Παρέμβαση Χ.Γκόκα για την σύνδεση των Εθνικών Δικτύων Μεταφορών με τα αντίστοιχα Διευρωπαϊκά Δίκτυα

Σημεία Τοποθέτησης Χρήστου Γκόκα, Βουλευτή ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής, στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, με θέμα “Τρέχουσες και μελλοντικές προτεραιότητες στις ευρωπαϊκές πολιτικές μεταφορών”. Και ενημέρωση από την Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για θέματα Μεταφορών, κυρία Adina Vălean, αλλά και από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή.

«Ο Τομέας των Μεταφορών είναι κρίσιμος για τη χώρα μας και αποτελεί προτεραιότητα η σύνδεση των Εθνικών Δικτύων Μεταφορών με τα αντίστοιχα Διευρωπαϊκά Δίκτυα.»

-Ο τομέας των μεταφορών είναι ένας από τους πρώτους τομείς άσκησης, κοινής πολιτικής στα πλαίσια της ευρωπαϊκής κοινότητας.
-Η ανάγκη ολοκλήρωσης της ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύεται συνεχώς, όπως με τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στην ενεργειακή κρίση, στον πόλεμο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, στον αναθεωρητισμό γειτονικών δυνάμεων, όπως η Τουρκία ως προς την Ελλάδα, άρα και ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
-Η ενοποίηση είναι αναγκαία όχι μόνο σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, αλλά και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και ασφάλειας, αλλά και στις πολιτικές για το περιβάλλον, τις μεταφορές, και βέβαια τις αναγκαίες πολιτικές κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής. Για την άρση των κοινωνικών ανισοτήτων που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, όπως επίσης ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουμε συνειδητοποιήσει από την πλευρά μας αφορά στις επικίνδυνες διαστάσεις από την κλιματική αλλαγή. Έχουμε μιλήσει ως παράταξη έγκαιρα και πριν από όλους για αυτά τα ζητήματα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πράσινη ανάπτυξη, για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
-Για τις μεταφορές, προβλέπεται η μείωση της έντασης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στο κατά 13% έως το 2035. Αυτοί οι στόχοι παράλληλα με το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών που θεσπίζεται είναι πιο δύσκολα αντικειμενικά για να υλοποιηθούν και να επιτευχθούν στους τομείς που αφορούν τη ναυτιλία και τις αεροπορικές μεταφορές. Για τις μεταφορές, η ανάγκη θεσμοθέτησης ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου και για σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας και για τη μικροκινητικότητα, είναι προφανής.
-Ένας από τους στόχους της πράσινης μετάβασης, είναι η ηλεκτροκίνηση, δεδομένου ότι οι μεταφορές σε ποσοστό 20% είναι ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας σε παγκόσμιο επίπεδο εκπομπής ρύπων, μετά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που είναι στο 32%. Η πράσινη μετάβαση με την ηλεκτροκίνηση, πρέπει να αφορά όχι μόνο στα Ι.Χ αυτοκίνητα, αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οχήματα, πλοία και τρένα. Χρειάζονται αντίστοιχες υποδομές βιώσιμης κινητικότητας και εφαρμογής ευφυών συστημάτων που, αντίστοιχα, πρέπει να εξυπηρετούν τις παραπάνω λειτουργίες.
-Υπάρχουν, βέβαια, πολλά ζητήματα και θέματα προς επίλυση και δημιουργία των αντίστοιχων υποδομών και ένα από αυτά, είναι τα σημεία φόρτισης. Ακόμα απέχουμε πολύ από το να ικανοποιήσουμε τις προβλέψεις που αφορούν στα σημεία φόρτισης. Και είναι σημαντικό για εμάς, να υπάρχει σχεδιασμός και για εγχώρια παραγωγή και ηλεκτροκίνητων οχημάτων, αλλά και μπαταριών, με δεδομένα τα σημαντικά κοιτάσματα νικελίου που έχει η χώρα μας.
-Η ηλεκτροκίνηση αφορά και στο τραίνο, που στη χώρα μας έχει ακόμα πολύ δρόμο για να ολοκληρωθεί, για να αναπτυχθεί η μεταφορά των προϊόντων μέσω σιδηροδρόμων, με ηλεκτροκίνηση σε όλο το δίκτυο στη χώρα μας. Επίσης, υπάρχει και ο αντίστοιχος σχεδιασμός και είναι θετικές οι διατάξεις του σχεδίου έκτακτης ανάγκης, που αφορούν στη χρήση του υδρογόνου, στο πράσινο υδρογόνο.
-Ο τομέας των μεταφορών είναι, πράγματι, κρίσιμος για τη χώρα μας, η οποία αποτελεί διαμετακομιστικό κόμβο για όλη την Ευρώπη, σαν πύλη εισόδου εμπορευμάτων και όχι μόνο, από τις χώρες της Ασίας, αλλά και από άλλες χώρες. Επομένως, αποτελεί προτεραιότητα η σύνδεση με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών των ελληνικών δικτύων.
-Υπάρχουν όμως δύο θέματα.
Πρώτον, η διαδικασία έγκρισης κατασκευής των αντίστοιχων αξόνων και υποδομών μεταφορών, όπως αυτοκινητόδρομοι, σιδηροδρομικό δίκτυο, λιμάνια, αεροδρόμια και οι μεταξύ τους διασυνδέσεις, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδος σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή για όλη την Ευρώπη. Όπως επίσης και την ανάγκη στήριξης και των περισσότερων μειονεκτικών περιοχών, την κοινωνική σημασία για τις περιοχές αυτές και την ανάπτυξή τους, και όχι αποκλειστικά τη σχέση κόστους και οικονομικού οφέλους. Τέτοιες περιπτώσεις θα ήταν ενδεικτικά, η σιδηροδρομική Εγνατία από την Ηγουμενίτσα μέχρι τον Έβρο, το σιδηροδρομικό δίκτυο στη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο, κάθετοι άξονες προς την Εγνατία Οδό, η ολοκλήρωση της Ιονίας Οδού ως κανονικού αυτοκινητοδρόμου και η αναβάθμιση λιμανιών και αεροδρομίων.

– Σε σχέση με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τις μεταφορές, καταρχάς, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι δεν έχουν αξιολογηθεί πλήρως ακόμη οι συνέπειες – και δεν ήταν δυνατόν – των τελευταίων κρίσεων, ιδιαίτερα, της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία για τον τομέα μεταφορών. Ωστόσο, είναι σημαντικό, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη διαμόρφωση αυτού του σχεδίου, γιατί θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα η ομαλή λειτουργία της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, η επίλυση των προβλημάτων κινητικότητας και ο επαναπατρισμός όλων των εγκλωβισμένων ναυτικών, λόγω των σχετικών περιορισμών.
– Εμείς ως χώρα στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές τέτοια θέματα, όπως, παραδείγματος χάρη, κατά τη διαχείριση των προσφυγικών ροών. Γι’ αυτά τα δέκα πεδία δράσης, ενδεχομένως, να απαιτηθούν βελτιώσεις ή να υπάρξουν και άλλες επιπλέον ανάγκες, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά αντίστοιχες κρίσεις και οι κίνδυνοι οι αντίστοιχοι, που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στη μεταφορά προϊόντων και στην αποφυγή κινδύνων για τη διατροφική επάρκεια, την επισιτιστική κρίση, αλλά και την ίδια την επιβίωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