Connect with us

ΓΝΩΜΕΣ

Πηνελόπη Πετροπούλου: Κοινωνική πολιτική και τοπική Αυτοδιοίκηση

Published

on

Η πρωτοφανής οικονομική και υγειονομική  κρίση των τελευταίων ετών έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τους κοινωνικούς  ιστούς της ελληνικής κοινωνίας. Η εφαρμογή των επιβαλλόμενων από το παγκόσμιο πολιτικό σύστημα νεοφιλελεύθερων πολιτικών έχει επηρεάσει  σημαντικά την κοινωνική κατάσταση της Ελλάδας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η απότομη  αύξηση των ποσοστών της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων ατόμων, οι αλλεπάλληλες αλλαγές στον εργασιακό τομέα, η φτωχοποίηση του ελληνικού πληθυσμού, η φυγή του επιστημονικού δυναμικού μας εκτός χώρας, με αποτέλεσμα  τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των κοινωνικών ομάδων.

Ο κάθε Νομός, η κάθε Κοινότητα και ο κάθε Δήμος αντιμετωπίζει διαφορετικά προβλήματα λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών  του. Σε αυτό το σημείο καλείται να παίξει ενεργό ρόλο η Κοινωνική Πολιτική. Γενικότερα, η Κοινωνική Πολιτική αφορά το σύνολο των πολιτικών που στόχο έχουν να επέμβουν και να παρέμβουν εκεί όπου υπάρχουν δυσκολίες και κοινωνικά προβλήματα. Αυτού του είδους η πολιτική γίνεται  πιο αποτελεσματική όταν εφαρμόζεται σε τοπικό επίπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω διαφόρων κοινωνικών προγραμμάτων όπως για παράδειγμα, τα προνοιακά προγράμματα , τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τα προγράμματα πρόληψης. Με αυτό τον τρόπο προσφέρεται ένα δίχτυ ασφαλείας σε άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και στα όρια του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων με στόχο την κοινωνική συνοχή και συνεργασία.

Η κοινωνική πολιτική σχετίζεται άμεσα με την καταγραφή, την ιεράρχηση και την κάλυψη των κοινωνικών κινδύνων και αναγκών σε διάφορους τομείς όπως είναι η υγεία, η στέγαση, η απασχόληση, η ασφάλιση, οι υπηρεσίες Πρόνοιας  για την παιδική μέριμνα, για την προστασία των ηλικιωμένων (3η ηλικία), για την ενίσχυση της οικογένειας, για την υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες και κάθε τύπου αναπηρίας. Στους βασικούς στόχους της κοινωνικής πολιτικής συγκαταλέγεται και η επίλυση  ποσοτικών και ποιοτικών προβλημάτων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού αλλά και η διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου για όλους.

Συμπερασματικά, η Κοινωνική Πολιτική στην Αυτοδιοίκηση αποκτά  έναν πρωταγωνιστικό  ρόλο  στην άμβλυνση των προβλημάτων και την επιβίωση της κοινωνίας. Παρόλο που γίνονται προσπάθειες εκσυγχρονισμού των κοινωνικών συστημάτων, αυτό που εύκολα διακρίνεται είναι η ύπαρξη πολλών αδυναμιών αλλά  και τρωτών σημείων.

Η καταπολέμηση της ανεργίας, η άσκηση κοινωνικής πολιτικής και η ολοκλήρωση των έργων για τα στερεά και υγρά απόβλητα είναι  τρεις μόνο  από τις βασικές προτεραιότητες που έθεσε ο Υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα του συνδυασμού του «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ -ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ – ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΡΓΟ».

Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αναλάβει όχι μόνο το μερίδιό της αλλά και αυξημένες υποχρεώσεις για την εφαρμογή πολιτικής για το περιβάλλον και τον άνθρωπο, τους φυσικούς πόρους και την ενέργεια, τομείς που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα της ζωής στις πόλεις, αλλά και την οικονομική και κοινωνική μας ανάπτυξη.

