Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιάννης Κουτσούκος: “Τράπεζα Πειραιώς: Δέκα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις”

Published

on

Γράφει ο Τομεάρχης Οικονομικών και πρώην Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Γιάννης Κουτσούκος: 

Είναι πλέον κοινή παραδοχή ότι η κυβέρνηση με τις πράξεις και τις παραλήψεις τις επέτρεψε το δημόσιο να ζημιωθεί κατά πολύ πάνω από 2 δις ευρώ μετά την μετατροπή των μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) σε μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς A.E. που  διακρατατούσε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δηλαδή η Ελληνική Κυβέρνηση, ως αποτέλεσμα της τρίτης και αχρείαστης ανακεφαλαιοποίησης του 2015.

Η Κυβέρνηση επέτρεψε να διεξαχθεί μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με τρόπο που εξανεμίζει κάθε πιθανότητα να μπορέσει να μετριαστεί ένα μέρος της  ζημίας, αφού στην ουσία κονιορτοποιεί ένα μεγάλο μέρος του αριθμού των μετοχών της εταιρείας που κατέχει το ΤΧΣ και αντιστοιχούν στο 61,34% του συνόλου των μετοχών της.

Όμως, πέρα από της σκανδαλώδεις επιπτώσεις για τι δημόσιο συμφέρον, οι επιλογές και η επικοινωνία της διοίκησης της Τράπεζας με την ανοχή του ΤΧΣ και της Κυβέρνησης πιθανώς έδωσαν το χώρο σε «επενδυτές» να κερδοσκοπήσουν με αθέμητο τρόπο και μάλιστα μετά και την πρόσφατη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πειραιώς, να έχουν τη δυνατότητα, έναντι πινακίου φακής, να πάρουν τον έλεγχο της Τράπεζας και να διαχειριστούν ενεργητικό ύψους 70 δις ευρώ.

Στις 26/10/2020 οπότε και η αξία της μετοχής υποτιμήθηκε κατά σε μία μόνο συνεδρίαση κατά -24,26% (από 0,9480 σε 0,7180 ευρώ) η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς ενημέρωσε την επενδυτική κοινότητα  ότι δεν σχεδιάζει να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου στο αμέσως προσεχές διάστημα και στις 27/10/2021 ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό, μετά από σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πως δεν υπάρχει καμιά εποπτική ανάγκη αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.

Λίγες μέρες αργότερα στις 13 Νοεμβρίου δημοσιοποιείται η σύσταση της ΕΚΤ κατόπιν αιτήματος της εταιρείας να μην καταβάλει το τοκοχρεολύσιο των CoCos.

Όμως, στις 16/3/2021 και αφού αυξήθηκε κατά 26,17% σε μία μόνο συνεδρίαση η τιμή της μετοχής εν όψει της προγραμματισμένης ανακοίνωσης των θετικών αποτελεσμάτων χρήσης 2020 και του Στρατηγικού Σχεδιασμού της, η διοίκηση της εταιρείας ταυτόχρονα ανακοίνωσε «την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς κατά περίπου €1,0 δισ. μέσω δημόσιας προσφοράς με κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης» και στη συνέχεια συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση στις 7/4/2021 με θέματα την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας δια της συνένωσής τους (reverse split) και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού.

Ως αποτέλεσμα αυτής της ανακοίνωσης ήταν μια ραγδαία πτώση της τιμής της μετοχής αφού οι υφιστάμενοι μέτοχοι ξεκίνησαν να μειώνουν τη συμμετοχή τους εν όψει μιας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που δυνητικά θα μηδένιζε την αξία των μετοχών τους. 

Αυτή μάλιστα η καθοδική πορεία δεν μπόρεσε να ανακοπεί ούτε μετά στις 26/3/2021 οπότε σε απάντηση δημοσιευμάτων, αλλά και σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η εταιρεία εξέδωσε δελτίο τύπου στο οποίο  περιγράφει την ΑΜΚ με την επιφύλαξη όλων των προαναφερομένων. 

Advertisement

Μάλιστα ότι από τις 6 ημέρες συναλλαγών από τις 16 Μαρτίου έως τις 23 Μαρτίου οι 4 μέρες είναι αυτές κατά τις οποίες σημειώθηκε ο μεγαλύτερος όγκο συναλλαγών στη χρηματιστηριακή ιστορία της Τράπεζας, βάσει των δημόσιων διαθέσιμων στοιχείων, ενώ πριν την αναστολή της διακύμανσης της μετοχής εν όψει του reverse split αυτή σημείωσε ιστορικό χαμηλό.

