Connect with us

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΘΕΜΑ: Οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ 2008 ακόμα ζητάνε δικαίωση

Published

on

Οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ του 2008 ζητάνε δικαίωση, η σκληρή δουλειά και το πολύ διάβασμα που  έριξαν φαίνεται ότι δεν ανταποδόθηκε από την Ελληνική Πολιτεία.

Το θέμα αυτό έχει φέρει διάφορες  αντιδράσεις και στη πολιτική σκηνή της χώρας ενώ έχει φτάσει μέχρι και στην Ελληνική Βουλή, στα  πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. Συγκεκριμένα ο Βουλευτής Ηρακλείου του Κινήματος  Αλλαγής κύριος Βασίλης Κεγκέρογλου κατέθεσε ερώτηση στις 20 Δεκεμβρίου του 2021 προς την  Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρία Νίκη Κεραμέως, για την αποκατάσταση της αδικίας για  αδιόριστους επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα, ο Βουλευτής αναφέρει: 

«Με την υπ’ αρ. 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε  ομόφωνα ότι στους διορισμούς στην εκπαίδευση κατά το χρονικό διάστημα από το σχολικό έτος 2009  – 2010 έως και 2013 – 2014 διορίστηκαν εκπαιδευτικοί που δεν είχαν συμμετάσχει στον γραπτό  διαγωνισμό του ΑΣΕΠ στους 2008 (ή που συμμετείχαν και απέτυχαν) και στερήθηκαν το διορισμό σε  αντίστοιχο αριθμό εκπαιδευτικών, επιτυχόντων του διαγωνισμού αυτού, με πολύ υψηλές σειρές κατάταξης στον πίνακα του ΑΣΕΠ.  

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής και μετά από σειρά αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου  Αθηνών, ψηφίστηκε το άρ. 73 του ν. 4589/2019 δυνάμει του οποίου διορίστηκαν 423 εκπαιδευτικοί  από τους επιτυχόντες αυτούς, οι οποίοι είχαν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Ωστόσο, ενδιάμεσα  – στη σειρά κατάταξης – στους παραληφθέντες επιτυχόντες και τους 423 τελικώς διορισμένους,  ευρίσκεται αριθμός εκπαιδευτικών με υψηλότερη βαθμολογία, οι οποίοι δεν είχαν προσφύγει στην Δικαιοσύνη διότι δεν γνώριζαν και δεν άσκησαν τα δικαιώματα που απέρρεαν απ’ την απόφαση της 

Ολομέλειας, ώστε να εκδώσουν και αυτοί αμετάκλητες αποφάσεις όπως οι συνάδελφοί τους, αλλά  υπέβαλαν μεταγενέστερα αιτήσεις διορισμού ενώπιον της Διοίκησης.  

Επειδή συναφή ζητήματα, και μάλιστα χωρίς την σημερινή κάλυψη των θετικών δικαστικών  αποφάσεων, έχει αντιμετωπίσει η Πολιτεία και έχει αποκαταστήσει υπαλλήλους, οι οποίοι παρέμεναν  αδιόριστοι, παρότι συνάδελφοί τους με χαμηλότερες βαθμολογίες στον ίδιο διαγωνισμό μ’ αυτούς,  είχαν διοριστεί. Ειδικότερα:  

α) Με νομοθετική ρύθμιση διορίστηκαν οι επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του 1994 που  δεν είχαν προσληφθεί.  

Advertisement

β) Ήδη από το 2005 ο ν. 3320/2005 έδωσε τη δυνατότητα σε όσους αδιόριστους επιτυχόντες του  γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 1998 δεν είχαν δικαστικές αποφάσεις, να συμμετάσχουν και αυτοί  στη διαδικασία αποκατάσταση και καθόσον είχαν διοριστεί υποψήφιοι με χαμηλότερες βαθμολογίες.  Με την εν λόγω ρύθμιση διορίστηκαν τελικά 500 ακόμα περίπου υποψήφιοι.  

