Connect with us

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η νέα “πατάτα” του Υπ.Παιδείας: Κοινωνιολόγοι (και όχι μόνο) διδάσκουν Αρχές Φιλοσοφίας και Ιστορία στα σχολεία!

Published

on

Ένα μείζον ζήτημα προκύπτει μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την Παιδεία που έφερε προς ψήφιση στην Βουλή των Ελλήνων η Κυβέρνηση Μητσοτάκη: Κοινωνιολόγοι -και όχι μόνο- καθηγητές, έμειναν χωρίς να συμπληρώνουν ώρες διδασκαλίας καθώς μειώθηκαν τα μαθήματά τους στην διδακτέα ύλη. Έτσι για να μην οξυνθούν οι αντιδράσεις, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας βρήκαν αυτή την “μεσοβέζικη” λύση της διδασκαλίας και άλλων μαθημάτων όπως οι Αρχές Φιλοσοφίας και η Ιστορίας..

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2737/2020

Αριθμ. 85980/Δ2
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78) και την περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125).
2) Την υπ΄αρ. 72322/Δ2/11-06-2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου» (Β΄ 2265) και την υπ΄αρ. 72323/Δ2/11-06-2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου» (Β΄ 2265).
3) Την υπ΄αρ. 74181/Δ2/15-06-2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2338) και την υπ΄αρ. 74182/Δ2/15-06-2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου» (Β΄ 2338).
4) Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
5) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118).
6) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
7) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
9) Την υπ΄αρ. 6631/Υ1/20-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009).
10) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
11) Την υπ΄αρ. 33/25-06-2020 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
12) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπ΄αρ.Φ.1/Γ/312/81702/Β1/29-06-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Οι αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου ορίζονται ως εξής:

(…) (Μετάβαση στην ενότητητα με τις Αναθέσεις Μαθημάτων Γυμνασίου)

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Α’ ΤΑΞΗ
 Μαθήματα Γενικής Παιδείας Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία
ΠΕ02
Νέα Ελληνική Γλώσσα ΠΕ02
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΠΕ02
Μαθηματικά Αλγεβρα ΠΕ03
Γεωμετρία ΠΕ03
Φυσικές
Επιστήμες
Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)
Χημεία ΠΕ04.02
Advertisement

ΠΕ85
(με προτεραιότητα
πρώην ΠΕ12.08)

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)
Βιολογία ΠΕ04 (04, 03) ΠΕ04 (01, 02, 05)

ΠΕ87.01

ΠΕ88.01

Ιστορία ΠΕ02

ΠΕ33

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07

ΠΕ78

Πολιτική Παιδεία
(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και
Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)
ΠΕ78

ΠΕ80 (κατά
προτεραιότητα
πρώην ΠΕ09)

ΠΕ02
Θρησκευτικά ΠΕ01
Αγγλικά ΠΕ06
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) ΠΕ05/ΠΕ07
Φυσική Αγωγή ΠΕ11
Εφαρμογές Πληροφορικής ΠΕ86

 

Β ΤΑΞΗ
Μαθήματα Γενικής Παιδείας- Κοινού Προγράμματος Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία
ΠΕ02
Νέα Ελληνική Γλώσσα ΠΕ02
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΠΕ02
Μαθηματικά Αλγεβρα ΠΕ03
Γεωμετρία ΠΕ03
Φυσικές Επιστήμες Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)
Χημεία ΠΕ04.02
Advertisement

ΠΕ85
(με προτεραιότητα
πρώην ΠΕ12.08)

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)
Βιολογία ΠΕ04 (03, 04) ΠΕ04 (01, 02, 05)

ΠΕ87.01

ΠΕ88.01

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ ΠΕ86
Ιστορία ΠΕ02

ΠΕ33

ΠΕ78
Φιλοσοφία ΠΕ02

ΠΕ33

ΠΕ01

ΠΕ78

Θρησκευτικά ΠΕ01
Αγγλικά ΠΕ06
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) ΠΕ05/ΠΕ07
Φυσική Αγωγή ΠΕ11
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ΠΕ02
Λατινικά ΠΕ02
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)
Μαθηματικά ΠΕ03

