Νάντια Γιαννακοπούλου: «Είναι επιτακτικό να προταχθεί ο εμβολιασμός των ευπαθών ομάδων»

Eρώτηση στη Βουλή κατέθεσε η Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής

Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Κωνσταντίνα (Νάντια) Γιαννακοπούλου, με αφορμή την έλλειψη σχεδιασμού από την κυβέρνηση για τον εμβολιασμό ευπαθών ομάδων νεότερων ηλικιών.

 

Συγκεκριμένα, στο κείμενο της ερώτησης, η βουλευτής ζητά να διευκρινιστεί με ποια κριτήρια αποφάσισε η κυβέρνηση να εμβολιάσει πρώτους με το εμβόλιο της AstraZeneca υγιείς ανθρώπους ηλικίας 60-64 και όχι ευπαθείς ηλικίας 19-64, ειδικά από τη στιγμή που οι ποσότητες των εμβολίων δεν είναι οι απαιτούμενες.

 

Στη συνέχεια αναφέρει ότι σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης ο εμβολιασμός με βάση το ηλικιακό κριτήριο ως κριτήριο ευαλωτότητας ξεκινά πάνω από τα 65 έτη, ενώ σε όλες δίνεται παράλληλα προτεραιότητα σε ευπαθείς ομάδες νεότερων ηλικιών.

 

Για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, η βουλευτής τονίζει ότι θα πρέπει να είναι γνωστά τα εξής στοιχεία:

–   Πόσοι ανά ηλικιακή κατηγορία που ήταν κρούσματα, εισήλθαν σε Μ.Ε.Θ και έχασαν την ζωή τους μέχρι σήμερα.

–   Πόσοι από αυτούς ανά ηλικιακή κατηγορία ανήκαν στις ευπαθείς ομάδες.

–   Πόσοι από αυτούς που έχουν εμβολιαστεί μέχρι σήμερα ή έχει προγραμματιστεί ήδη ο εμβολιασμός τους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ανά ηλικιακή κατηγορία, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτών ηλικίας 60-64.

–   Πόσοι είναι οι ανήκοντες στις ευπαθείς ομάδες, ανά ηλικιακή κατηγορία. 

–   Ποιος είναι ο στόχος για εμβολιασμό μέχρι τέλος Μαρτίου ή τέλος Απριλίου και ποιος ο αριθμός των θεωρούμενων ως ευπαθείς ομάδες;

 

Προς τούτο ερωτά τον Υπουργό αν το Υπουργείο διαθέτει Μητρώο όσων ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και μέχρι πότε προγραμματίζει να τους εμβολιάσει όλους. Τέλος, ερωτά γιατί προτεραιοποιήθηκε να εμβολιαστούν με το εμβόλιο της AstraZeneca οι πολίτες της ηλικιακής κατηγορίας 60-64 στο σύνολο τους και όχι οι πολίτες των ευπαθών ομάδων της ηλικίας 19-64, που τεκμαίρεται ότι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. 

 

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:   

Κύριε Υπουργέ,

Η απόφαση της κυβέρνησης να δοθεί προτεραιότητα στον εμβολιασμό πολιτών ηλικίας 60-64 ετών με μόνο το ηλικιακό κριτήριο – χωρίς το κριτήριο της συννοσηρότητας – και η έλλειψη οποιουδήποτε σχεδιασμού για τον εμβολιασμό ευπαθών ομάδων νεότερων ηλικιών δημιουργεί ερώτημα για τον σχεδιασμό του εμβολιασμού. 

Πώς και γιατί αποφάσισε η κυβέρνηση, σε μια φάση που έχουμε λίγα εμβόλια, να εμβολιάσει πρώτους με το εμβόλιο της AstraZeneca υγιείς ανθρώπους ηλικίας 60-64 και όχι ευπαθείς ηλικίας 19-64; 

Σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης ο εμβολιασμός με βάση το ηλικιακό κριτήριο ως κριτήριο ευαλωτότητας ξεκινά πάνω από τα 65 έτη, ενώ σε όλες δίνεται παράλληλα προτεραιότητα σε ευπαθείς ομάδες νεότερων ηλικιών.

Για να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα του σχεδίου εμβολιασμού, απαιτούνται όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν τον εμβολιασμό τόσο με βάση μόνο τα ηλικιακά κριτήρια (κάτι απολύτως κατανοητό για συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίας), όσο και τα στοιχεία για τον εμβολιασμό των πολιτών, όλων των ηλικιακών κατηγοριών, που κατατάσσονται στις ευπαθείς ομάδες. 

Θεωρώντας ότι είναι επιτακτικό να εμβολιαστούν με τους ταχύτερους δυνατόν ρυθμούς όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πρέπει να γνωρίζουμε:

–   Πόσοι ανά ηλικιακή κατηγορία που ήταν κρούσματα, εισήλθαν σε Μ.Ε.Θ και έχασαν την ζωή τους μέχρι σήμερα.

–   Πόσοι από αυτούς ανά ηλικιακή κατηγορία ανήκαν στις ευπαθείς ομάδες.

–   Πόσοι από αυτούς που έχουν εμβολιαστεί μέχρι σήμερα ή έχει προγραμματιστεί ήδη ο εμβολιασμός τους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ανά ηλικιακή κατηγορία, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτών ηλικίας 60-64.

–   Πόσοι είναι οι ανήκοντες στις ευπαθείς ομάδες, ανά ηλικιακή κατηγορία. 

–   Ποιος είναι ο στόχος για εμβολιασμό μέχρι τέλος Μαρτίου ή τέλος Απριλίου και ποιος ο αριθμός των θεωρούμενων ως ευπαθείς ομάδες;

Στη βάση αυτή και με προϋπόθεση την αποσαφήνιση όλων των ανωτέρω καλείται ο αρμόδιος Υπουργός να απαντήσει:

  1. Διαθέτει το Υπουργείο Μητρώο όσων ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και μέχρι πότε προγραμματίζει να τους εμβολιάσει όλους; Γιατί προτεραιοποιήθηκε να εμβολιαστούν με το εμβόλιο της AstraZeneca οι πολίτες της ηλικιακής κατηγορίας 60-64 στο σύνολο τους και όχι οι πολίτες των ευπαθών ομάδων της ηλικίας 19-64, που τεκμαίρεται ότι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη; 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