Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

“Έκθεση Επιτροπής Πισσαρίδη”: Η “πεμπτουσία” του “νεοφιλελευθερισμού” σε 118 σελίδες

Published

on

Δόθηκε στη δημοσιότητα από την κυβέρνηση το Σχέδιο Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, γνωστό και ως «Έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη», η οποία περιλαμβάνει προτάσεις για το μισθολογικό καθεστώς και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, για αλλαγές στο δικαστικό σύστημα, το εκπαιδευτικό σύστημα και στο σύστημα υγείας.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι για να επιτευχθεί συστηματική αύξηση των εισοδημάτων απαιτούνται δράσεις οικονομικής πολιτικής που συστηματικά θα ενισχύουν την παραγωγικότητα, την εργασία και τις επενδύσεις.

Προτείνεται η απόκτηση δεξιοτήτων και μάλιστα από την προσχολική ηλικία διότι «υπάρχει στενότητα σε άτομα υψηλών δεξιοτήτων, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα η μεταποίηση» και αναφέρει ότι «στις σύγχρονες οικονομίες η απόκτηση δεξιοτήτων πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Αυτό αποτελεί βασική πρόκληση πολιτικής, διότι επισημαίνει την ανάγκη υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας από την προσχολική ηλικία».

Στην ενότητα για «Προσαρμογή Εργατικού Δυναμικού» αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι «περιορισμοί στη δυνατότητα μιας επιχείρησης να μεταβάλλει τον αριθμό των απασχολούμενων αποθαρρύνουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και εμποδίζουν την ανακατανομή του εργατικού δυναμικού προς επιτυχημένους και αναπτυσσόμενους τομείς και επιχειρήσεις».

Παράλληλα, υποστηρίζεται πως «οι ισχύοντες κανονισμοί για την αποτροπή εκμετάλλευσης των εργαζομένων από τους εργοδότες έχουν οδηγήσει σε μια σειρά γραφειοκρατικών υποχρεώσεων εκ μέρους των εργοδοτών έναντι του κράτους. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι όμως ορισμένες φορές αδύνατον να εκπληρωθούν (π.χ. ενημέρωση εκ των προτέρων για υπερωριακή απασχόληση για την κάλυψη έκτακτων αναγκών). Τέτοιες υποχρεώσεις πρέπει να απλοποιηθούν και να εξορθολογιστούν».

Προτείνεται η δωρεάν εργασία μέσω του ΟΑΕΔ με προγράμματα κατάρτισης από «ιδιωτικά κέντρα κατάρτισης» και «κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι άνεργοι αμείβονται από την κυβέρνηση με τον κατώτατο μισθό. Η επιχείρηση στην οποία κάνουν την πρακτική άσκηση δεν πληρώνει κάτι για τις υπηρεσίες του εργαζομένου». Στην Έκθεση προτείνεται η διευκόλυνση των επιχειρήσεων και στο θέμα των αδειών μητρότητας, προτείνοντας «μεταφορά του μισθολογικού κόστους των αδειών από τις επιχειρήσεις στο κράτος για να μειωθούν τα αντικίνητρα στην πρόσληψη των γυναικών», ενώ ζητείται η μείωση του χρόνου των αδειών μητρότητας στο Δημόσιο.

Απαξίωση της δημόσιας εκπαίδευσης

Πέρα από την «αξιολόγηση» εκπαιδευτικών και μονάδων προτείνεται η επιβολή διδάκτρων σε «φοιτητές από το εξωτερικό είτε σε ειδικά πτυχιακά προγράμματα (διδασκόμενα στα Αγγλικά) είτε με ενσωμάτωση στα κανονικά προγράμματα (διδασκόμενα στα Ελληνικά) με καταβολή διδάκτρων». Επίσης προτείνεται «η στενότερη σύνδεση των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τον παραγωγικό τομέα της οικονομίας» με πολλές μορφές όπως π.χ. «σε προπτυχιακό επίπεδο θα πρέπει να επιδιωχθεί η αναβάθμιση και επέκταση του θεσμού της πρακτικής άσκησης.