γ) Στη συνέχεια για την πλήρη και ολοσχερή αποκατάσταση των υπόλοιπων αδιόριστων επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 1998, με τον ν. 4369/2016 διορίστηκαν όλοι ανεξαιρέτως.  δ) Ομοίως και διαχρονικά η Πολιτεία έχει εξαντλήσει τους πίνακες επιτυχίας σε περιπτώσεις όπως των δικαστικών υπαλλήλων όλων των διαγωνισμών, των επιτυχόντων του πανελλήνιου διαγωνισμού ΑΣΕΠ στους 1995 κλπ.  

Ειδικά δε, στη περίπτωση του τελευταίου γραπτού διαγωνισμού στη Παιδεία (ΑΣΕΠ 2008), επειδή ακριβώς καταργείται το απόλυτα αξιοκρατικό σύστημα του γραπτού διαγωνισμού και αντικαθίσταται με άλλο, παρίσταται ανάγκη να αξιοποιηθούν οι επιτυχόντες και μάλιστα παραληφθέντες απ’ τις διαδικασίες διορισμών.  

Επειδή επί του ζητήματος έχει αποφανθεί θετικά ο Συνήγορος του Πολίτη με σχετικό πόρισμά του  (βλ. 260558/53112/2019/29.10.2019 ΣτΠ) επιλαμβανόμενοσ κατόπιν 53 αναφορών και έχουν κατατεθεί σχετικές ερωτήσεις τόσο από κυβερνητικούς βουλευτές όσο και από ολόκληρους σχηματισμούς της αντιπολίτευσης για την οφειλόμενη αποκατάστασή τους.  

Επειδή πρόκειται για συνδυασμό αφενός αποκατάστασης ατομικών δικαιωμάτων και αδικιών αφετέρου εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος με την αξιοποίηση επιλεγμένου προσωπικού.» 

Οπότε ερωτήθηκε η Υπουργός: 

1) Προτίθεστε να αναλάβετε νομοθετική πρωτοβουλία για εναρμόνιση με τις δικαστικές αποφάσεις; 

Advertisement

2) Τι άλλο προτίθεστε να πράξετε για την αποκατάσταση των αδιόριστων επιτυχόντων  εκπαιδευτικών του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 που έχουν παραλειφθεί 

Δυο μήνες μετά, στις 4 Φεβρουαρίου του 2022 η Υφυπουργός Ζέτα Μακρή έδωσε την εξής απάντηση: 

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), δυνάμει του οποίου διενεργήθηκαν  διορισμοί επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 2008, για το οποίο γίνεται μνεία στην εν  θέματι Ερώτηση, ισχύουν τα ακόλουθα:  

«1. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων  Α.Σ.Ε.Π. 267/3.6.2008), 2Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 515/8.10.2008), 3Π/2008 (Τεύχος  Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 516/8.10.2008), 4Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 530/15.10.2008),  5Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 531/15.10.2008), που είχαν συμπεριληφθεί στους πίνακες  κατάταξης, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε κενές  οργανικές θέσεις και σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων σε συνιστώμενες  προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο  αποχώρηση από αυτές, εφόσον έχει εκδοθεί ως προς αυτούς, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος,  αμετάκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου με την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά της  παράλειψης διορισμού τους.1 

  1. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 καλούνται άπαξ προς διορισμό με βάση τη  φθίνουσα σειρά κατάταξης που προκύπτει από τη συνολική βαθμολογία τους, όπως αυτή  διαπιστώνεται με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. και μέχρι την πλήρωση του συνολικού αριθμού των θέσεων  ανά κλάδο και ειδικότητα, που αντιστοιχούσε στις θέσεις που καλύφθηκαν με τον διορισμό  εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ. 2 περίπτωση α΄ υποπερίπτωση ββ΄ και της παρ. 4  του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (Α΄138), παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3687/2008 (Α΄159) και των  παραγράφων 1, 8 και 9 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α΄71). 3. Ο διορισμός των υποψηφίων  εκπαιδευτικών του παρόντος ισχύει από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου  1.». 

