Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τους ΑΣΕΠΙΤΕΣ όχι με λόγια αλλά με πράξεις

Γράφει ο Σωτήρης Παπαδόπουλος

Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008 ζητάνε δικαίωση, η πολύ σκληρή δουλειά και το άπειρο διάβασμα που έριξαν φαίνεται ότι δεν ανταποδόθηκε ποτέ από την Ελληνική Πολιτεία.


To
θέμα αυτό έχει φέρει διάφορες αντιδράσεις και στην πολιτική σκηνή της χώρας ενώ έχει φτάσει ουκ εκ λίγες φορές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. Το πρώτο κόμμα το οποίο έφερε το θέμα στο φως της επιφάνειας δεν ήταν κάποιο άλλο από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και πιο συγκεκριμένα ο Βουλευτής του Νομού Ηρακλείου κύριος Κεγκέρογλου κατέθεσε ερώτηση ως προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρία Νίκη Κεραμέως στις 20 Δεκεμβρίου του 2021. Ουσιαστικά ο Βουλευτής της ελάσσων αντιπολίτευσης για την αποκατάσταση αυτής της αδικίας. Πιο αναλυτικά ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μέσα στηναναφορά του, αναφέρει:


«Με την υπ’ αρ. 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ομόφωνα ότι στους διορισμούς στην εκπαίδευση κατά το χρονικό διάστημα από το σχολικό έτος 2009 2010 έως και 2013 2014 διορίστηκαν εκπαιδευτικοί που δεν είχαν συμμετάσχει στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ στους 2008 (ή που συμμετείχαν και απέτυχαν) και στερήθηκαν το διορισμό σε αντίστοιχο αριθμό εκπαιδευτικών,επιτυχόντων του διαγωνισμού αυτού, με πολύ υψηλές σειρές κατάταξης στον πίνακα του ΑΣΕΠ.

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής και μετά από σειρά αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών,
ψηφίστηκε το άρ. 73 του ν. 4589/2019 δυνάμει του οποίου διορίστηκαν 423 εκπαιδευτικοί από τους επιτυχόντες αυτούς, οι οποίοι είχαν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Ωστόσο, ενδιάμεσα στη σειρά κατάταξης στους παραληφθέντες επιτυχόντες και τους 423 τελικώς διορισμένους, ευρίσκεται αριθμός εκπαιδευτικών με υψηλότερη βαθμολογία, οι οποίοι δεν είχαν προσφύγει στην Δικαιοσύνη διότι δεν γνώριζαν και δεν άσκησαν τα δικαιώματα που απέρρεαν απ’ την απόφαση της Ολομέλειας, ώστε να εκδώσουν και αυτοί αμετάκλητες αποφάσεις όπως οι συνάδελφοί τους, αλλά υπέβαλαν μεταγενέστερα αιτήσεις διορισμού ενώπιον της Διοίκησης.


Επειδή συναφή ζητήματα, και μάλιστα χωρίς την σημερινή κάλυψη των θετικών δικαστικών αποφάσεων, έχει αντιμετωπίσει η Πολιτεία και έχει αποκαταστήσει υπαλλήλους, οι οποίοι παρέμεναν αδιόριστοι, παρότι συνάδελφοί τους με χαμηλότερες βαθμολογίες στον ίδιο διαγωνισμό μ’ αυτούς, είχαν διοριστεί. Ειδικότερα: α)Με νομοθετική ρύθμιση διορίστηκαν οι επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του 1994 που δεν είχανπροσληφθεί.

