Π.Ζαρογουλίδης: Η ευδαιμονία των πολιτών μέσα από την σοσιαλδημοκρατία

Η πολιτική οφείλει να έχει στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσα από την διασφάλιση της υγείας τους, την διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης μέσα από την εξασφάλιση της οικονομικής κάλυψης των αναγκών τους, την διασφάλιση της ένταξης και απρόσκοπτης συμμετοχής τους στα δρώμενα και τις αποφάσεις της κοινωνίας, την ασφάλισή τους από εξωτερικούς και εσωτερικούς κινδύνους και μέσα από την αναβαθμιση του αισθήματος ικανοποίησης από την ζωη τους. 

Η παραπάνω απεικόνιση αποτελεί την συγχρονη απόδοση της “Ευδαιμονίας” του Αριστοτέλη και το κατάλληλο πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορεί να εκκολαφθεί είναι αυτό του δημοκρατικού σοσιαλισμού ή της σύγχρονης σοσιαλδημοκρατίας
Ανάμεσα στον άναρχο νεοφιλελευθερισμό της αγοράς και την πλήρη κολεκτιβοποίηση της, βρίσκεται η συνταγή για την ελαχιστοποίηση των ανισοτήτων, την αναδιοργάνωση της παραγωγής και την αναδιανομή των ευκαιριών, μέσα από ένα δυναμικό σύστημα συγκοινωνούντων δοχείων με γνώμονα την εθνική ανεξαρτησία και σεβασμό στην κινητικότητα των κεφαλαίων. 

Το πρωτείο της πολιτικής θα πρέπει να λειτουργήσει διαμεσολαβητικά μεταξύ της ελευθερίας της οικονομίας και της ισότητας εξασφαλίζοντας ευδαιμονία στην κοινότητα, ενίσχυση της δημοκρατίας και προοπτική.

Για την επίτευξη της αγαστης αρμονίας και ολοκλήρωσης απαιτείται πολιτικός σχεδιασμός, κεφαλαιακή επάρκεια και η διαμόρφωση και ωρίμανση της κατάλληλης επιχειρηματικής διάρθρωσης.

Ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα παράλληλα με το ταμείο παραγωγικής ανακατεύθυνσης όπως πρέπει να εκληφθεί το ταμείο ανάκαμψης, μπορούν να οδηγήσουν στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης του εγχειρήματος. 

Η απαιτούμενη επιχειρηματική διάρθρωση προβλέπει την συνεργασία και συνένωση πολύ μικρών επιχειρήσεων με στόχο μεγαλύτερα και καλύτερα οργανωμένα σχήματα αλλά με τεχνική υποβοήθηση από την πολιτεία τόσο σε τεχνική κατάρτιση όσο και μέσα από την πρόσβαση τους σε κίνητρα στην αγορα εργασιας, την μείωση της φορολογίας και την συμβουλευτική

Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για τον εκδημοκρατισμό του καπιταλισμού και την εκμετάλλευσή του προς όφελος της αναπτυξιακής προοπτικής της κοινωνίας και όχι μόνο των ολίγων. 

Αυτός είναι και ο στόχος του ΠΑΣΟΚ ως γνήσιου εκφραστή της σύγχρονης σοσιαλδημοκρατίας: Την  σύγχρονη αναδιανομη ευκαιριών για τους πολίτες ! 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