Connect with us

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H Eξίσωση πτυχίων ΑΕΙ και Κολεγίων προσωπική επιλογή της Κεραμέως

Published

on

Επιλογή Κεραμέως η εξίσωση πτυχίων ΑΕΙ και κολεγίων

νώ η υπουργός είχε στα χέρια της όλο το νομικό «οπλοστάσιο» για να αντικρούσει τις απαιτήσεις των Ευρωπαίων, αγνόησε την επιστολή της προέδρου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης επιλέγοντας να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα ιδιωτών της εκπαίδευσης

Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση φέρνει την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, η επιστολή του αρμόδιου οργανισμού για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ – Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), καθώς, ενώ της παρείχε όλα τα επιχειρήματα για να αντικρούσει τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ισοδυναμία των τίτλων σπουδών ιδιωτικών κολεγίων με αυτούς των δημόσιων Πανεπιστημίων της χώρας, η υπουργός επέλεξε να την αγνοήσει παντελώς και να προχωρήσει στην ικανοποίηση των ιδιωτικών συμφερόντων επιχειρηματιών της εκπαίδευσης και στη διά της πλαγίας παραβίαση του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Στην προχθεσινή συνεδρίαση της Βουλής, όπου ψηφίστηκε επί της αρχής το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας για την «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Ερευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», εκτυλίχθηκαν σκηνές που δεν τιμούν καθόλου τη λειτουργία του Κοινοβουλίου.

Η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, εδώ και μέρες διαρρηγνύει τα ιμάτιά της ότι η ρύθμιση για τα κολέγια (άρθρο 50), που έχει συγκεντρώσει τα πυρά όλου του εκπαιδευτικού κόσμου, απορρέει από «κοινοτικές υποχρεώσεις», τις οποίες όμως αρνείται να στοιχειοθετήσει δημόσια, παρά τις συνεχείς κρούσεις των βουλευτών του ΚΙΝΑΛ. Συγκεκριμμένα η Χαρά Κεφαλίδου μίλησε για “ευθεία προσβολή της Δημοκρατίας” όταν αποκρύφθηκε έγγραφο απο το Υπουργείο Παιδείας.

«Η υπουργός Παιδείας απέρριψε καθ’ όλη τη διάρκεια συνεδριάσεων των επιτροπών αλλά και στη συζήτηση στην Ολομέλεια τα επανειλημμένα αιτήματά μας, να καταθέσει την επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση μετά τις 7 Ιουλίου 2019 σχετικά με θέματα παιδείας και επαγγελματικής ισοδυναμίας, όπως επίσης και τις απαντήσεις της υπουργού, των υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ και των εποπτευομένων φορέων του»,,

Η υπουργός Παιδείας αρνούνταν, μέχρι χθες, να δημοσιοποιήσει την επίμαχη επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιστολής, επικαλούμενη «λόγους δημοσίου συμφέροντος». Επέλεξε ωστόσο να διαβάσει από το βήμα της Βουλής απόσπασμα, σύμφωνα με το οποίο ο νόμος 4589/2019 (νόμος Γαβρόγλου) «δεν συνάδει με το άρθρο 1 και 2 παράγραφος 1 και άρθρο 4 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2005/36, καθώς προβλέπει ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, που έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., πρέπει να αποκτήσουν ακαδημαϊκή αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ, αντί να προβλέπει ότι οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, μετά την απόκτηση επαγγελματικής αναγνώρισης του τίτλου σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010, πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για την πρόσληψη εκπαιδευτικών τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα».

Ωστόσο, όπως προκύπτει από το έγγραφο του ΔΟΑΤΑΠ, η προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται επίσης και στον νόμο 3328/2005, δηλαδή τον καταστατικό νόμο του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης. Το έγγραφο, που φέρει την υπογραφή της προέδρου του Οργανισμού, Ελένης Φ. Παπαδοπούλου, καθηγήτριας του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχει ημερομηνία 29.09.2019, αποστέλλεται στο υπουργείο Εξωτερικών και κοινοποιείται επιπλέον στο υπουργείο Παιδείας.

