και να επικεντρώνονται μόνο στις κατασκευές.

Έτσι μόνο μπορούμε να οικοδομήσουμε μια ανθεκτική οικονομία και κοινωνία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