Connect with us

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σειρά τροπολογιών για ζητήματα των ενόπλων δυνάμεων καταθέτει το ΠΑΣΟΚ μετά από πρόταση Μπιάγκη και Τομέα Άμυνας

Published

on

Στο πλαίσιο της πολιτικής παρέμβασης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στο υπό συζήτηση στη βουλή Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις», κατατέθηκε από τους βουλευτές του Κινήματος, κ. Δημήτριο Μπιάγκη, κ. Παύλο Γερουλάνο, κα Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου, κ. Δημήτριο Μάντζο, κ. Σταύρο Μιχαηλίδη, κ. Γεώργιο Νικητιάδη και κ. Παναγιώτη Παρασκευαΐδη, κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας σε συνεργασία με τον Δημήτρη Μπιάγκη, μετά από συναντήσεις με συνδικαλιστικούς φορείς των στρατιωτικών, τροπολογία στην Ολομέλεια της βουλής για τα ακόλουθα θέματα:

α. «Τροποποίηση ορίων ηλικίας αποστρατείας και συνταξιοδότηση ΕΠΟΠ».

β. «Μισθολογική κατάταξη σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών».

γ. «Αναπροσαρμογή βασικών μισθών – Μισθολογικά Κλιμάκια στρατιωτικού προσωπικού προερχόμενο από τον θεσμό των ΕΜΘ».

Με την υπόψη τροπολογία, το Κίνημά μας πρότεινε οριστικές λύσεις επί συγκεκριμένων χρονιζόντων προβλημάτων των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας, αφού η κυβέρνηση δεν επιδεικνύει το απαραίτητο ενδιαφέρον και δεν παίρνει καμία σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.

Παρακάτω παρατίθεται το πλήρες κείμενο της τροπολογίας καθώς και η σχετική αιτιολογική έκθεση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Advertisement

Θέμα «Τροποποίηση ορίων ηλικίας αποστρατείας και συνταξιοδότηση ΕΠΟΠ, μισθολογική κατάταξη σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών και αναπροσαρμογή βασικών μισθών  »

Στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Αιτιολογική Έκθεση

Άρθρο 1 «Τροποποίηση ορίων ηλικίας αποστρατείας και συνταξιοδότηση ΕΠΟΠ»

Το θέμα των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) έχει απασχολήσει και συνεχίζει να απασχολεί το στράτευμα και κυρίως τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Οι ΕΠΟΠ προσλήφθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) με υποχρέωση 35 ετών υπηρεσίας, όπως ισχύει για όλα τα στελέχη των ΕΔ. Πρόκειται για έναν θεσμό που εγκαθιδρύθηκε πριν από δύο δεκαετίες, ο οποίος λειτούργησε ευεργετικά για την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του στρατεύματος. Ωστόσο, δεν ελήφθη υπόψη, κατά την τότε νομοθετική διαδικασία, η σχετική διάταξη περί ηλικιακών ορίων του ν.δ.445/1974, αλλά ούτε και ο ν.4609/2019, ο οποίος έλαβε σχετική μέριμνα μόνο για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) -όχι για τους ΕΠΟΠ- με συνέπεια να επίκειται οσονούπω η απόλυση των μεγαλύτερων σε ηλικία ΕΠΟΠ στην ηλικία των πενήντα (50) ετών τους, μέσω της αυτεπάγγελτης αποστρατείας τους λόγω ορίων ηλικίας, σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν.δ.445/1974, στερώντας από τις οικογένειές τους οικονομικούς πόρους προς επιβίωση.

Σε κάθε περίπτωση, η πρόωρη αποστρατεία στελεχών των ΕΔ, χωρίς τη θέλησή τους, επιδρά καθοριστικά στην οικονομική κατάσταση των εν λόγω στελεχών και των οικογενειών τους, ενώ αποδυναμώνει το παραγωγικό έργο του στρατεύματος, στερώντας το από τις αποκτηθείσες γνώσεις και εμπειρίες των ΕΠΟΠ στη συνεισφορά τους στην εκπλήρωση της αποστολής των ΕΔ.

Η σχετική διάταξη θέσπισης ηλικιακών ορίων τέθηκε σε ισχύ περίπου 30 χρόνια πριν την θεσμοθέτηση της κατηγορίας των ΕΠΟΠ. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία και δίκαιη η βελτίωση αυτής της ρύθμισης, μέσω σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, μεριμνώντας για την παραμονή στο στράτευμα και μετά την ηλικία των 50 ετών, για όσους ΕΠΟΠ το επιθυμούν και μέχρι την συμπλήρωση των αναγκαίων συντάξιμων χρόνων υπηρεσίας, θεμελιώνοντας τον σεβασμό στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της μέριμνας της πολιτείας προς τους πολίτες και της ίσης μεταχείρισης των στελεχών των ΕΔ.

