Connect with us

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με απόφαση Μ.Χρυσοχοϊδη, ένοπλοι ιδιώτες θα προσλαμβάνονται στην φύλαξη δημόσιων εγκαταστάσεων.

Δημοσιεύτηκε

στις

Την πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Επιχειρήσεων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτών ενέκρινε πριν λίγες μέρες ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Στην υπουργική Απόφαση με αριθμό 7017/7/1-Θ/2020, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2965/Β την περασμένη Δευτέρα περιγράφεται η αποστολή και η εκπαίδευση των προσληφθέντων, τα κριτήρια για τους υποψήφιους εργαζόμενους, τα επιθυμητά προσόντα, μεταξύ των οποίων η προϋπηρεσία σε σώματα ασφαλείας, και η διαδικασία υποβολής και ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Ωστόσο, η απόφαση αναφέρεται και στο θέμα του οπλισμού του προσωπικού, για το οποίο «εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2168/1993 “Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις” (Α΄ 147) όπως ισχύει και των κατ΄ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων. Η δαπάνη προμήθειας των όπλων βαρύνει επίσης τους εργοδότες».

Ειδικότερα, στα άρθρα 10 και 13 της νέας απόφασης, σημειώνεται πως η οπλοχρησία του προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του γίνεται στο πλαίσιο της αποστολής τους, η οποία συνίσταται στα εξής:

 • Στη φρούρηση των εισόδων και άλλων ευπαθών στόχων κεντρικού ή περιφερειακού καταστήματος ή υποκαταστήματος των εν λόγω φορέων, για την επισήμανση υπόπτων και αποτροπή ληστειών, άλλων πράξεων, βίας ή εγκλημάτων κατά της περιουσίας ή εξτρεμιστικών ενεργειών κατά προσώπων ή πραγμάτων (εγκαταστάσεων) που συνάδει με την αποστολή των φορέων αυτών.
 • Στην επιτήρηση άλλων ευπαθών χώρων ή στόχων, στον εντοπισμό και επισήμανση υπόπτων αντικειμένων, στον αποκλεισμό του χώρου και άμεση ειδοποίηση της οικείας Αστυνομικής Αρχής για τις περαιτέρω ενέργειες από τις Αστυνομικές Αρχές ως και την πρόληψη κάθε έκνομης ενέργειας.
 • Στην ασφαλή συνοδεία χρηματαποστολών.
 • Η οπλοφορία είναι υποχρεωτική για την εκτέλεση των πιο πάνω καθηκόντων.
 • Ο έλεγχος, όσον αφορά την οπλοφορία, στολή, εμφάνιση και την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων, γίνεται τόσο από τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις όπου το προσωπικό αυτό παρέχει τις υπηρεσίες του, όσο και από την κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή.
 • Από τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας τηρούνται και ενημερώνονται τα ατομικά έγγραφα του προσωπικού αυτού (ως προς τις μεταβολές, πειθαρχικές ποινές, ασθένειες, άδειες κ.λπ.) από τον διορισμό μέχρι την απόλυσή του.
 • Οι καταστάσεις υπηρεσίας (ωράριο, στοιχεία προσωπικού ασφάλειας, είδος εκτελούμενης υπηρεσίας) κοινοποιούνται έγκαιρα στα κατά τόπο αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα από τα οποία ζητείται από τους ενδιαφερόμενους φορείς κάθε αναγκαία συνδρομή ή χρήσιμη πληροφορία για την αποδοτικότερη διάθεση του προσωπικού αυτού.
 • Για παραπτώματα που τυχόν βεβαιώνονται από τα Αστυνομικά Τμήματα υποβάλλεται ειδική αναφορά η οποία διαβιβάζεται στον ενδιαφερόμενο φορέα εργοδότη για τον προσήκοντα διοικητικό έλεγχο.

Τέλος, η απόφαση προβλέπει την υποχρέωση των φορέων να ορίζουν επόπτες ασφαλείας για την παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο του έργου του προσωπικού ασφαλείας, όταν απασχολούν περισσότερα από πέντε άτομα, ως προσωπικό ασφαλείας κατά βάρδια και προαιρετικά όταν απασχολούν μέχρι πέντε άτομα κατά βάρδια. Οι οριζόμενοι ως επόπτες, πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 • Να είναι αρχαιότεροι του λοιπού προσωπικού ασφαλείας.
 • Να έχουν κύρος και επιβλητικότητα.
 • Να μην έχουν τιμωρηθεί για σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

 

 

ΠΗΓΕΣ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαφήμιση