Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

“Στον πάγο” το πρόγραμμα “LEADER” – Ερώτηση στη Βουλή από το Κίνημα Αλλαγής

Published

on

Σε ερώτηση προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Εσωτερικών, προχώρησαν τρεις βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής (Ε. Λιακούλη, Α. Πάνας, Β. Κεγκέρογλου), με πρωτοβουλία της πρώτης συνυπογράφουσας, σε σχέση με τη την παρατηρούμενη εξαιρετικά χαμηλή απορρόφηση των κονδυλίων του εμβληματικού Μέτρου 19 για την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – γνωστότερου ως LEADER, και ιδίως στο σκέλος που αφορά την ανάπτυξη του αγροτουρισμού και την ίδρυση μικρών μονάδων μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.

Όπως επισημαίνουν οι τρεις βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής:

«Όπως επισημαίνεται στο σχετικό ρεπορτάζ του ειδικού ένθετου για τα αγροτικά της εφημερίδας ‘’Καθημερινή’’, εκπρόσωποι των Ομάδων Τοπικής Δράσης αναφέρουν πως παρά την υψηλή ζήτηση που παρουσιάζει το εν λόγω Μέτρο, η απορρόφησή του υπολογίζεται προς το παρόν στο χαμηλότατο 23%, εξαιτίας σημαντικών καθυστερήσεων τόσο στην εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου, όσο και στην ολοκλήρωση των σχετικών διαλειτουργικών πληροφοριακών συστημάτων.

Πέραν τούτων, όπως σημειώνεται, παρατηρείται μια γενικότερη ‘’δυσκαμψία’’ στο όλο γραφειοκρατικό πλαίσιο διαχείρισης του LEADER, η οποία επιτείνεται και από την για πρώτη φορά εμπλοκή στη διαδικασία  των Περιφερειών, και βέβαια από τους περιορισμούς της γενικότερης υγειονομικής κρίσης.

Τα παραπάνω προβλήματα, ωστόσο, σημαίνουν πως το LEADER δε μπορεί να εκπληρώσει τον ισχυρό αναπτυξιακό του ρόλο, προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων στην κατεύθυνση της καινοτομίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα των αγροτικών περιοχών, με αποτέλεσμα η κοινωνική συνοχή των εν λόγω περιοχών σε σχέση με τις αστικές, να παραμένει ακόμη ζητούμενο».

Σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένου ότι καθήκον των συνερωτώμενων Υπουργείων, είναι μέσω των περιβόητων «δυνατοτήτων» του  «επιτελικού κράτους» να απλοποιήσουν τις διαδικασίες που αφορούν τη διαχείριση και την επιτήρηση από όλα τα εμπλεκόμενα επίπεδα διακυβέρνησης, όπως Περιφέρειες, Ομάδες Τοπικής Δράσης, Δήμοι και Αναπτυξιακές Εταιρείες, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΜΟΔ ΑΕ, οι τρεις βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής ρωτούν τους συναρμόδιους Υπουργούς για το πως απαντούν σε όλα τα παραπάνω, καθώς και σε ποιες ενέργειες σκοπεύουν να προβούν, προκειμένου να βγει από τον «πάγο» ένα τόσο ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο όπως το LEADER, που τόσα πολλά μπορεί να προσφέρει στις αγροτικές περιοχές της χώρας μας, στην κατεύθυνση της βιώσιμης οικονομικής και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, όπως  και της ενίσχυσης της εν γένει κοινωνικο-οικονομικής συνοχής τους;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Advertisement

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ. κ. Υπουργούς (1) Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και (2) Εσωτερικών

Θέμα: «Στον ‘’πάγο’’ το LEADER: εξαιρετικά χαμηλή η απορρόφηση κονδυλίων!»