Advertisement

Ως εκ τούτου, προτείνεται να προστεθεί σχετική διάταξη προς επίλυση του υπόψη προβλήματος.

Άρθρο 2 «Μισθολογική κατάταξη σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών»

Οι σπουδαστές των παραγωγικών σχολών ΕΔ και Σωμάτων Ασφαλείας, σύμφωνα με τον Ν.  4472/2017, αμείβονται κατά την διάρκεια της φοίτησης τους, ως εξής:

          α.      Ενόπλων Δυνάμεων:

                   αα.    Μαθητές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) λαμβάνουν το 10% του Μ.Κ. 25 της Α’ Κατηγορίας (157,50€).

                   αβ.    Μαθητές Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών λαμβάνουν το 8% του Μ.Κ. 17 της Β΄ Κατηγορίας (118,80€).

          β.      Σωμάτων Ασφαλείας:

Advertisement

                   αα.    Δόκιμος Υπαστυνόμος και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 54% του Μ.Κ. 35 της Α’ Κατηγορίας (623,70€) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης, το 56% του Μ.Κ. 35 της Α’ Κατηγορίας (646,80€) κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης και το 58% του Μ.Κ. 35 της Α΄ Κατηγορίας (669,90€) κατά το τέταρτο έτος φοίτησης.

                   ββ.    Δόκιμος Αστυφύλακας και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 33% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας (325,05€) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης και το 35% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας (344,75€) κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στις απολαβές, με υστέρηση  των Σπουδαστών των σχολών Ενόπλων Δυνάμεων σε σχέση με τους σπουδαστές των Σωμάτων Ασφαλείας και πρέπει να επέλθει ένας σχετικός εξορθολογισμός καταβάλλοντας αρχικά μία προσπάθεια για την δικαιότερη μεταχείριση του προσωπικού των ΕΔ.

Άρθρο 3 «Αναπροσαρμογή βασικών μισθών»

Μισθολογικά Κλιμάκια στρατιωτικού προσωπικού προερχόμενο από τον θεσμό των ΕΜΘ

Με το ν.4609/2019 δόθηκε η δυνατότητα στους στρατιωτικούς προέλευσης ΕΜΘ να συνεχίσουν την σταδιοδρομία τους στο στράτευμα μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και να εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης, ορίστηκαν οι προϋποθέσεις για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε Εθελοντές και Εθελόντριες Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) βαθμού Ανθυπολοχαγού, που τίθενται σε αποστρατεία.

Με το ν.4472/17 καθορίστηκε το νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών και η κατηγορία στρατιωτικού προσωπικού των ΕΜΘ εντάχθηκε στην Γ’ κατηγορία μισθολογικής κατάταξης στην οποία τα κλιμάκια ορίζονται με ανώτερο αυτό του Ανθυπασπιστή.

Advertisement

Με το ν.4609/2019 δεν προβλέφθηκε ταυτόχρονα και η τροποποίηση των μισθολογικών κλιμακίων για την κατηγορία αυτών των στρατιωτικών (ΕΜΘ) για τους βαθμούς του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού.

Υπάρχουν ΕΜΘ οι οποίοι έχουν προαχθεί στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, αλλά συνεχίζουν να λαμβάνουν τον μισθό που αντιστοιχεί σε μισθολογικό κλιμάκιο Ανθυπασπιστή.

Λόγω του ότι υπάρχουν ΕΜΘ οι οποίοι κατατάχθηκαν με το ν.1513/1985 και έχει  ήδη εκδοθεί η αποστρατεία τους λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ή 35ετίας και οι στρατιωτικοί αυτοί δεν λαμβάνουν αποδοχές για τον πραγματικό βαθμό που φέρουν αλλά γι’ αυτόν του Ανθυπολοχαγού, στη βάση των σχετικών διατάξεων του ν.5036/2023, με αρνητική επίδραση στον υπολογισμό των μερισμάτων, της σύνταξης και του εφάπαξ, κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση του ν.4472/2017 με την προσθήκη μισθολογικών κλιμακίων για τους ανωτέρω στρατιωτικούς.

Με το ν.5018/2023 τροποποιήθηκε η βαθμολογική εξέλιξη των στρατιωτικών προέλευσης ΕΜΘ μέχρι τον βαθμό του Υπολοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε Εθελοντές και Εθελόντριες Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) βαθμού Υπολοχαγού, που τίθενται σε αποστρατεία.