 

Γ΄ Τάξη
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Θρησκευτικά ΠΕ01
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ΠΕ02
Ιστορία ΠΕ02 ΠΕ78
Μαθηματικά ΠΕ03
Αγγλικά ΠΕ06
Φυσική Αγωγή ΠΕ11
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Αρχαία Ελληνικά ΠΕ02
Ιστορία ΠΕ02
Κοινωνιολογία
(για το σχολικό έτος 2020-2021)Λατινικά
(από το σχολικό έτος 2021- 2022 και εφεξής)
ΠΕ78
(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ10)
ΠΕ80
(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ09)
ΠΕ02
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μαθηματικά
Advertisement

ή Βιολογία

ΠΕ03
ΠΕ04 (04, 03) ΠΕ04 (01, 02, 05) ΠΕ87.01
Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)
Χημεία ΠΕ04.02,

ΠΕ85 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.08)

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μαθηματικά ΠΕ03
Οικονομία ΠΕ80 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ09) ΠΕ78
Πληροφορική ΠΕ86

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας, καθώς και οι διδακτικές ώρες της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.

Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Α΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Α΄ ανάθεση.

Γ. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Β΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Β΄ ανάθεση.

Δ. Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας:

Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει:

Advertisement

α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

γ) σε σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας σχολείων:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

δ) σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας σχολείων:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

ε) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

Ε. Η Τρίτη (Γ΄) Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης. Επίσης, μετά την 30η Σεπτεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διδακτικές ώρες που δεν έχουν καλυφθεί στο σχολείο ή στο σχολικό συγκρότημα ή στα όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τότε οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης ή της δεύτερης ειδικότητας μπορούν να υπερβούν τις έντεκα (11), μετά από σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

Advertisement

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2020
Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Ακολουθεί σχετικό άρθρο από την Χρύσα Βλάχου:

 

                  Παγιωμένες συνθήκες: Ελίτροχοι της εκπαίδευσης.

 

Σύμφωνα με τις νέες ανακοινώσεις  του  Υπουργείου Παιδείας, κλάδοι που  τα γνωστικά τους αντικείμενα δεν έχουν συνάφεια με γνωστικά αντικείμενα άλλων κλάδων φυγαδεύονται σε αυτούς μόνο και μόνο για να διορθωθεί η επικείμενη κατάσταση της μείωσης των ωρών διδασκαλίας τους.  Πώς μπορεί κάποιος που έχει πλήρη γνώση του αντικειμένου του να παραχωρεί τη διδασκαλία του μαθήματος σε άσχετη ειδικότητα; Τι θέλουμε; Μαθητές περισσότερο αποβλακωμένους; Βοηθά αυτό; Σε συντηρητικά καθεστώτα βοηθά. Η αποδυνάμωση της Παιδείας είναι  τρόπος ανάδειξης μετριότητας και ομοιομορφίας. Δηλώνει έλλειψη συνοχής και συνέπειας.  

Αναρωτιόμαστε: ποιος ο ρόλος της ταυτότητας του εκπαιδευτικού  στη σχολική πράξη; Αν η ουσία και η πράξη του Είναι, συνιστούν δύο διαφορετικές πραγματικότητες, η απόσταση που δημιουργείται είναι φανερό  πως  αφαιρεί τη δύναμη της οντολογικής του ιδιαιτερότητας. 

 Η απόσταση αυτή καταδεικνύει την έλλειψη αγωνίας.  Η αγωνία είναι  συναίσθημα οριακής αναμέτρησης. Έχουμε χάσει αυτό το συναίσθημα. Όπως και την αγωνιστική προσπάθεια. «Η αγωνία είναι η πραγματικότητα της ελευθερίας γιατί βρίσκεται μέσα στη δυνατότητά της» μας λέει ο  Κίρκεγκωρ. 

Advertisement

Ας  κινηθούμε σ αυτή τη γραμμή. Και όχι σε ύπουλες  μετα-φορές που δημιουργούν αυτο-παγίωση.   

 

                                  Χρύσα Βλάχου

                                                    Φιλόλογος- Συγγραφέας.