β) Ήδη από το 2005 ο ν. 3320/2005 έδωσε τη δυνατότητα σε όσους αδιόριστους επιτυχόντες
του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 1998 δεν είχαν δικαστικές αποφάσεις, να συμμετάσχουν και αυτοί στηδιαδικασία αποκατάσταση και καθόσον είχαν διοριστεί υποψήφιοι με χαμηλότερες βαθμολογίες. Με την ενλόγω ρύθμιση διορίστηκαν τελικά 500 ακόμα περίπου υποψήφιοι. γ) Στη συνέχεια για την πλήρη και ολοσχερήαποκατάσταση των υπόλοιπων αδιόριστων επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 1998, με τον ν. 4369/2016διορίστηκαν όλοι ανεξαιρέτως. δ) Ομοίως και διαχρονικά η Πολιτεία έχει εξαντλήσει τους πίνακες επιτυχίας σεπεριπτώσεις όπως των δικαστικών υπαλλήλων όλων των διαγωνισμών, των επιτυχόντων του πανελλήνιουδιαγωνισμού ΑΣΕΠ στους 1995 κλπ.


Ειδικά δε, στη περίπτωση του τελευταίου γραπτού διαγωνισμού στη Παιδεία (ΑΣΕΠ 2008), επειδή ακριβώς καταργείται το απόλυτα αξιοκρατικό σύστημα του γραπτού διαγωνισμού και αντικαθίσταται με άλλο,παρίσταται ανάγκη να αξιοποιηθούν οι επιτυχόντες και μάλιστα παραληφθέντες απ’ τις διαδικασίες διορισμών.


Επειδή επί του ζητήματος έχει αποφανθεί θετικά ο Συνήγορος του Πολίτη με σχετικό πόρισμά του (βλ.
260558/53112/2019/29.10.2019 ΣτΠ) επιλαμβανόμενοσ κατόπιν 53 αναφορών και έχουν κατατεθεί σχετικές ερωτήσεις τόσο από κυβερνητικούς βουλευτές όσο και από ολόκληρους σχηματισμούς της αντιπολίτευσης για την οφειλόμενη αποκατάστασή τους.

Επειδή πρόκειται για συνδυασμό αφενός αποκατάστασης ατομικών δικαιωμάτων και αδικιών αφετέρου
εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος με την αξιοποίηση επιλεγμένου προσωπικού.»

Ερωτάται η κυρία Υπουργός:

1) Προτίθεστε να αναλάβετε νομοθετική πρωτοβουλία για εναρμόνιση με τισ δικαστικές αποφάσεις;

2) Τι άλλο προτίθεστε να πράξετε για την αποκατάσταση των αδιόριστων επιτυχόντων εκπαιδευτικών του
γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 που έχουν παραλειφθεί;

Η απάντηση της Κυβέρνησης ήρθε περίπου δυο μήνες μετά στις 4 Φεβρουαρίου του 2022, όπου η Υφυπουργός
Ζέτα Μακρή μέσα στην απάντησή της αναφέρει:

«Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α ́), δυνάμει του οποίου διενεργήθηκαν διορισμοί
επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 2008, για το οποίο γίνεται μνεία στην εν θέματι Ερώτηση,
ισχύουν τα ακόλουθα: «1. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1Π/2008 (Τεύχος
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 267/3.6.2008), 2Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 515/8.10.2008), 3Π/2008
(Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 516/8.10.2008), 4Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 530/15.10.2008),
5Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 531/15.10.2008), που είχαν συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης,
διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε κενές οργανικές θέσεις και σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από αυτές, εφόσον έχει εκδοθεί ως προς αυτούς, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αμετάκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου με την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά της παράλειψης διορισμού τους1. 2. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 καλούνται άπαξ προς διορισμό με βάση τη φθίνουσα σειρά κατάταξης που προκύπτει από τη συνολική βαθμολογία τους, όπως αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. και μέχρι την πλήρωση του συνολικού αριθμού των θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα, που αντιστοιχούσε στις θέσεις που καλύφθηκαν με τον διορισμό εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ. 2 περίπτωση α ́ υποπερίπτωση ββ ́ και της παρ.4 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (Α ́138), παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3687/2008 (Α ́159) και των παραγράφων 1, 8 και 9 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α ́71). 3. Ο διορισμός των υποψηφίων εκπαιδευτικών του παρόντοςισχύει από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.


