Connect with us

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Μπιάγκη για τη στήριξη των δημόσιων στρατιωτικών βιομηχανικών υποδομών – “Ανάθεση έργου σε ιδιώτες , με όρους που δεν διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον”

Published

on

Με ερώτησή του προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κατόπιν συνεργασίας με τον Τομέα Άμυνας, ο Βουλευτής Κέρκυρας και κοινοβουλευτικός υπεύθυνος ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μπιάγκης, αναδεικνύει το ζήτημα της υπονόμευσης των δημόσιων στρατιωτικών βιομηχανικών υποδομών, όπως των στρατιωτικών εργοστασίων συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Στρατού Ξηράς, μέσω της ανάθεσης του επισκευαστικού έργου σε ιδιώτες, με όρους που δεν διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον.

Όπως τονίζει ο βουλευτής, η εκχώρηση έργου σε ιδιώτες με τον τρόπο που επιχειρείται από την κυβέρνηση, πέραν του γεγονότος ότι δεν τεκμηριώνεται πως συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος για το δημόσιο, συντελεί στην πλήρη απαξίωση, τόσο των Στρατιωτικών Εργοστασίων, όσο και του Τεχνικού Σώματος, ενώ μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει σε λουκέτο των Εργοστασίων και στην πλήρη εξάρτηση από τον εκάστοτε ιδιώτη, με όποιους κινδύνους αυτό συνεπάγεται για την Άμυνα της χώρας.

Ο Δημήτρης Μπιάγκης, θέτει καίρια ερωτήματα ως προς τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης μεθόδευσης, στο πλαίσιο της αρχής ότι η ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, με την παροχή στήριξης των δημόσιων βιομηχανικών υποδομών και παράλληλη συμπληρωματική συμμετοχή ελληνικών ιδιωτικών εταιρειών με όρους διαφάνειας, ισονομίας και αποδοτικότητας, αποτελεί προϋπόθεση βιώσιμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων..

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης παρατίθεται ως κάτωθι:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό

Εθνικής Άμυνας

Advertisement

Θέμα: «Τεχνική υποστήριξη οχημάτων Στρατού Ξηράς»

Στον ιστότοπο των Προδιαγραφών των Ενόπλων Δυνάμεων αναρτήθηκε η Προδιαγραφή ΠΕΔ–Β–10098/24 Οκτ. 23 με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Τροχοφόρων – Ερπυστριοφόρων Οχημάτων», η οποία συντάχθηκε και εκδόθηκε από το ΓΕΣ/ΔΤΧ.

Στο κείμενο της εν λόγω ΠΕΔ περιγράφονται και τυποποιούνται όλες οι διαδικασίες για την εκχώρηση επισκευαστικού έργου σε ιδιώτες και δημιουργούνται οι συνθήκες για την ιδιωτικοποίηση της συντήρησης και επισκευής των υλικών του Στρατού Ξηράς (ΣΞ).

Η απόφαση για την εν λόγω ανάθεση σε ιδιώτες δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, τόσο ως προς τη σκοπιμότητά της, όσο και ως προς την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες των στρατιωτικών εργοστασίων, εφόσον βέβαια αυτά διατηρούνται λειτουργικά και επαρκώς στελεχωμένα, αλλά και το σχετικά χαμηλό κόστος που συνιστά η ανάληψη της συντήρησης και επισκευής οχημάτων από αυτά, όπως προκύπτει και από στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Δεδομένου ότι, τα οχήματα του ΣΞ αποτελούν κρίσιμο κύριο υλικό για την εκτέλεση του έργου του και των επιχειρησιακών αποστολών του.

Δεδομένου ότι, η συντήρηση και η επισκευή του τεχνικού υλικού του ΣΞ αποτελεί αποστολή του Τεχνικού Σώματος, με τις αντίστοιχες τεχνικές εργασίες να διαχωρίζονται σε διάφορα επίπεδα (κλιμάκια), με το ανώτερο επίπεδο επισκευών (5ο κλιμάκιο) να πραγματοποιείται από τα αντίστοιχα Στρατιωτικά Εργοστάσια, και κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιείται από μονάδες – εργοστάσια του ΣΞ, τόσο σε καιρό ειρήνης, όσο κυρίως σε κρίση και σε πόλεμο.

