Παρέμβαση Αδάμου για την ανάγκη διορισμών εκπαιδευτικών ΠΕ70

Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου κατέθεσε η βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης και μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Κωνσταντίνα Αδάμου στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως με θέμα: «Άμεση ανάγκη για διορισμούς εκπαιδευτικών ΠΕ70 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση»

Η βουλευτής ζητά από το Υπουργείο Παιδείας προσλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ70. Καταθέτοντας ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου ασκεί πίεση προς το Υπουργείο, ώστε να εκκινήσει άμεσα τη διαδικασία πρόσληψης των εκπαιδευτικών, με σκοπό να ξεκινήσει η καινούρια σχολική χρονιά χωρίς κενά για όλα τα σχολεία, καθώς είναι μία διαδικασία που χρειάζεται χρόνο για να διεκπεραιωθεί και να μπουν έγκαιρα οι δάσκαλοι στις τάξεις τους.

Ολόκληρη η ερώτηση:

Θέμα: Άμεση ανάγκη για διορισμούς εκπαιδευτικών ΠΕ70 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Αξιότιμη κ. Υπουργέ,
Ως γνωστόν η έλλειψη δασκάλων στα σχολεία σηματοδοτεί ως, επί το πλείστον, την αδυναμία λειτουργίας τους, καθώς δεν υπολείπονται απλώς ώρες στο ωρολόγιο πρόγραμμα αλλά απουσιάζει ο εκπαιδευτικός από την τάξη.Επιπλέον, κάθε μορφή προγραμματισμού, καθορισμού στόχων, αξιολόγησης
και κυρίως παιδαγωγικής συνέχειας είναι μη υλοποιήσιμη, ως απόρροια της έλλειψης μόνιμου προσωπικού. Η υιοθέτηση των νέων παιδαγωγικών προγραμμάτων, των νέων εργαλείων (πολλαπλό βιβλίο) και της αξιολόγησης που εισήγαγε η κυβέρνηση, για να μπορέσουν να υλοποιηθούν ιδιαίτερα από
τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας χρειάζεται να γίνει στη βάση του μόνιμου προσωπικού.
Την περσινή χρονιά το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε, με καθυστέρηση 3 ετών, στην κάλυψη 11.700 οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό. Ωστόσο, πρωτίστως αυτό δεν ήταν επαρκές και έπειτα
παρατηρήθηκαν αστοχίες που έχουν να κάνουν με την ανισοκατανομή των διορισμών μεταξύ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εις βάρος των κενών της πρωτοβάθμιας.

