Παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ στην Βουλή για τις Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων

Ερώτηση στην Βουλή κατέθεσαν Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, κ. Κ. Τσιάρα ,Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδη,Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη και Υγείας, κ. Αθ. Πλεύρη σχετικά με την λειτουργία των Ομάδων Προστασίας Ανηλίκων.

Ολόκληρη η ερώτηση :

Κύριοι Υπουργοί,

Οι Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων εντάσσονται στο Δίκτυο υπηρεσιών που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3961/2011, μετά την σύσταση, δυνάμει του άρθρου 12 του ν. 3860/2010, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του «Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων» (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις και την με αριθμ.οικ.49540/4-5-2011 ΚΥΑ «Συντονισμός δράσεων και υπηρεσιών παιδικής προστασίας» (ΦΕΚ 877/Β΄), οι άνω ομάδες συγκροτούνται από το Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. σε κάθε δήμο, σε συνεργασία με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού, και αποτελούνται από κοινωνικούς λειτουργούς των οικείων Ο.Τ.Α.

Επιπλέον, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 40719/13-9-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, «κάθε Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων είναι αρμόδια για την πραγματοποίηση των κοινωνικών ερευνών για θέματα κακοποίησης ανηλίκων, όταν (α) δέχεται σχετική ειδοποίηση από την εθνική γραμμή παιδικής προστασίας, (β) δέχεται καταγγελία, έστω και ανώνυμη, για κακοποίηση ανηλίκου στα όρια του Δήμου ή (γ) λαμβάνει εισαγγελική εντολή για τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας», ενώ κάθε κοινωνικός λειτουργός που την απαρτίζει: «α) θα συνιστά το πρόσωπο αναφοράς κάθε δήμου για τη λειτουργία της Εθνικής Γραμμής Προστασίας του Παιδιού (Γραμμή 1107, η οποία θα λειτουργήσει στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και β) θα πραγματοποιεί κοινωνικές έρευνες για θέματα κακοποίησης ανηλίκων και συμβάντων έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο όταν: (ι) δέχεται σχετική ειδοποίηση από την Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας, (ιι) δέχεται καταγγελία, έστω και ανώνυμη, για κακοποίηση ανηλίκου στα όρια του δήμου ή (ιιι) λαμβάνει εισαγγελική εντολή για τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας.»

Επειδή είναι προφανές ότι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού απαιτεί ολιστική διαχείριση και διεπιστημονική προσέγγιση,

Επειδή σε περιπτώσεις κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων προκύπτουν ζητήματα ψυχοδιαγνωστικης αξιολόγησης και ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης των παιδιών και των οικογενειών τους καθίσταται αναγκαία η υποχρεωτική συμμετοχή ψυχολόγων στο πλαίσιο λειτουργίας των Ομάδων Προστασίας Ανηλίκων,

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Οι προβλεπόμενες Ομάδες προστασίας Ανηλίκων λειτουργούν σε όλους τους Δήμους της χώρας; Εάν ναι, με τι προσωπικό, ποιάς ειδικότητας και πόσοι από αυτούς απασχολούνται αποκλειστικά με τα ανήλικα παιδιά, αναλυτικά, ανά Δήμο;
Είναι στις προθέσεις σας η υιοθέτηση μιας διεπιστημονικής προσέγγισης, διευρύνοντας ρητώς τις ειδικότητες των επιστημόνων που απασχολούνται στις Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων και συμπεριλαμβάνοντας υποχρεωτικά τους ψυχολόγους;
Οι ερωτώντες βουλευτές

Γιώργος Μουλκιώτης

Νάντια Γιαννακοπούλου

Ευαγγελία Λιακούλη

Μπουρχάν Μπαράν

Γιώργος Φραγγίδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