Connect with us

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

“E.Σ.Υ Ξέρεις;”. Του Χριστόφορου Κυπριώτη.

Published

on

ΤΟ ΟΡΑΜΑ

Το έτος είναι 1983,ο τότε εκλεχθείς Βουλευτής Γεώργιος Γεννηματάς οραματίζεται την δημοσιά υγειά ως αγαθό προσβάσιμο προς όλους ανεξαρτήτως κριτήριων. Ως ένα υψίστης σημασίας αγαθό που προσπάθησε  να προσφέρει στους Έλληνες συμπολίτες του.

Υψηλή ποιότητα υγειονομικών υπηρεσιών με μικρό κόστος

Η ίδρυση του Ε.Σ.Υ παίρνει σάρκα και οστά.

ΛΟΓΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ

Το 1980 το νοσηλεία κάλυπταν το 20 % του προϋπολογισμού των Ελλήνων σε ετήσια βάση.

Αρά καταλήγουμε ότι υπήρχε ανάγκη κρατικής χρηματοδότησης της δημοσίας υγείας .Στόχος αυτής η μείωση των εσοδών του ιδιωτικού τομέα υγείας

Advertisement

ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το Ε.Σ.Υ έχει τρεις κυρίες πήγες χρηματοδότησης

-ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΣΟΣ

-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

-ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ.

Τα χαμηλά νοσηλεία όμως είναι  αυτά που οδήγησαν σε ελλειμματικά ταμεία υγείας και ελλείματα του κράτους.

Ασάφειες στους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς  που θα υποστηρίξει το Ε.Σ.Υ ,που το αφήνουν έρμαιο στην διάθεση κάθε κυβέρνησης

Advertisement

Μη θεσμοθέτηση παγίων χρηματοδοτικών μηχανισμών οδήγησε σε σύστημα που κινείται μεταξύ ελεύθερης αγοράς και κεντρικού σχεδιασμού.

Ως αποτέλεσμα αυτού του τρόπου διαχείρισης της χρηματοδότησης του Ε.Σ.Υ ήταν η εμφάνιση και διαιώνιση σειράς προβλημάτων σχετικά με τα ελλείματα στο δημόσιο τομέα Υγείας.

Σταδιακά υπήρξε μια συσσώρευση ελλειμάτων στα ταμεία από τα τέλη του 1980 λόγο ‘επεκτατικής΄ πολιτικής των κυβερνήσεων της εποχής.(Δημιουργία κέντρων υγείας και καινούργιων νοσοκομείων.

Τα ελλείματα οφείλονται στις δημογραφικές εξελίξεις της εποχής ,στην επέκταση της κοινωνικής ασφάλισης ,στην αύξηση των επιδομάτων και την αύξηση των εισφορών

Τα χαμηλά νοσηλεία όμως είναι είναι αυτά που οδήγησαν σε ελλειμματικά ταμεία υγείας και ελλείματα του κράτους.

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Advertisement

Ασάφειες στους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς  που θα υποστηρίξει το Ε.Σ.Υ ,που το αφήνουν έρμαιο στην διάθεση κάθε κυβέρνησης

Με θεσμοθέτηση παγίων χρηματοδοτικών μηχανισμών οδήγησε σε σύστημα που κινείται μεταξύ ελεύθερης αγοράς και κεντρικού σχεδιασμού.

Ως αποτέλεσμα αυτού του τρόπου διαχείρισης της χρηματοδότησης του Ε.Σ.Υ ήταν η εμφάνιση και διαιώνιση σειράς προβλημάτων σχετικά με τα ελλείματα στο δημόσιο τομέα Υγείας.

Σταδιακά υπήρξε μια συσσώρευση ελλειμάτων στα ταμεία από τα τέλη του 1980 λόγο ‘επεκτατικής΄ πολιτικής των κυβερνήσεων της εποχής.

Τα ελλείματα οφείλονται στις δημογραφικές εξελίξεις της εποχής ,στην επέκταση της κοινωνικής ασφάλισης ,στην αύξηση των επιδομάτων και την αύξηση των εισφορών

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Δεκαετίες μετα λόγω της μη πλήρους ενεργοποίησης της σχετικής νομοθεσίας και της ανεξέλεγκτης και χωρίς κανόνες λειτουργίας του συστήματος (υγειας) κατέληξε να είναι ένα από τα ποιο ιδιωτικοποιημένα μεταξύ των άλλων υγειονομικών Συστημάτων το ΟΟΣΑ.(Όπου τρόποι χρηματοδότησης του είναι το ισότιμο μερίδιο δημοσίου και ιδιωτικού τομέα υγείας.)