Σε μεταπτυχιακό και, κυρίως, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο ο επιχειρηματικός τομέας θα μπορούσε να συνεργασθεί με τα Πανεπιστήμια για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων ερευνητικών προσπαθειών, τα αποτελέσματα των οποίων θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν οι χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις με κατάλληλη προσυμφωνημένη αποζημίωση των ερευνητών και των πανεπιστημίων».

Advertisement

Για τις ΣΔΙΤ,  η Έκθεση αναφέρει ότι «οι υποδομές φοιτητικής μέριμνας χρειάζεται να επεκταθούν και αναβαθμιστούν, ιδιαίτερα με Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες (σίτισης, στέγασης, συγγραμμάτων) χρειάζονται εξορθολογισμό και ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους».

Παράλληλα, προτείνεται η «ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση των επενδύσεων των επιχειρήσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό, με μεταβολή του σημερινού εισοδήματος δεκαετούς φορολογικής απόσβεσης με επιταχυνόμενες αποσβέσεις εντός τριετίας». Επιπλέον «άρση αντικινήτρων για τη μεγέθυνση εταιρειών εντός της χώρας. Σταθερό φορολογικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις. Δεκαετής ρήτρα μη επιδείνωσης του φορολογικού πλαισίου για νέες επενδύσεις. Μείωση της φορολόγησης των ενεργειακών προϊόντων για τη βιομηχανία και εξέταση της δυνατότητας επιβολής περιβαλλοντικού φόρου σε εισαγωγές (carbon border tax) από χώρες οι οποίες δεν έχουν θεσπίσει τα κατάλληλα περιβαλλοντικά μέτρα».

Ακόμα, προτείνεται η διατήρηση των χαρατσιών που επιβαρύνουν κυρίως τα λαϊκά στρώματα. Στην Έκθεση αναφέρεται πως «δεδομένης της προτεραιότητας που πρέπει να δοθεί για μείωση της επιβάρυνσης της εργασίας, ενδεχόμενη μείωση των φόρων στην κατανάλωση (και ειδικότερα στον ΦΠΑ και στην περιουσία) δεν κρίνεται ως εξίσου σημαντική προτεραιότητα». Συνεπώς αναφέρεται ότι «οι φόροι στην ακίνητη περιουσία πρέπει να εξορθολογιστούν, να ενοποιηθούν και να περάσουν σε τοπικό επίπεδο» Προτείνεται αύξηση των περιβαλλοντικών φόρων. Χαρακτηριστικά η Έκθεση αναφέρει πως «ειδικοί περιβαλλοντικοί φόροι μπορεί επίσης να έχουν σταδιακά υψηλότερο μερίδιο στο μείγμα των εσόδων».

«Εξορθολογισμός» σε συντάξεις και Υγεία

Προτείνεται «μετασχηματισμός της επικουρικής σύνταξης (σήμερα νοητής κεφαλαιοποίησης) σε νέα επικουρική που θα λειτουργεί πλήρως κεφαλαιοποιητικά». Τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης ενός δεύτερου και τρίτου πυλώνα με κίνητρα για ιδιωτικές αποταμιευτικές αποφάσεις. Μετάβαση από διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα επικουρικής σύνταξης, με άμεση εφαρμογή για όσους εισέρχονται στην αγορά εργασίας και εθελοντικά για όσους άλλους εργαζόμενους το επιθυμούν.

Στην Υγεία προτείνεται «αύξηση αυτονομίας και αξιολόγησης νοσοκομείων και άλλων μονάδων Υγείας», «εξορθολογισμός της δημόσιας δαπάνης προμηθειών φαρμάκων και υλικών» και «αύξηση του όγκου γενόσημων φαρμάκων».

 

ΠΗΓΗ:

Advertisement