Ως εκ τούτου, προτείνεται όπως στο άρθρο 125 «Βασικός Μισθός» του ν.4472/17, στους μηνιαίους μισθούς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, στην «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’» προστεθούν δύο (2) μισθολογικά κλιμάκια (κλιμάκια 1 και 2), όπως σημειώνεται στον παρακάτω πίνακα (α) και τα συνολικά μισθολογικά κλιμάκια της Γ’ κατηγορίας να ορισθούν στον αριθμό των είκοσι τεσσάρων (24).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις», προστίθενται τα άρθρα, ως εξής:

Advertisement

«Άρθρο …

Τροποποίηση ορίων ηλικίας αποστρατείας και συνταξιοδότηση ΕΠΟΠ

1. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) για τους οποίους προβλέπεται αυτεπάγγελτη αποστρατεία άνευ κρίσης λόγω κατάληψης των ηλικιακών ορίων ηλικίας του άρθρου 39 του ν.δ.445/1974 (ΦΕΚ Α΄ 160), δύνανται να παραμείνουν στις Ένοπλες Δυνάμεις κατόπιν αιτήσεώς τους, η οποία υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες πριν την κατάληψη των ανωτέρω ορίων. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) που θα παραμείνουν στις Ένοπλες Δυνάμεις εξελίσσονται κανονικά σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.2936/2001 (ΦΕΚ Α΄ 166).

2. Το αίτημα της πρώτης παραγράφου μεταβιβάζεται στην αρμόδια αρχή αμελλητί και δύναται να απορριφθεί μόνο για τεκμηριωμένους ιατρικούς λόγους στο πλαίσιο των ν.2936/2001 (ΦΕΚ Α΄ 166) και 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84), καθώς και του π.δ.11/2014 (ΦΕΚ Α΄ 17).

3. Για τους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) που καταλαμβάνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 120) και δεν έχουν συμπληρώσει 40 έτη εργάσιμου βίου, παρέχεται κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα αναγνώρισης ως πραγματική υπηρεσία των πέντε (5) ετών του άρθρου 23 ν. 4997/2022 (ΦΕΚ Α΄ 219) υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν, πέραν της πρόβλεψης της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167).».

«Άρθρο …

Μισθολογική κατάταξη σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών

Advertisement

1.       Η παράγραφος 6 του άρθρου 126 του ν.4472/17 τροποποιείται, ως εξής:

          6.       Μισθολογική κατάταξη σπουδαστών των Σχολών:

          α.       Ενόπλων Δυνάμεων:

          αα.     Σπουδαστές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) λαμβάνουν το 25% του Μ.Κ. 25 της Α’ Κατηγορίας (393,375€) κατά την διάρκεια όλης της φοίτησής τους.

          αβ.     Σπουδαστές Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών λαμβάνουν το 20% του Μ.Κ. 17 της Β΄ Κατηγορίας (297 €) κατά τη διάρκεια όλης της φοίτησής τους.

2.       Έναρξη Ισχύος του παρόντος από 1 Ιανουαρίου 2021.

3.       Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με απόφασή του καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, εντός μηνός από δημοσίευσης του νόμου.».

Advertisement

«Άρθρο …

Αναπροσαρμογή βασικών μισθών

Μισθολογικά Κλιμάκια στρατιωτικού προσωπικού προερχόμενο από τον θεσμό των ΕΜΘ

 «2.    Το άρθρο 125 του ν.4472/17, μετά την προσθήκη δύο (2) μισθολογικών κλιμακίων (κλιμάκια 1 και 2), όπως σημειώνεται στον πίνακα (α), ορίζοντας τον συνολικό αριθμό των μισθολογικών κλιμακίων της κατηγορίας Γ’ στα είκοσι τέσσερα (24), διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 125

Βασικός μισθός

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ AΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ
KΛΙΜΑΚΙΟΒΑΣΙΚΟΣΜΙΣΘΟΣΚΛΙΜΑΚΙΟΒΑΣΙΚΟΣΜΙΣΘΟΣΚΛΙΜΑΚΙΟΒΑΣΙΚΟΣΜΙΣΘΟΣΚΛΙΜΑΚΙΟΒΑΣΙΚΟΣΜΙΣΘΟΣ
14200124451229111686
23800223852218921662
33400323253210931639
43150422654203941587
53000521655200951531
62880621456193961479
72800720857184971427
82705820658176981376
92650919959170991329
102575101925101659101277
112455111845111599111230
122375121785121529121183
132245131725131479131141
142155141665141429141098
152095151605151369151056
162025161545161329161014
17197517148517130917972
18192518145518126918953
191875191415191239 
Advertisement
Advertisement