Eγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας προβλέπει μειώσεις μισθών σε όσους καθηγητές δεν κάνουν self test!

Δεδομένου του ανοίγματος των σχολείων στις 10 Μαϊου, εγκύκλιος, προβλέπει μέχρι και μειώσεις μισθών σε όσους καθηγητές δεν κάνουν self-test και δεν το καταθέτουν στην πλατφόρμα, ενώ η άρνηση της διενέργειας ατομικού test θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα:

Σύμφωνα με αυτή την εγκύκλιο, όποιος εκπαιδευτικός, μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού ή Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού, καθώς και διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων δεν υποβληθούν σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο ή δεν καταχωρούν το αποτέλεσμα του self test στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, τότε θα προχωρούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την περικοπή των αποδοχών τους.

Μάλιστα, μη υλοποίηση της προβλεπόμενης διαδικασίας από τους διευθυντές των σχολείων, θα συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Συνέπειες της μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου από τα υπόχρεα πρόσωπα

1. Τα όργανα που είναι κατά περίπτωση αρμόδια να διαπιστώσουν ότι τα πρόσωπα του άρθρου 1 έχουν υποβληθεί στον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 4, και ότι επιδεικνύουν κατά την προσέλευσή τους στον τόπο εργασίας τη δήλωση αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου, υποχρεούνται να μην επιτρέψουν την παροχή εργασίας με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας στα πρόσωπα αυτά, εφόσον α) δεν έχουν υποβληθεί στη διενέργεια του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου ή δεν επιδεικνύουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 4 δήλωση αποτελέσματος ή

β) προσκομίζουν δήλωση ή βεβαίωση θετικού αποτελέσματος που προέκυψε από τη διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου. Η μη τήρηση των προβλεπόμενων στο προηγούμενο εδάφιο υποχρεώσεων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα αρμόδια όργανα.

2. Σε περίπτωση που τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 1 δεν υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο ή δεν καταχωρίζουν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 4, η αρμόδια για θέματα προσωπικού υπηρεσία του φορέα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την περικοπή των αποδοχών του υπόχρεου προσώπου λόγω υπαίτιας μη παροχής εργασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εξαιτίας της μη συμμόρφωσης στα ανωτέρω.

3. Ειδικά για τους απασχολούμενους του άρθρου 1 με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους με τις υποχρεώσεις του πρώτου εδαφίου, η αρμόδια υπηρεσία του φορέα υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή εργασίας του απασχολούμενου για τον λόγο αυτό και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για όσο χρονικό διάστημα δεν συμμορφώνεται ο απασχολούμενος με τις υποχρεώσεις αυτές.

4. Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του φορέα υποχρεούται να ενημερώνει τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 1, με κάθε πρόσφορο μέσο, για τις υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες μη συμμόρφωσής τους με αυτές.

5. Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται και για το προσωπικό του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.22437/9.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου και Επικράτειας (Β’ 1440).

Αναλυτικά

Fek Self Test Av

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