Έρχονται 25.000 προσλήψεις στον ΟΑΕΔ

 Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν για διάστημα οκτώ μηνών στο δημόσιο και συγκεκριμένα σε δήμους και περιφέρειες της χώρας, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας και υπηρεσίες των υπουργείων, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Powergame, μέσω του προγράμματος θα στηριχθούν και οι πληγέντες από τις πυρκαγιές δήμοι, αλλά και οι δήμοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω προσφυγικού.

Ο προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 188 εκατομμύρια ευρώ και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους αλλά και από το ΕΣΠΑ. Ο σχεδιασμός του υπουργείου Εργασίας προβλέπει ότι η υποβολή αιτήσεων για τις θέσεις από τους ενδιαφερόμενους θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο, ώστε μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουν δημοσιευθεί οι οριστικοί πίνακες των επιτυχόντων.

Για την τελική επιλογή των ωφελούμενων θα υπάρχει μοριοδότηση, ανάλογα με το χρονικό διάστημα της ανεργίας του ίδιου του ανέργου ή της συζύγου του, το ποσοστό αναπηρίας, αν υπάρχει, και το δηλωθέν ετήσιο εισόδημα, οικογενειακό ή ατομικό. Πρόσθετα μόρια θα δίνονται ανάλογα με την ηλικία του αιτούντος και φυσικά, σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών του. Επιπλέον μόρια θα παρέχονται στην περίπτωση που ο αιτών λαμβάνει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, αλλά και εάν είναι γονέας προστατευόμενου μέλους ΑμεΑ.

Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί, όπως συνέβαινε και στα προηγούμενα προγράμματα, μέσω κριτηρίων του ΑΣΕΠ, ενώ δικαιούχοι είναι μόνο εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  • εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  • άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα
  • εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα
  • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
  • εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
  • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Οι άνεργοι θα συμμετάσχουν και σε πρόγραμμα κατάρτισης ώστε να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους. Το πρόγραμμα κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί από Κέντρα Δια Βίου Μάθησης με την χρήση Voucher. Οι ωφελούμενοι που θα προκύψουν, θα λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό, δηλαδή 650 ευρώ μικτά για το τρέχον έτος. Από Ιανουάριο το ποσό θα λαμβάνουν αυξημένο ποσό κάθε μήνα, καθώς ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 2%.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