Κι αν αναρωτηθεί κανείς πώς εμπλέκεται το υπουργείο Εξωτερικών στην υπόθεση, η απάντηση είναι ότι η ειδική νομική υπηρεσία του ΥΠΕΞ ζητούσε από το υπουργείο Παιδείας να επιχειρηματολογήσει σχετικά με την προειδοποίηση της Ε.Ε. μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2019, προκειμένου με τη σειρά του να απαντήσει στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο υποστήριζε ότι η χώρα παραβιάζει την Οδηγία 2005/36, καθώς δεν αναγνωρίζει τίτλους σπουδών που έχουν χορηγηθεί από κολέγια συνεργαζόμενα με ΑΕΙ της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά και λόγω της διαδικασίας ισοτιμίας των διπλωμάτων μέσω ΔΟΑΤΑΠ.

Advertisement

Επιχειρήματα στα σκουπίδια

Το έγγραφο του ΔΟΑΤΑΠ παρέχει πληθώρα επιχειρημάτων, τα οποία, όμως, όπως όλα δείχνουν, αγνοήθηκαν παντελώς από την υπουργό Παιδείας. Διαβάζουμε, λοιπόν, ότι, βάσει του άρθρου 165 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΣΛΕΕ) μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία κυρώθηκε με τον νόμο 3671/2008 (Α’ 129), η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος βρίσκεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του εκάστοτε κράτους-μέλους, γεγονός το οποίο έρχεται φυσικά σε συμφωνία με το άρθρο 16 του Συντάγματος της Ελλάδας.

Συνεπώς, οι ρυθμίσεις του νόμου 3328/2005, που αφορούν την αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, ανάγονται στην εσωτερική οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος των σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και άρα δεν υπεισέρχονται σε παράβαση διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

«Οποιαδήποτε παρέμβαση στον νόμο 3328/2005 -ο οποίος σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παρ. 5 και 8 του Συντάγματος αποτελούν την ελληνική νομοθεσία η οποία διέπει την αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας- προς τον σκοπό αντιμετώπισης ζητημάτων τα οποία αφορούν στην από επαγγελματικής άποψης εξέταση αλλοδαπών τίτλων και τα οποία ανέκαθεν ενέπιπταν στις αρμοδιότητες άλλων οργάνων της ελληνικής πολιτείας (σ.σ. αναφέρεται στο Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας – ΑΤΕΕΝ πρώην ΣΑΕΠ – Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων), θα συνεπαγόταν ανεπίτρεπτη παραβίαση των παραπάνω διατάξεων του Συντάγματος», τονίζει η πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ στην επιστολή της.

Πολύ σημαντικό είναι και το σημείο που αναφέρεται στα κολέγια ως «φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης», βάσει του ν. 3696/2008, που σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε ο Οργανισμός να αναγνωρίσει ακαδημαϊκή ισοτιμία σε τέτοιο φορέα, «διότι τούτο θα συνιστούσε καταστρατήγηση των παραγράφων 5 και 8 του άρθρου 16 του Συντάγματος», με τον ΔΟΑΤΑΠ να θέτει ευθέως ζήτημα αντισυνταγματικότητας.

Ενώ λοιπόν η υπουργός Παιδείας είχε στα χέρια της όλο το νομικό «οπλοστάσιο» για να απαντήσει στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να υπερασπιστεί το εθνικό δίκαιο, ως όφειλε, αποφάσισε εντούτοις να παροπλίσει πρακτικά τον ΔΟΑΤΑΠ -αφού δεν μπορεί να τον καταργήσει, καθώς δεσμεύεται από το άρθρο 16 του Συντάγματος, το οποίο επίσης παρακάμπτει τεχνηέντως- και να κάνει δώρο ακριβή πελατεία στους κολεγιάρχες.

πηγη: ΕΦΣΥΝ

Advertisement