Δεδομένου ότι, η συντήρηση και η επισκευή του τεχνικού υλικού του ΣΞ καλύπτεται από τις δυνατότητες και την εν γένει συσσωρευμένη εμπειρία του εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού του, όπως επανειλημμένα έχει αποδειχθεί σε βάθος δεκαετιών, το οποίο δύναται να ανταπεξέλθει με επιτυχία σε οποιοδήποτε ανατεθέν έργο, ενώ δεν απαιτείται η συνδρομή ιδιωτών.

Advertisement

Δεδομένου ότι, η επαρκής στελέχωση με κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό και η διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών για την συντήρηση – υποστήριξη του τεχνικού υλικού κρίνονται απαραίτητα για την αποτελεσματική ολοκλήρωση εκάστου ανατιθέμενου έργου στα στρατιωτικά εργοστάσια.

Δεδομένου ότι, η εκχώρηση έργου σε ιδιώτες με τον τρόπο που επιχειρείται από την κυβέρνηση συντελεί στην πλήρη απαξίωση, τόσο των Στρατιωτικών Εργοστασίων, όσο και του Τεχνικού Σώματος, ενώ μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει σε λουκέτο των Εργοστασίων και στην πλήρη εξάρτηση από τον εκάστοτε ιδιώτη, με όποιους κινδύνους αυτό συνεπάγεται για την Άμυνα της χώρας.

Δεδομένου ότι, η ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, με την παροχή στήριξης των δημόσιων βιομηχανικών υποδομών και παράλληλη συμπληρωματική συμμετοχή ελληνικών ιδιωτικών εταιρειών με όρους διαφάνειας, ισονομίας και αποδοτικότητας, αποτελεί προϋπόθεση βιώσιμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ποιοι είναι οι ουσιαστικοί λόγοι που οδηγούν στη δρομολόγηση της ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης τεχνικού υλικού του ΣΞ σε ιδιώτες και ποια θα είναι η αντίστοιχη επιβάρυνση του Έλληνα φορολογούμενου;
Εξαντλήθηκαν όλες οι δυνατότητες των Στρατιωτικών Εργοστασίων ώστε να αναζητούνται εναλλακτικές – συμπληρωματικές πηγές συντήρησης;
Η τεχνική υποστήριξη από ιδιώτες συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος σε σχέση με την αντίστοιχη υποστήριξη από τα στρατιωτικά εργοστάσια και εν πάσει περιπτώσει η εν λόγω ανάθεση δρομολογείται κατόπιν μελέτης σκοπιμότητας ως συμφερότερη ή προέκυψε ως λύση ανάγκης;
Ποιο είναι το ποσοστό υλοποίησης των ετήσιων προγραμμάτων ανακατασκευών κινητήρων και λοιπών συγκροτημάτων οχημάτων του ΓΕΣ για τα έτη 2022 και 2023 και τι ποσά διαθέσατε για την υλοποίηση αυτών;
Ποια είναι η στελέχωση των στρατιωτικών εργοστασίων με έμπειρο τεχνικό προσωπικό, τόσο σε στρατιωτικό, όσο κυρίως σε πολιτικό προσωπικό;
Ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικίας του έμπειρου τεχνικού προσωπικού των στρατιωτικών εργοστασίων;
Έχει δρομολογηθεί η πρόσληψη νέου τεχνικού προσωπικού προς κάλυψη των υπαρχουσών κενών θέσεων εργασίας;
Διατίθενται τα απαραίτητα κονδύλια στα στρατιωτικά εργοστάσια για τη συντήρηση – τεχνική υποστήριξη των οχημάτων; Αν ναι, πόσα είναι αυτά σε ετήσια βάση και τι ποσό έχει διατεθεί στο κάθε στρατιωτικό εργοστάσιο για την αγορά ανταλλακτικών για συντήρηση – τεχνική υποστήριξη των οχημάτων του ΣΞ τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια;
Προτίθεστε να διατηρήσετε σε αποτελεσματική λειτουργία τα στρατιωτικά εργοστάσια για τη συντήρηση – τεχνική υποστήριξη των οχημάτων του Στρατού;
O Ερωτών Βουλευτής

Δημήτρης Μπιάγκης

Advertisement
Advertisement