Η διακύμανση αυτή της μετοχής, συνδεδεμένη με συγκεκριμένα γεγονότα προφανώς παρουσιάζει έντονα χαρακτηριστικά που αποπνέουν την υποψία της κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας ή χειραγώγησης της αγοράς που πρέπει να ερευνηθούν. Σύμφωνα δε με δημοσιεύματα αναμένεται και η δικαστική προσφυγή επενδυτών απέναντι στις αποφάσεις της διοίκησης της εταιρείας.

Η Κυβέρνηση που έχει την υποχρέωση να προστατεύει το δημόσιο συμφέρον και τους Έλληνες φορολογούμενους, που στήριξαν με δικά τους χρήματα την Τράπεζα Πειραιώς,  θα πρέπει να ερευνήσει αν επενδυτές κερδοσκόπησαν εκμεταλλευόμενοι τις αποφάσεις της Διοίκησης της Πειραιώς, του ΤΧΣ και της ίδιας καθώς και να διασφαλίσει ότι δε θα αποκτήσουν, είτε παλιοί, είτε νέοι μέτοχοι της Πειραιώς τη διοίκηση της και του τεράστιου ενεργητικού της έναντι πινακίου φακής.

Τα ερωτήματα επομένως προς την Κυβέρνηση είναι εύλογα και πολύ συγκεκριμένα: 

  1. Θα ερευνήσει με την αρωγή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και πιθανώς και άλλων οργάνων το ενδεχόμενο οι ακραίες διακυμάνσεις να υποκρύπτουν την κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας ή χειραγώγησης της αγοράς από την οποίο ευνοήθηκαν με αθέμιτο τρόπο συγκεκριμένοι επενδυτές;
  2. Οι έως σήμερα ενέργειες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περιορίστηκαν τελικά μόνο στο ερώτημα που αναφέρεται στο δελτίο της εταιρείας;
  3. Θα ενημερώσει τους Έλληνες πολίτες αν συγκεκριμένοι κερδοσκόποι έχουν προβεί σε σημαντικής αξίας τοποθετήσεις σε μετοχές ή παράγωγα που θα μπορούσαν να οφείλονται σε αθέμιτες πρακτικές;
  4. Θα διερευνήσει τον ρόλο της Διοίκησης της Εταιρείας και του ΤΧΣ σε ενδεχόμενες τέτοιες πρακτικές και θα ενημερώσει για τα αποτελέσματα της έρευνας της;
  5. Θα ενημερώσει αν υπήρξαν μειώσεις σημαντικών συμμετοχών κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν.3556/2007 τους τελευταίους έξι μήνες και ποιες; 
  6. Θα ενημερώσει ποια ήταν η εξέλιξη αυτών των συμμετοχών μετά τη μείωση τους και αν οι μέτοχοι που τις κατείχαν απέκτησαν ανάλογα μερίδια της τράπεζας μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου;
  7. Θα αποκλείσει από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κερδοσκόπους που με πιθανά αθέμιτα υπερκέρδη από την πορεία της τιμής του προηγούμενους μήνες σκοπεύουν να αναλάβουν σημαντικά μερίδια του μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και στη συνέχεια τον έλεγχο της Τράπεζας Πειραιώς;
  8. Θα ζητήσει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή το Χρηματιστήριο Αθηνών ιστορικά δεδομένα από ΑΜΚ όπου οι παλαιοί μέτοχοι αποκλείστηκαν πλήρως από ΑΜΚ; Θα δημοσιοποιήσει ιστορικά στοιχεία από πόσες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου έχουν γίνει με αποκλεισμό ή περιορισμό του δικαιώματος των παλαιών μετόχων σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο πέραν της 3ης ανακεφαλαιοποίησης των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων το 2015;
  9. Έχει λάβει κάποια μέριμνα για την διατήρηση του δικτύου των καταστημάτων, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, των θέσεων εργασίας και ειδικότερα της απασχόλησης;
  10. Τέλος, προτίθεται έστω και τώρα, με ποιον τρόπο και ποιες ενέργειες να προφυλάξει το συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου αλλά και των μικρομετόχων της Τράπεζας Πειραιώς;

Στα ερωτήματα αυτά, όπως προκύπτουν από τεκμηριωμένες και επίσημες θέσεις του Κινήματος Αλλαγής, οφείλει να απαντήσει η Κυβέρνηση επί της ουσίας και με πράξεις, διαφορετικά, δε θα έχει μόνο την ευθύνη για τη ζημία του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά θα φέρει επάξια τον τίτλο του συνεχιστή της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ για όσα έκανε το 2015.