Όπως προκύπτει από την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της ως άνω διάταξης, «Με την προτεινόμενη διάταξη
επιτυγχάνεται η συμμόρφωση της Διοίκησης σε σειρά δικαστικών αποφάσεων που ακολούθησαν τη δημοσίευση της ΣτΕ (Ολ.) 527/2015 απόφασης που εκδόθηκε ύστερα από πιλοτική δίκη του ά. 1 του ν. 3900/2010 (Α’ 213) και έκανε δεκτές τις αιτήσεις ακυρώσεως εκπαιδευτικών, επιτυχόντων του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. του έτους 2008, κρίνοντας ως αντισυνταγματικό τον διορισμό εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 8 και9 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α ́ 71) των οποίων η ισχύς παρατάθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις 21406/Δ2/2012 (ΦΕΚ Β’ 615), 49104/Δ2/2013 (ΦΕΚ Β’ 1017), 80110/Δ1/22.5.2014 (ΦΕΚ Β’ 1435). Το σύνολο των ως άνω δικαιωμένων καλείται προς διορισμό με βάση τη φθίνουσα σειρά κατάταξης στον πίνακα υποψηφίων που προκύπτει από τη συνολική βαθμολογία τους, όπως αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις και να εκκινήσουν νέες διαγωνιστικές διαδικασίες για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών. Ο διορισμός των υποψηφίων ισχύει από την δημοσίευση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.»

Επομένως, με το άρθρο 73 του ν.4589/2019 προβλέπεται ο διορισμός επιτυχόντων του τελευταίου διαγωνισμού και μόνο, εφόσον έχει εκδοθεί ως προς αυτούς, μέχρι την έναρξη της ισχύος του, ήτοι, μέχρι τις 2912019 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), «αμετάκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου με την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά της παράλειψης διορισμού τους», και σύμφωνα με τις λοιπές προϋποθέσεις διορισμού που τίθενται κατά τις οικείες διατάξεις (οι διορισμοί αυτοί ολοκληρώθηκαν με τη δημοσίευσή τους στα ΦΕΚ 813 Γ’, 814 Γ’ και 848 Γ’/2019).

Δεδομένου τουπεριοριστικού χαρακτήρα της διάταξης του άρθρου 73 του ν.4589/2019, δεν εναπόκειται στην ευχέρεια της Διοίκησης να επεκτείνει την εφαρμογή της σε άλλους επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008, πέραν των όσων σωρευτικά πληρούν τις προϋποθέσεις διορισμού που ορίζονται από αυτή.
Τα ανωτέρω, άλλωστε, έχουν κριθεί και με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Α1281/2020 και Α1273/2020). Παρατίθεται, ενδεικτικά, απόσπασμα 8ης σκέψης της Α1281/2020 ΔΕΑ: «Η αιτούσα, όμως δεν υπέβαλε, όπως και η ίδια συνομολογεί, τέτοια αίτηση προς τη Διοίκηση και μάλιστα εντός ευλόγου χρόνου από τη δημοσίευση της 527/2015 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αυτή η παράλειψη της αιτούσας και η επικαλούμενη προσδοκία της για αυτεπάγγελτες ενέργειες της Διοίκησης, σχετικά με το διορισμό της, δεν δύνανται να κριθούν εύλογες, ενόψει του αναμενόμενου ενδιαφέροντος της αιτούσας, λαμβανομένης υπόψη και της ευρείας δημοσιότητας που έλαβε η δημοσίευση της ως άνω δικαστικής απόφασης, δεδομένου ότι το κριθέν ζήτημα αφορούσε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών, καθώς και των λόγων υπέρμετρου δημοσίου συμφέροντος που συνέτρεχαν εν προκειμένω και οι οποίοι συνίσταντο στην ανάγκη ολοκλήρωσης
των κατ’ έτος διαδικασιών διορισμών από το ως άνω Υπουργείο, δεδομένης εν προκειμένω και της λήξης ισχύοςτων πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών των διαγωνισμών των παρελθόντων ετών. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο,λαμβάνοντας υπόψη και όσα έγιναν δεκτά στην 6η σκέψη, σχετικά με τους διορισμούς εκπαιδευτικών κατ’εφαρμογή του άρθρου 73 του ν. 4589/2019, κρίνει ότι στην προκειμένη περίπτωση, δεν γεννήθηκε υποχρέωσητης Διοίκησης να εξετάσει το αίτημα της ήδη αιτούσας εκπαιδευτικού, όπως αυτό εκδηλώθηκε το πρώτον με το δικόγραφο της αίτησης ακυρώσεως για ανάκληση των υπουργικών αποφάσεων διορισμού εκπαιδευτικών του κλάδου της μη υπαγομένων στη διαδικασία Α.Σ.Ε.Π., καθώς και για τον αναδρομικό διορισμό της, ή διορισμότης με την ειδική ως άνω διάταξη που δεν αφορά τη δική της περίπτωση, εφόσον δεν έχει δικαιωθεί για τοναιτούμενο διορισμό με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, και νομίμως παραλείφθηκε ο διορισμός της στηνΕκπαίδευση με τις προσβαλλόμενες πράξεις και όσα αντίθετα υποστηρίζονται με την αίτηση ακυρώσεως είναι αβάσιμα» (όμοια και η Α1273/2020 ΔΕΑ).


