Microsoft Data Center: Ψηφιακό άλμα, ευκαιρία ανάπτυξης.

Microsoft Data Center: Ψηφιακό άλμα, ευκαιρία ανάπτυξης.

Θεωρούμε ότι η επένδυση της Microsoft με την δημιουργία Data Center στην Ελλάδα είναι θετικό βήμα τόσο από άποψη οικονομικού οφέλους και ανάπτυξης για την Ελλάδα, όσο και από άποψη ταχέως εκσυγχρονισμού και ψηφιακής μεταρρύθμισης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και συμμετοχής της χώρας μας στην τέταρτη βιομηχανική (ψηφιακή) επανάσταση. 

Πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στα εξής σημεία:

Για να ισχύσουν όλα αυτά τα φιλόδοξα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός περί σταματήματος του brain drain, καταπολέμησης της ανεργίας και δημιουργίας νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας πρέπει να ισχύσουν απαραίτητα συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

  • Πρώτη προϋπόθεση: Η επένδυση πρέπει να υλοποιηθεί ταχύτατα και μέσα στα χρονικά περιθώρια που εξαγγέλθηκαν (ίσως και συντομότερα αν γίνεται)  γιατί δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, και σε καμμιά περίπτωση δεν πρέπει να βαλτώσει στην γραφειοκρατία του Ελληνικού Δημοσίου ή να παραπεμφθεί στις Ελληνικές καλένδες. ( διαδικασίες fast track κτλ).
  • Δεύτερη προϋπόθεση: Η στελέχωση του Ελληνικού Data  Center της Microsoft πρέπει να γίνει με ανθρώπους που έχουν ενστερνιστεί απόλυτα αυτό το φιλόδοξο project, είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου και υψηλής εξειδίκευσης, επιστήμονες με πολύ υψηλά προσόντα, Έλληνες κατ’ απόλυτη προτίμηση. Με λίγα λόγια εκτός των τυπικών προσόντων, πρέπει να διαθέτουν τις ιδέες και να διαπνέονται από το όραμα της γρήγορης μετάβασης στη νέα ψηφιακή εποχή, στις νέες υψηλές απαιτήσεις της ψηφιακής κοινωνίας και οικονομίας  και στις απαιτήσεις  του παγκοσμίου ανταγωνισμού σε όλα τα επίπεδα.
  • Τρίτη προϋπόθεση: Για  να στηριχτεί ένα τέτοιο μεγάλο project  και για τον συνολικό ψηφιακό μετασχηματισμό  δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,  είναι απαραίτητη η εκπαίδευση ( εννοείται και επανεκπαίδευση) ίσως και περισσότερων από 100.000 ανθρώπων νέων κατά πλειοψηφία, που θα μπορούν να υπηρετήσουν τις υψηλές απαιτήσεις μια νέας κατάστασης που ευελπιστούμε να δώσει ώθηση σε όλες τις παραγωγικές λειτουργίες της χώρας, της οικονομίας, της κοινωνίας και όχι μόνο.

Είμαστε σίγουροι ότι ο ιδιωτικός τομέας θα βρει τον δρόμο του, αλλά χρειάζονται κίνητρα και πίεση από την Κυβέρνηση για να συμβεί αυτό.

Εκεί που πρέπει να εστιάσουμε είναι στον δημόσιο τομέα ώστε να διαμορφώσουμε και να αναπτύξουμε εκείνο το στελεχιακό δυναμικό που θα δώσει ώθηση και θα επιταχύνει με γρήγορους ρυθμούς, την ταχύτατη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Που σημαίνει αυτόματα μια νέα ψηφιακή λειτουργία πολύ πιο φιλική στον πολίτη με γρήγορες διαδικασίες χωρίς γραφειοκρατία κτλ κτλ  του δημόσιου τομέα,  μέσα σε μια καινούργια αντίληψη, ένα καινούργιο πνεύμα λειτουργίας των θεσμών της  δημόσιας διοίκησης. Εκεί θα κερδηθεί το στοίχημα της εξοικονόμησης πόρων και της ταχύτατης οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και βέβαια θα σημάνει και την απαρχή μιας νέου τύπου ψηφιακής συνεργασίας και συνεργιών μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 

Με λίγα λόγια είναι μικρός ο αριθμός των 20.000  που θα  εκπαιδευτούν από τον δημόσιο τομέα. Αυτός ο αριθμός πρέπει να  αυξηθεί κατά πολύ, ώστε να προκύψουν εκείνα τα στελέχη που θα μπορούν να στελεχώσουν πανελλαδικά σε όλες τις κρίσιμες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα,  που απαιτείται η ενεργοποίηση και η υποστήριξη μιας νέας αντίληψης, μιας αποκλειστικά  ψηφιακής λειτουργίας ολόκληρου του δημόσιου τομέα.

  • Τέταρτη προϋπόθεση: Ενδελεχής παρακολούθηση από την μεριά της Κυβέρνησης και του Κράτους εφαρμογής καλών πρακτικών και καλής και σωστής λειτουργίας όλης αυτής της αλυσίδας ώστε να  διασφαλίσουμε ταχύτητα λήψης αποφάσεων και διαφάνειας. Επίσης όλα αυτά πρέπει να γίνονται με σωστή και αντικειμενική αξιολόγηση, με αξιοκρατία στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού πέρα από κομματισμούς και ρουσφέτια, που θα κληθεί να υπηρετήσει   το νέο σχέδιο μετάβασης στην ψηφιακή εποχή.

Πέρα από τις προϋποθέσεις  πρέπει να προσεχθούν ορισμένα πράγματα που έχουν να κάνουν με την επιβίωση  μικρών Ελληνικών επιχειρήσεων πληροφορικής που σήμερα προσφέρουν υπηρεσίες cloud, ίσως και επιχειρήσεων start up που διαθέτουν εμπειρία και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό σε  υπηρεσίες πληροφορικής, ώστε σε συνεργασία με την Microsoft και τις ευκαιρίες που δίνει το Data Center και το Cloud της Microsoft να μπορούν να συνεισφέρουν χωρίς να εξαφανιστούν, από κοινού σε αυτήν την προσπάθεια. 

Εδώ ιδίως προσέχουμε να μην αναπτύσσονται μονοπωλιακές καταστάσεις γιγάντων της Πληροφορικής και ανεβάζουμε και τα επίπεδα ασφαλείας του συστήματος, ώστε να μην μπορεί κανένας να εκμεταλλευτεί μονοπωλιακά διάφορες καταστάσεις είτε προσωπικών δεδομένων είτε διάθεσης και συγκεκριμένης κατεύθυνσης προμήθειας εξοπλισμού .

Εννοείται ότι πρέπει να μελετήσουμε την λειτουργία των αντίστοιχων Data Center της Μicrosoft στην Ευρώπη (ιδίως σε Ολλανδία και Ιρλανδία) να παραδειγματιστούμε, να εξάγουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα και να διαμορφώσουμε αναπτύσσοντας το δικό μας project στην χώρα μας.

 

Κατερίνα Δορυφόρου Ph.D. EMΠ, υποψήφια Βουλευτής KIN.AΛ   Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών, μέλος της Γραμματείας του Τομέα Ψηφιακής Πολιτικής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