Η ενίσχυση των  μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η στήριξη των οικονομικά αδυνάτων, τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και επεξεργασίας λυμάτων, η ολοκλήρωση του προγράμματος για παιδικούς σταθμούς , γηροκομεία και ορφανοτροφεία , η βοήθεια των εξαρτημένων από τα ναρκωτικά, η αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας με ανάπλαση και δημιουργία ενός αδιαιρέτου χώρου περιπάτου πεζών και ποδηλάτων, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο και καινοτόμο ευρωπαϊκό οικολογικό κέντρο πολιτισμού, είναι ένα όραμα το οποίο έχουμε επεξεργαστεί και οριοθετήσει.

Advertisement

Κατασκευή υποδομών εκπαίδευσης με έμφαση στις περιοχές όπου υπάρχουν ελλείψεις, προγράμματα συντήρησης και βελτίωσης σχολικών υποδομών, πρωτοβουλίες για την εξάλειψη  σχολικών φαινομένων όπως ο σχολικός εκφοβισμός (bullying), η ξενοφοβία ή η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, είναι προτεραιότητες υψίστης σημασίας και στοχοθεσίας του Προγράμματός μας για την Περιφέρεια Αττικής. 

Αναβάθμιση και προώθηση της Σύγχρονης  Κοινοτικής Υγείας με σκοπό την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων όπως π.χ. ο καρκίνος, προγράμματα Προληπτικής  Ιατρικής και  δωρεάν εξετάσεων σε ευαίσθητες  κοινωνικές ομάδες, κατασκευή νέων δομών υγείας σε περιοχές όπου υπάρχουν ελλείψεις  όπως η  Ανατολική Αττική, συντήρηση υπαρχόντων υποδομών και  ενίσχυση και αναβάθμιση του εξοπλισμού τους, αποτελούν δέσμευση και κοινωνική συμφωνία συνέπειας και ευθύνης σύμφωνα με τον Υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρό, που έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια την εντιμότητα και την αποτελεσματικότητά του.

Αναβάθμιση κέντρων υποδοχής αστέγων, μέτρα στήριξης των ΑμεΑ, κινητές μονάδες για την υποστήριξη των ηλικιωμένων, δημιουργία και υποστήριξη μονάδων φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, εκστρατεία πρόληψης, ενημέρωσης και αποκατάστασης θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας και ταυτόχρονη αυστηροποίηση των ποινών για τους θύτες θεσμικά και κοινωνικά είναι  προκλήσεις στις οποίες θα ανταποκριθούμε με σύγχρονες  και καινοτόμες ενέργειες. 

Μια νέα περίοδος ξεκινά και η υλοποίηση ενός σχεδίου θεσμικής, αναπτυξιακής και κοινωνικής ανασυγκρότησης απαιτεί συλλογική προσπάθεια και ευρύτερη συστράτευση. 

Ο ευρύτερος προοδευτικός χώρος χρειάζεται να ανασυγκροτηθεί στη βάση ιδεών, αξιών, διαλόγου και προγραμματικών προτάσεων που θα  ανταποκρίνονται στα νέα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα. Χρειαζόμαστε έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης, τόσο στην επιχειρηματικότητα όσο και στην καθημερινότητά μας. Ένα μοντέλο που θα εξασφαλίσει την αποφασιστική συμμετοχή όλων των πολιτών  σε τοπικό, σε περιφερειακό και κατ’ επέκταση  σε εθνικό επίπεδο.

Είναι ανάγκη να αντιληφθούμε άμεσα το βαθμό της αλληλεξάρτησης μας και να συνάψουμε νέες συμφωνίες που θα προέρχονται από τη βάση της κοινωνίας και όχι από την κορυφή προς τα κάτω.

Άρθρο της Πηνελόπης Πετροπούλου 

Advertisement

Χειρ.Οδον/τρος -Περιοδοντολόγος 

Υποψήφια Διδάκτωρ Ογκολογικής Φροντίδας

Αντιπρόεδρος Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ) 

Μέλος της Πολιτικής Γραμματείας των Πράσινων 

Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος στον Κεντρικό Τομέα Αττικής  με «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής – Γιάννης Σγουρός»