Έρμαιο, δυστυχώς, της πανταχού παρούσας γραφειοκρατίας και το εμβληματικό Μέτρο 19, για την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – γνωστότερο ως LEADER – του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και ιδίως στο σκέλος που αφορά την ανάπτυξη του αγροτουρισμού και την ίδρυση μικρών μονάδων μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό ρεπορτάζ του ειδικού ένθετου για τα αγροτικά της εφημερίδας «Καθημερινή», εκπρόσωποι των Ομάδων Τοπικής Δράσης αναφέρουν πως παρά την υψηλή ζήτηση που παρουσιάζει το εν λόγω Μέτρο, η απορρόφησή του υπολογίζεται προς το παρόν στο χαμηλότατο 23%, εξαιτίας σημαντικών καθυστερήσεων τόσο στην εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου, όσο και στην ολοκλήρωση των σχετικών διαλειτουργικών πληροφοριακών συστημάτων.

Πέραν τούτων, όπως σημειώνεται, παρατηρείται μια γενικότερη «δυσκαμψία» στο όλο γραφειοκρατικό πλαίσιο διαχείρισης του LEADER, η οποία επιτείνεται και από την για πρώτη φορά εμπλοκή στη διαδικασία  των Περιφερειών, και βέβαια από τους περιορισμούς της γενικότερης υγειονομικής κρίσης.

Τα παραπάνω προβλήματα, ωστόσο, σημαίνουν πως το LEADER δε μπορεί να εκπληρώσει τον ισχυρό αναπτυξιακό του ρόλο, προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων στην κατεύθυνση της καινοτομίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα των αγροτικών περιοχών, με αποτέλεσμα η κοινωνική συνοχή των εν λόγω περιοχών σε σχέση με τις αστικές, να παραμένει ακόμη ζητούμενο.

Advertisement

Θα πρέπει επιπλέον να σημειωθεί πως οι ολοκληρωμένες αναπτυξιακές στρατηγικές εφαρμόζονται μέσω 50 τοπικών προγραμμάτων που έχουν επιλεγεί για να υλοποιηθούν σε αγροτικές περιοχές της χώρας, κυρίως σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης, οι οποίες αποτελούν τοπικές εταιρικές σχέσεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και που όπως σημειώνεται «παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά το στάδιο της υλοποίησης και των πληρωμών των έργων, δημοσίων και ιδιωτικών»…

Ειδικότερα, οι καθυστερήσεις αποδίδονται πρωτίστως στον διαφορετικό βαθμό ανταπόκρισης των Περιφερειών, στις οποίες έχει εκχωρηθεί η διαχείριση του Μέτρου 19, στην αδυναμία πολλών Δήμων να ενεργοποιήσουν τα εγκεκριμένα τους έργα (δημοπράτηση, ανάθεση, υλοποίηση), αλλά και στις δυστοκίες που παρουσιάζει η ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) από τη ΜΟΔ ΑΕ.

Δεδομένου ότι καθήκον των συνερωτώμενων Υπουργείων, είναι μέσω των περιβόητων «δυνατοτήτων» του  «επιτελικού κράτους» να αναμορφώσουν και να απλοποιήσουν το σχετικό θεσμικό πλαίσιο προκειμένου το LEADER να αξιοποιηθεί από τις τοπικές αγροτικές κοινωνίες.

Δεδομένου ότι καθήκον των συνερωτώμενων Υπουργείων, είναι μέσω των περιβόητων «δυνατοτήτων» του  «επιτελικού κράτους» να απλοποιήσουν τις διαδικασίες που αφορούν τη διαχείριση και την επιτήρηση από όλα τα εμπλεκόμενα επίπεδα διακυβέρνησης, όπως Περιφέρειες, Ομάδες Τοπικής Δράσης, Δήμοι και Αναπτυξιακές Εταιρείες, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΜΟΔ ΑΕ.

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Αν είναι σε γνώση τους όλα τα παραπάνω και πώς απαντούν σε αυτά;
  • Σε ποιες ενέργειες σκοπεύουν να προβούν, προκειμένου να βγει από τον «πάγο» ένα τόσο ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο όπως το LEADER, που τόσα πολλά μπορεί να προσφέρει στις αγροτικές περιοχές της χώρας μας, στην κατεύθυνση της βιώσιμης οικονομικής και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, όπως  και της ενίσχυσης της εν γένει κοινωνικο-οικονομικής συνοχής τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ευαγγελία Λιακούλη – Ν. Λάρισας

Απόστολος Πάνας – Ν. Χαλκιδικής

Advertisement

Βασίλης Κεγκέρογλου – Ν. Ηρακλείου