Όπως προκύπτει από την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της ως άνω διάταξης, «Με την προτεινόμενη  διάταξη επιτυγχάνεται η συμμόρφωση της Διοίκησης σε σειρά δικαστικών αποφάσεων που  ακολούθησαν τη δημοσίευση της ΣτΕ (Ολ.) 527/2015 απόφασης που εκδόθηκε ύστερα από πιλοτική  δίκη του ά. 1 του ν. 3900/2010 (Α’ 213) και έκανε δεκτές τις αιτήσεις ακυρώσεως εκπαιδευτικών,  επιτυχόντων του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. του έτους 2008, κρίνοντας ως αντισυνταγματικό τον  διορισμό εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 8 και 9 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010  (Α΄ 71) των οποίων η ισχύς παρατάθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις 21406/Δ2/2012 (ΦΕΚ Β’ 615),  49104/Δ2/2013 (ΦΕΚ Β’ 1017), 80110/Δ1/22.5.2014 (ΦΕΚ Β’ 1435). Το σύνολο των ως άνω  δικαιωμένων καλείται προς διορισμό με βάση τη φθίνουσα σειρά κατάταξης στον πίνακα υποψηφίων  που προκύπτει από τη συνολική βαθμολογία τους, όπως αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π,  προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις και να  εκκινήσουν νέες διαγωνιστικές διαδικασίες για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών. Ο διορισμός των  υποψηφίων ισχύει από την δημοσίευση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.».  

Επομένως, με το άρθρο 73 του ν.4589/2019 προβλέπεται ο διορισμός επιτυχόντων του τελευταίου  διαγωνισμού και μόνο, εφόσον έχει εκδοθεί ως προς αυτούς, μέχρι την έναρξη της ισχύος του, ήτοι,  μέχρι τις 29-1-2019 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως),  «αμετάκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου με την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά  της παράλειψης διορισμού τους», και σύμφωνα με τις λοιπές προϋποθέσεις διορισμού που τίθενται  κατά τις οικείες διατάξεις (οι διορισμοί αυτοί ολοκληρώθηκαν με τη δημοσίευσή τους στα ΦΕΚ 813 Γ’,  814 Γ’ και 848 Γ’/2019). Δεδομένου του περιοριστικού χαρακτήρα της διάταξης του άρθρου 73 του  ν.4589/2019, δεν εναπόκειται στην ευχέρεια της Διοίκησης να επεκτείνει την εφαρμογή της σε άλλους  επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008, πέραν των όσων σωρευτικά πληρούν τις προϋποθέσεις  διορισμού που ορίζονται από αυτή.  

1 Αφορούν αιτήματα επιτυχόντων εκπ/κών του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 προς τη Διοίκηση που  είχαν υποβληθεί εντός «ευλόγου χρόνου», ήτοι, εντός έτους από τη δημοσίευση (στις 16-2-2015) της  αριθμ. 527/2015 απόφασης Ολ του ΣτΕ (αριθμ. Α1699-1700-2105/2018, Α185-208-213-214-316- 319/2019 αποφάσεις ΔΕΑ)