Advertisement

Αποτέλεσμα αυτού η εμφάνιση εντόνων φαινομένων κοινωνικής ανισότητας ,χαμηλής αποδοτικότητας και προσβασιμότητας,΄φτωχη΄σε υγειονομική φροντίδα και αυξημένα φαινόμενα διαφθοράς στο υγειονομικό σύστημα .

 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ

Τον Οκτώβριο του 2011 θεσμοθετούνται τα κλειστά ενοποιημένα νοσηλεία και το ημερήσιο νοσήλιο στο Ε.Σ.Υ.

Ορίζονται χρεώσεις σε νοσήλια ,φάρμακα και υλικά όταν ο χρόνος νοσηλείας του ασφαλισμένου ξεπερνά τα προβλεπόμενα από τα κλειστά ενοποιημένα νοσηλεία.

Αυτό μας φέρνει ποιο κοντά στην πραγματικότητα προς τη χρέωση προς τα ασφαλιστικά ταμεία.Η χρέωση δε πηγαίνει ανάλογα με της ημέρες νοσηλείας και όχι βάση της θεραπευτικής πράξης.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Advertisement

Οι φόροι που διατίθενται στη υγειά μέσα από την γενική φορολογία αφορούν τον ετήσιο προϋπολογισμό νοσηλευτικών δομών ,δαπανών για ερευνά και ανάπτυξη ,δημοσιά υγειά και επιχορήγηση κλάδων υγείας ,ασφαλιστικών ταμείων με ελλειμματικά ταμεία.

Τα ταμεία ασφάλισης πρώην ΙΚΑ .ΤΕΒΕ κάλυπταν το μεγαλύτερο ποσοστό των ετήσιων δαπανών τους από τις εισφορές.

Αντίθετα ο πρώην ΟΓΑ κάλυπτε τις δαπάνες κυρίως από κρατική χρηματοδότηση.

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ

Το 1984 οι δαπάνες υγείας ανήλθαν στο 7% από  4,2 % το 1981 .

Το 63% ήταν δημοσιές δαπάνες.

Advertisement

Στην Ελλάδα η μεγέθυνση υλικών και ανθρωπίνων πόρων διαμόρφωσε ένα ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό αύξησης των δημοσίων δαπανών υγείας.

Κάτι που αναδεικνύεται από τα στοιχεία που δείχνουν ότι οι δαπάνες για δημοσιά υγειά στην Ελλαδα ήταν σε τριπλάσια  από ότι ο μέσος ορός δαπανών των χωρών του ΟΟΣΑ.

Το οποίο είναι αποτέλεσμα παραοικονομιών δραστηριοτήτων ,υπόγειας οικονομίας στον υγειονομικό τομέα(φακελάκι) φοροδιαφυγή ,ανυπαρξία συσχέτισης δαπανών και εισοδήματος.

Το υψηλό ποσοστό δαπανών υγείας στην Ελλάδα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ταχεία αύξηση δαπανών την περίοδο 1996-2008.

 

Greece Healthcare Spending – Historical Data

Year Per Capita (US $)           % of GDP

Advertisement

2016          $1,511                               8.45%

2015         $1,476                               8.19%

2014         $1,725                             7.95%

2013         $1,834                                 8.41%

2012         $1,968                               8.88%

2011         $2,354                               9.10%

2010         $2,574                               9.56%

Advertisement

2009         $2,816                                 9.47%

2008         $3,007                                 9.38%

2007         $2,615                                 9.06%

2006       $2,227                                 8.97%

2005       $2,032                                 9.00%

2004       $1,744                                 7.93%

2003             $1,516                             8.20%

Advertisement

2002       $1,163                                 8.23%

2001       $1,004                                 7.99%

2000       $885                                 7.24%

Health expenditure per capita (current US$) in Greece was reported at 27889 USD in 2014,

 

Πλέον ο Ελληνικός κλάδος παραγωγής υπηρεσιών υγείας εμφανίζεται ως ένας από τους πλέον ιδιωτικοποιημένους στον προηγμένο κόσμο .Μαζί με ΗΠΑ και ΕΛΒΕΤΙΑ.

 

Advertisement

ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

mrckipriotis@gmail.com