Συγκεκριμένα από τους 11.700 περσινούς διορισμούς, οι 6.200 πραγματοποιήθηκαν στην Πρωτοβάθμια, ενώ οι 5.500 στη Δευτεροβάθμια.Αν και πραγματοποιήθηκαν ελαφρώς περισσότεροι διορισμοί στην
πρωτοβάθμια, λόγω των περισσότερων κενών που υπήρχαν, αυτό που προέκυψε ήταν ότι μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας τοποθέτησης, απέμειναν 4.466 κενά στην πρωτοβάθμια και μόλις 750 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτοί οι αριθμοί αντιστοιχούν στο 85,62% και 14,38% αντίστοιχα
των συνολικών κενών οργανικών θέσεων της εκπαίδευσης που απέμειναν.Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Δασκάλων, τονίζει τις αστοχίες της περσινής κατανομής εις βάρος τόσο του κλάδου τους, όσο και της Πρωτοβάθμιας συνολικά. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται, άλλωστε, από τα επίσημα κενά που εμπεριέχονται στη φετινή εγκύκλιο μετατάξεων με Αρ.Πρωτ.55292/Ε2/16-05-2022/ΥΠΑΙΘ που περιλαμβάνει τα εναπομείναντα οργανικά κενά μετά τους περσινούς διορισμούς, καθώς και τις φετινές συνταξιοδοτήσεις. Την περσινή χρονιά, ο αριθμός των μόνιμων διορισμών στην ειδικότητά μας ήταν 3.700 και ήταν, όντως, ο μεγαλύτερος από κάθε άλλο κλάδο.Εντούτοις, το ποσοστό κάλυψης ανήλθε, μόλις, στο 58%, ενώ, ταυτόχρονα, παρατηρήθηκαν τεράστια ποσοστά κάλυψης στους περισσότερους κλάδους της Δευτεροβάθμιας (ενδεικτικά ΠΕ02 Φιλόλογοι 98%, ΠΕ03 Μαθηματικοί 91%,
ΠΕ04.02. Χημικοί 91%). Οι δάσκαλοι (ΠΕ70), φέτος, έχουν -επίσημα- 4.173 οργανικά κενά που αποτελούν περίπου το 53% των κενών συνολικά στη Γενική εκπαίδευση, υπερπολλαπλάσια κάθε άλλου κλάδου.
Λόγω της πίεσης που έχει προκληθεί από τις ανάγκες του συστήματος εκπαίδευσης, η Υπουργός Παιδείας σε πρόσφατες δηλώσεις της αναγνώρισε την αναγκαιότητα περεταίρω διορισμών στα σχολεία, χωρίς όμως να προβεί σε καθορισμό συγκεκριμένου αριθμού θέσεων. Λόγω της μεθόδου που επιλέχθηκε
από το ΥΠΑΙΘ κατά την περσινή διαδικασία διορισμών με την ισομερή κατανομή των θέσεων ανάμεσα στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια, παρά τα αναλογικά, πολύ περισσότερα κενά της πρωτοβάθμιας, προκαλείται ανησυχία αφενός για τον συνολικό αριθμό των εκπαιδευτικών που αναμένεται να διοριστούν αλλά και για την τελική κατανομή του αριθμού αυτού ανά κλάδο και
ειδικότητα. Είναι επιτακτική η πλήρης κάλυψη όλων των κενών της εκπαίδευσης, για
όλους τους κλάδους και όλες τις ειδικότητες. Ωστόσο, δε γίνεται να μην επισημανθεί πως μόνο στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας συνεχίζουν να υπάρχουν τόσα πολλά κενά σε σχέση με όλες τις ειδικότητες της εκπαίδευσηςσυνολικά.Συνεπώς, επειδή πολλοί από τους δασκάλους (ΠΕ70) εργάζονται ακόμα και 7 χρόνια υπότο καθεστώς των αναπληρωτών,επειδή λόγω του καθεστώτος αυτού δε μπορεί να προχωρήσει ο οικογενειακός προγραμματισμός των δασκάλων με αποτέλεσμα η προσωπική, κοινωνική  και οικογενειακή τους ζωή να επιβαρύνεται μακροχρόνια,επειδή οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που στηρίζουν επί τόσα χρόνια το σύστημα εκπαίδευσης υπό αντίξοες συνθήκες, δικαιούνται να γνωρίζουν
επίσημα τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας,επειδή παρά τους περσινούς διορισμούς που πραγματοποιήθηκαν με χρόνια καθυστέρηση, παρατηρήθηκαν αστοχίες που έχουν να κάνουν με την
ανισοκατανομή των διορισμών μεταξύ εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, εις βάρος των κενών της πρωτοβάθμιας,επειδή πρέπει να προχωρήσει η εξάλειψη της στρέβλωσης του θεσμού του
αναπληρωτή.και επειδή τα Δημοτικά Σχολεία και οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας (ΠΕ70) δε γίνεται να μείνουν άλλη μια χρονιά στην αναπλήρωση.

Ερωτάται η κ. Υπουργός:
1) Τι σκοπεύετε να κάνετε αναφορικά με την πλήρη κάλυψη όλων των κενών, όλων των κλάδων και όλων των ειδικοτήτων της εκπαίδευσης;
2) Τι σκοπεύετε να κάνετε πιο συγκεκριμένα για την κάλυψη των 4.173 ΠΕ70 κενών οργανικών θέσεων στα σχολεία;
3) Σκοπεύετε να υιοθετήσετε την καθιέρωση διορισμών στην εκπαίδευση σε ετήσια βάση;

Η ερωτώσα Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης,

Κωνσταντίνα Αδάμου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