Πανεπιστήμια: Πως θα γίνονται οι ορκωμοσίες – Αναλυτικά τα μέτρα

Οι χώροι πρέπει να είναι διαμορφωμένοι ώστε να υποδέχονται μόνο καθήμενους και όχι όρθιους επισκέπτες. Υποχρεωτική δημιουργία κενού χώρου – κενής θέσης ανά δύο καθήμενους με ελάχιστη απόσταση μεταξύ των θέσεων το ενάμισι (1,5) μέτρο και με πλήρωση του 75% της χωρητικότητας του υπαίθριου χώρου διεξαγωγής της εκδήλωσης, ώστε να τηρούνται οι προαναφερόμενες αποστάσεις.

Σύμφωνα με το ethnos.gr, oι εκδηλώσεις αποφοίτησης ή ορκωμοσίας διεξάγονται με χρήση μουσικής μόνο από μεγαφωνικές εγκαταστάσεις. Εκδηλώσεις με συμμετοχή χορωδίας ή πραγματοποίηση χορών δεν επιτρέπονται. Πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον τριών (3) μέτρων μεταξύ της σκηνής ή της εξέδρας και της πρώτης σειράς θεατών. Πριν από κάθε ομιλία πραγματοποιείται από το προσωπικό καθαριότητας απολύμανση των επιφανειών του αναλογίου με αλκοολούχο διάλυμα με ελάχιστη συγκέντρωση αλκοόλης 70%.

Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας (χειρουργική μάσκα) για όλους τους παρευρισκόμενους
Η είσοδος των φοιτητών, εκπαιδευτικών, προσωπικού και επισκεπτών επιτρέπεται μόνο με επίδειξη είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού [δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά τη δεύτερη δόση ή τη μοναδική δόση], είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα της εκδήλωσης ή αρνητικής εξέτασης με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid- test) εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα της εκδήλωσης, είτε δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα της εκδήλωσης είτε πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

Υποχρεωτική ταξιθεσία για την τοποθέτηση των θεατών στις θέσεις τους και την τήρηση κανόνων στην προσέλευση και αποχώρησή τους

Απαγόρευση διαλείμματος κατά τη διάρκεια της τελετής. Εξαιρούνται ολιγόλεπτες παύσεις για τεχνικούς λόγους κατά τη διάρκεια των οποίων οι θεατές παραμένουν στις θέσεις τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης δεν επιτρέπεται η διοργάνωση υπηρεσιών εστίασης ή παροχής φαγητού ή ποτού. Οι θέσεις, τα καθίσματα και οι καρέκλες πρέπει να απολυμαίνονται πριν από κάθε χρήση. Πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος 70% σε όλες τις εισόδους και εξόδους και σε εμφανή διάσπαρτα σημεία στον χώρο της εκδήλωσης. Προτείνεται η μονοδρόμηση των διαδρόμων που διατρέχουν τον χώρο. Πρέπει να υπάρχει ειδική σήμανση σε όσους χώρους αναμένεται να υπάρχει σειρά αναμονής, για την τήρηση ελάχιστης απόστασης ασφαλείας. Προτείνεται η περισχοίνιση, όπου είναι εφικτό, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή ροή του κοινού. Προτείνεται οι πύλες εισόδου να είναι ανοιχτές για χρονικό διάστημα ικανοποιητικό για την αποφυγή συγχρωτισμού κατά την πρόσβαση [τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν από την τελετή]. Σε περίπτωση διεξαγωγής περισσότερων από μίας εκδηλώσεων την ίδια ημέρα, προτείνεται επαρκές χρονικό διάστημα μεταξύ της λήξης μίας εκδήλωσης και της έναρξης της επόμενης [τουλάχιστον μία ώρα και ανάλογα με τον αριθμό των επισκεπτών και τις προδιαγραφές του χώρου], ώστε να μπορούν να αποχωρήσουν οι επισκέπτες της πρώτης και να εισέλθουν οι επισκέπτες της δεύτερης χωρίς να συμπέσουν και χωρίς να παρατηρείται συνωστισμός στους κοινόχρηστους χώρους. Έτσι υφίσταται και επαρκής χρόνος για απολύμανση μεταξύ των εκδηλώσεων.

Με έλεγχο η είσοδος και έξοδος επισκεπτών

Προτείνεται η σταδιακή είσοδος και έξοδος ανά σειρά, με τον υποχρεωτικό συντονισμό της ροής από το προσωπικό και ιδανικά η σταδιακή άφιξη του κοινού ώστε να μην δημιουργούνται μεγάλες ουρές. Οι θύρες εισόδου και εξόδου των επισκεπτών στους χώρους των εκδηλώσεων είναι διαφορετικές, όπου αυτό είναι εφικτό. Οι διοργανωτές των εκδηλώσεων μεριμνούν για την ασφαλή αναμονή σε ουρά του κοινού, τόσο κατά την είσοδο και έξοδο στον χώρο της εκδήλωσης όσο και σε άλλες πιθανές ροές (π.χ. από τον χώρο στάθμευσης).

 

 

Photo by Cole Keister on Unsplash

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