H εισήγηση του Ι.Αμαραντίδη στο αγροτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ (ΦΩΤΟ)

"Κανένα σχέδιο δεν μπορεί να υλοποιηθεί αν δεν έχει προκύψει απο ουσιαστικό διάλογο και πνεύμα συνεργασίας καθώς και προσέγγιση με επίκεντρο τον αγρότη."

“Αγαπητέ πρόεδρε Νίκο Ανδρουλάκη, εκλεκτοί παρευρισκόμενοι και φίλοι που μας παρακολουθούν απο το διαδίκτυο, χαιρετίζω με την σειρά μου το 3ο θεματικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, τόσο με την επιστημονική μου ιδιότητα του γεωπόνου όσο και του επαγγελματικού μου προφίλ, και εγώ μαζί με χιλιάδες νέους που έφυγαν από την χώρα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, εργαζόμενος πλέον ως στρατηγικός σύμβουλος για θέματα γεωργίας και περιφερειακής ανάπτυξης στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Jämtland της Σουηδίας.

 

Ο πρωτογενής τομέας είναι κρίσιμος για την ανάπτυξη της χώρας, αφού συμβάλλει καθοριστικά στην απασχόληση, στη στήριξη της μεταποίησης, των εξαγωγών, του τουρισμού και στην κοινωνική συνοχή στην ύπαιθρο.

 

Μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον καλούμαστε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε μια νέα στρατηγική για την βιωσιμότητα και ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα καθώς και να αποκτήσουμε ασφάλεια τροφίμων και ανθεκτικότητα στα αγροδιατροφικά συστήματα.

 

Κατά την γνώμη μου αυτό επιβάλλεται να γίνει με όρους περιφερειακούς – τοπικών σχεδίων που θα λαμβάνουν υπόψην τις κατευθυντήριες γραμμές του Εθνικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης και θα υπάρχει συμπληρωματικότητα με άλλα Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια σε κλάδους υψηλής συσχέτισης και συνέργειας όπως του τουρισμού, πολιτισμού, υγείας και ενέργειας – ΑΠΕ. 

 

Είναι επίσης απαραίτητο να δούμε βέλτιστες πρακτικές άλλων Ευρωπαϊκών χωρών όπως για παράδειγμα στη Σουηδία όπου οι περιφέρειες έχουν πλήρη αυτονομία – αυξημένες αρμοδιότητες, βασίζονται στους δικούς τους πόρους, κάνουν επενδύσεις σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και σχεδιάζουν πολιτικές για τον τοπικό πληθυσμό. 

Εξάλλου, ισχυρή και στέρεα ανάπτυξη χωρίς αποκέντρωση, στοχευμένες παρεμβάσεις και προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών είναι δύσκολο να επιτευχθεί. 

 

Η προσπάθεια σύνδεσης του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό ώστε τα προϊόντα μας να καταναλώνονται 365 μέρες το χρόνο απο τους Ευρωπαϊους πολίτες επιβάλλει περιφερειακό σχεδιασμό, επενδύσεις, σύγχρονες υπηρεσίες και συνέπεια.

 

 

Βασικοί λόγοι που μας οδηγούν να χρησιμοποιήσουμε τα περιφερειακά σχέδια με τοπική εξειδίκευση είναι διότι:

  1. Οι τοπικές κοινωνίες και ο αγροτικός κόσμος της κάθε περιοχής γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματα και τις προκλήσεις και μπορούν να προτείνουν ρεαλιστικές λύσεις
  2. Σχεδόν όλες οι περιφέρειες έχουν τον πρωτογενή τομέα και την αγροδιατροφή ώς προτεραιότητα στα σχέδια έξυπνης εξειδίκευσης τους
  3. Υπάρχει διαφοροποίηση μορφολογίας, κλίματος, καλλιεργειών, δυναμικότητας, αποδόσεων, επίπεδο τουρισμού και μεταποίησης
  4. Διαφοροποίηση ως προς τις διασυνοριακές σχέσεις, εξαγωγές, εμπόριο, νησιωτικότητα
  5. Διαφοροποίηση των επιπτώσεων του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής ανάλογα με την περιφέρεια και την καλλιέργεια
  6. Διαχείριση του νερού σε όρους ποιότητας και ποσότητας και διάβρωση του εδάφους ανα υδατικό διαμέρισμα

 

Κανένα σχέδιο δεν μπορεί να υλοποιηθεί αν δεν έχει προκύψει απο ουσιαστικό διάλογο και πνεύμα συνεργασίας καθώς και προσέγγιση με επίκεντρο τον αγρότη.

Οι τοπικές κοινωνίες και ο αγροτικός κόσμος πρέπει να συνυπογράψει αυτό το νέο παραγωγικό – αναπτυξιακό συμβόλαιο και να είναι μπροστάρης στην εφαρμογή του.

 

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφέρω ότι, το ΠΑΣΟΚ απο το ξεκίνημά του υλοποίησε πολιτικές ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου και στήριξε τον αγροτικό κόσμο. 

Θέλουμε να βοηθήσουμε και να συμβάλουμε για δίκαιη ανάπτυξη και όφελος στον πρωτογενή τομέα, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τους αλιείς, να τους καταστήσουμε πρωταγωνιστές στο νέο παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης και σήμερα απο την Λάρισα, εγκαινιάζουμε τον ουσιαστικό προγραμματικό διάλογο και καλούμε τους αγρότες και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να εμπλουτίσουν και να συνδιαμορφώσουν πολιτικές και λύσεις στην Περιφέρεια τους.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