ΘΕΜΑ: Αυτή είναι η εγκύκλιος για τη συγκρότηση Νομαρχιακών Επιτροπών ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Ρεπορτάζ: Γαβρής Άγγελος

Μέχρι την Τετάρτη 22 Ιουνίου αναμένεται να συγκροτηθούν και διοικητικά-οργανωτικά οι Νομαρχιακές Επιτροπές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε όλη την Επικράτεια. 

Εκδόθηκε η σχετική εγκύκλιος από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ και μεταξύ άλλων πέρα από κάλεσμα ενότητας και δυναμικής “αντεπίθεσης” με θέσεις και προτάσεις για την κοινωνία και την οικονομία, στον επίλογο δίνεται το σύνθημα για την ολική επαναφορά του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε ρόλο πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Αναφέρεται χαρακτηριστικά: “Μαζί θα δώσουμε την μάχη και στις επόμενες εκλογές θα είμαστε νικητές”

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο: 

 Στις 8 Μαΐου εξελέγησαν στο σύνολο της επικράτειας οι νέες Νομαρχιακές Επιτροπές (Ν.Ε.), καθώς και οι Συντονιστικές Επιτροπές (Σ.Ε.) των Τοπικών Οργανώσεων. 

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Κινήματος, η ΕΔΕΚΑΠ, η οποία εξελέγη από την Κ.Π.Ε. στις 5/6/2022, εξέτασε όλες τις εκκρεμότητες και προχώρησε στην ολοκλήρωση της πιστοποίησης των νέων Νομαρχιακών Επιτροπών. Με ευθύνη της ΕΔΕΚΑΠ θα ενημερωθούν τα μέλη κάθε Ν.Ε. που πλειοψήφησαν, έτσι ώστε να προχωρήσουν σε συνεδρίαση και συγκρότηση του οργάνου μέχρι και την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022. Στη διαδικασία παρίστανται και εποπτεύουν τα μέλη της Κ.Π.Ε. που ανήκουν στη Ν.Ε. Σε περίπτωση μη ύπαρξης μελών Κ.Π.Ε., με ευθύνη του Γραμματέα της Κ.Π.Ε., ενημερώνονται για να παρευρεθούν τα μέλη Κ.Π.Ε. που ανήκουν σε όμορες Ν.Ε.

Η ενημέρωση για την ακριβή ημέρα, ώρα και τον τόπο συνεδρίασης θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο τέτοιο που θα επιτρέπει την απρόσκοπτη παρουσία των εκλεγμένων μελών και με τρόπο που θα  αποδεικνύει ότι έλαβαν γνώση για την ημερομηνία τέλεσης της διαδικασίας όλα τα μέλη του οργάνου (π.χ. αποστολή sms ή email και τηλεφωνική επικοινωνία). 

 

Α. Συγκρότηση Ν.Ε.

Οι Ν.Ε. συγκροτούνται σύμφωνα με το καταστατικό του Κινήματος. Αποτελεί βασικό στόχο η παρουσία όλων των μελών του οργάνου κατά τη διαδικασία συγκρότησης. Κατά την πρώτη συνεδρίαση επιδιώκεται να είναι παρόντα όλα τα μέλη του οργάνου. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, η συγκρότηση προχωράει με τα παρόντα μέλη, εφόσον αυτά αποτελούν τα 3/5 του οργάνου. 

Στη διαδικασία συγκρότησης εκλέγονται, με ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγμένων μελών: 

-Γραμματέας Ν.Ε. 

-Αναπληρωτής Γραμματέας Ν.Ε.

Και ορίζονται Θεματικοί Υπεύθυνοι: 

  1. ΜΜΕ, Επικοινωνίας 
  2. Οργανωτικού

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του οργάνου της Ν.Ε., τα μέλη αυτής θα προχωρήσουν στη συγκρότηση των νέων Συντονιστικών Επιτροπών, μετά την πιστοποίηση τους από την ΕΔΕΚΑΠ, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με την συγκρότηση των Ν.Ε. 

 

Β. Αρμοδιότητες Ν.Ε.

  1. Η Νομαρχιακή Επιτροπή είναι το ανώτερο αποφασιστικό Όργανο του Κινήματος στο Νομό. 
  2. Η Ν.Ε. αποφασίζει στα πλαίσια των κατευθύνσεων του Κινήματος για τα θέματα του Νομού και έχει την ευθύνη της εξειδίκευσης και υλοποίησης της πολιτικής του Κινήματος και των αποφάσεων των ανώτατων οργάνων σε επίπεδο Νομού. 
  3. Η Ν.Ε. διαβουλεύεται με τους φορείς και τους πολίτες στο Νομό για τη διαμόρφωση της πολιτικής του Κινήματος και αποφασίζει για Νομαρχιακά θέματα στο πλαίσιο των αποφάσεων των περιφερειακών και κεντρικών οργάνων.
  4. Στην αρχή κάθε έτους με ευθύνη του Γραμματέα ετοιμάζεται εγγράφως ο γενικός πολιτικός προγραμματισμός δράσεων της Οργάνωσης. 

Ο συνολικός προγραμματισμός εγκρίνεται ως Σχέδιο Δράσης της Ν.Ε

 

 

 

 

Συντρόφισσες, Σύντροφοι, 

Το πρόσφατο Συνέδριό μας επιβεβαίωσε ότι το  ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής επέστρεψε δυναμικά στο πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας μας.

Η αναγέννηση της Δημοκρατικής Παράταξης είναι γεγονός.

Ήρθαμε για να είμαστε Πρωταγωνιστές.

Με την αξιόπιστη προγραμματική Σοσιαλδημοκρατική μας πρόταση, θα ζωντανέψουμε ξανά την Ελπίδα, θα δώσουμε ξανά όραμα στην πατρίδα.

Με την καθημερινή επαφή μας με τους πολίτες θα αποτελέσουμε την κοιτίδα αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης που αναζητά η κοινωνία, για να ξεπεράσει τα κοινωνικά και πολιτικά αδιέξοδα που δημιούργησαν η Ν.Δ. και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Μαζί θα δώσουμε τη μάχη και στις επόμενες εκλογές, θα είμαστε οι νικητές. 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