Τα ανωτέρω, άλλωστε, έχουν κριθεί και με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών  (Α1281/2020 και Α1273/2020). Παρατίθεται, ενδεικτικά, απόσπασμα 8ης σκέψης της Α1281/2020  ΔΕΑ: «Η αιτούσα, όμως δεν υπέβαλε, όπως και η ίδια συνομολογεί, τέτοια αίτηση προς τη Διοίκηση  και μάλιστα εντός ευλόγου χρόνου από τη δημοσίευση της 527/2015 απόφασης της Ολομέλειας του  Συμβουλίου της Επικρατείας, Αυτή η παράλειψη της αιτούσας και η επικαλούμενη προσδοκία της για  αυτεπάγγελτες ενέργειες της Διοίκησης, σχετικά με το διορισμό της, δεν δύνανται να κριθούν εύλογες,  ενόψει του αναμενόμενου ενδιαφέροντος της αιτούσας, λαμβανομένης υπόψη και της ευρείας  δημοσιότητας που έλαβε η δημοσίευση της ως άνω δικαστικής απόφασης, δεδομένου ότι το κριθέν  ζήτημα αφορούσε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών, καθώς και των λόγων υπέρμετρου δημοσίου  συμφέροντος που συνέτρεχαν εν προκειμένω και οι οποίοι συνίσταντο στην ανάγκη ολοκλήρωσης των  κατ’ έτος διαδικασιών διορισμών από το ως άνω Υπουργείο, δεδομένης εν προκειμένω και της λήξης  ισχύος των πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών των διαγωνισμών των παρελθόντων ετών. Ως εκ  τούτου, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη και όσα έγιναν δεκτά στην 6η σκέψη, σχετικά με τους  διορισμούς εκπαιδευτικών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 73 του ν. 4589/2019, κρίνει ότι στην  προκειμένη περίπτωση, δεν γεννήθηκε υποχρέωση της Διοίκησης να εξετάσει το αίτημα της ήδη  αιτούσας εκπαιδευτικού, όπως αυτό εκδηλώθηκε το πρώτον με το δικόγραφο της αίτησης ακυρώσεως  για ανάκληση των υπουργικών αποφάσεων διορισμού εκπαιδευτικών του κλάδου της μη υπαγομένων  στη διαδικασία Α.Σ.Ε.Π., καθώς και για τον αναδρομικό διορισμό της, ή διορισμό της με την ειδική ως  άνω διάταξη που δεν αφορά τη δική της περίπτωση, εφόσον δεν έχει δικαιωθεί για τον αιτούμενο  διορισμό με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, και νομίμως παραλείφθηκε ο διορισμός της στην  Εκπαίδευση με τις προσβαλλόμενες πράξεις και όσα αντίθετα υποστηρίζονται με την αίτηση  ακυρώσεως είναι αβάσιμα» (όμοια και η Α1273/2020 ΔΕΑ).  

Advertisement

Εξάλλου, με τις διατάξεις του ν.4589/2019 (ΚΕΦ. Ε΄ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – άρθρα 53 έως και 67), όπως ισχύουν,  τέθηκε σε ισχύ το νέο νομικό πλαίσιο μόνιμων διορισμών και προσλήψεων αναπληρωτών και  ωρομισθίων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, τόσο της Γενικής Εκπ/σης όσο και της  Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης, που προβλέπει διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων σε αξιολογικούς  πίνακες βάσει σειράς προτεραιότητας που διενεργείται από το ΑΣΕΠ.  

Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ενεργοποιήθηκαν με την έκδοση σχετικών Προκηρύξεων από το  ΑΣΕΠ, για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και για τη Γενική Εκπαίδευση. Βάσει των τελικών  αξιολογικών Πινάκων κατάταξης της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης διενεργήθηκαν οι διορισμοί  3.445 μονίμων εκπ/κών στην ΕΑΕ, για πρώτη φορά στην ιστορία (ΦΕΚ 1289 Γ΄). Επίσης, βάσει των  τελικών αξιολογικών Πινάκων κατάταξης της Γενικής Εκπαίδευσης, που ανακοινώθηκαν από το ΑΣΕΠ  (και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 6 του ν.4589/2019) έγιναν οι διορισμοί 11.699  μονίμων εκπ/κών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 1817/τ.Γ’/10.8.2021, ΦΕΚ  1818/τ.Γ’/10-8-2021, ΦΕΚ1819/τ.Γ’/10-8-2021, ΦΕΚ 3111/τ.Γ΄/20-12-2021 και ΦΕΚ 3110/τ.Γ΄/20-12- 2021).» 

Πενήντα ημέρες μετά, από την απάντηση της Υφυπουργού και ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα, ούτε μια  ρύθμιση για την αποκατάσταση αυτής της τεράστιας αδικίας που έχουν υποστεί οι επιτυχόντες του  ΑΣΕΠ του 2008. Πότε η Ελληνική Κυβέρνηση, θα αναλάβει τις ευθύνες της για να αποκαταστήσουν οι αδικίες που έχουν γίνει μέσα στην Ελληνική Κοινωνία; Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, δυστυχώς  δε θα τη μάθουμε ποτέ.