ΔΙΕΘΝΗΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φώφη Γεννηματά για επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας:«Δυστυχώς, η σημερινή μέρα στιγματίζεται  από τη βεβήλωση της Αγιάς Σοφιάς»

"¿ñá ôïõ Ðñùèõðïõñãïý" óôçí ÂïõëÞ ôçí ÐáñáóêåõÞ 3 Éïõëßïõ 2020. Ï Ðñùèõðïõñãüò ÊõñéÜêïò ÌçôóïôÜêçò, áðÜíôçóå óå åñþôçóç ôçò åðéêåöáëÞò ôïõ ÊéíÞìáôïò ÁëëáãÞò Öþöçò ÃåííçìáôÜ ãéá ôçí ïéêïíïìßá êáé ôçí åñãáóßá. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Δήλωση Προέδρου Κινήματος Αλλαγής, Φώφης Γεννηματά για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας:

«Δυστυχώς, η σημερινή μέρα στιγματίζεται  από τη βεβήλωση της Αγιάς Σοφιάς»

46 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τιμούμε όσους αγωνίστηκαν κατά της Δικτατορίας.

Οι Έλληνες μπορούμε να είμαστε περήφανοι γιατί στεριώσαμε με  θυσίες και αγώνες, τη Δημοκρατία στον τόπο.

Αγώνες που μας εμπνέουν σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που η χώρα μας δοκιμάζεται ξανά.

Από την προκλητικότητα της Τουρκίας.

Από την πανδημία και τις επιπτώσεις της.

Από τις αποκαλύψεις για φαινόμενα εκφυλιστικά στην πολιτική ζωή.

Δυστυχώς, η σημερινή μέρα στιγματίζεται  από τη βεβήλωση  της Αγιάς Σοφιάς. Μια θλιβερή οπισθοδρόμηση  για τον παγκόσμιο πολιτισμό, τη συναδέλφωση των λαών.

Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να παλέψουμε στα δύσκολα.

Με θάρρος, με ενότητα, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Για την ειρήνη, για τη Δημοκρατία για τη δημιουργία και  την προκοπή. Αυτός είναι ο γνήσιος πατριωτισμός χαραγμένος στο dna της παράταξής μας.