Εξάλλου, με τις διατάξεις του ν.4589/2019 (ΚΕΦ. Ε ́ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ άρθρα 53 έως και 67), όπως ισχύουν, τέθηκε σε ισχύ το νέο νομικό πλαίσιο μόνιμων διορισμών και προσλήψεων αναπληρωτών
και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, τόσο της Γενικής Εκπ/σης όσο και της Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης, που προβλέπει διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων σε αξιολογικούς πίνακες βάσει σειράς προτεραιότητας που διενεργείται από το ΑΣΕΠ.

Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ενεργοποιήθηκαν με την έκδοση σχετικών Προκηρύξεων από το ΑΣΕΠ, για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και για τη Γενική Εκπαίδευση. Βάσει των τελικών αξιολογικών

1 Αφορούν αιτήματα επιτυχόντων εκπ/κών του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 προς τη Διοίκηση που είχαν υποβληθεί εντός «ευλόγου χρόνου», ήτοι, εντός έτους από τη δημοσίευση (στις 1622015) της αριθμ. 527/2015 απόφασης Ολ του ΣτΕ (αριθμ.Α169917002105/2018, Α185208213214316319/2019 αποφάσεις ΔΕΑ).

Πινάκων κατάταξης της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης διενεργήθηκαν οι διορισμοί 3.445 μονίμων εκπ/κών στην ΕΑΕ, για πρώτη φορά στην ιστορία (ΦΕΚ 1289 Γ ́). Επίσης, βάσει των τελικών αξιολογικών Πινάκωνκατάταξης της Γενικής Εκπαίδευσης, που ανακοινώθηκαν από το ΑΣΕΠ (και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 6 του ν.4589/2019) έγιναν οι διορισμοί 11.699 μονίμων εκπ/κών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 1817/τ.Γ’/10.8.2021, ΦΕΚ 1818/τ.Γ’/1082021, ΦΕΚ1819/τ.Γ’/1082021, ΦΕΚ 3111/τ.Γ ́/20122021 και ΦΕΚ 3110/τ.Γ ́/20122021).».


Λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 11 Φεβρουαρίου το θέμα αυτό συζητήθηκε και στην Ολομέλεια της
Βουλής. Αρχικά ο Βασίλης Κεγκέρογλου πριν πει το οτιδήποτε επισήμανε ότι υπάρχει και ένα νέο στοιχείο, το οποίο δεν είναι άλλο από την απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και στα συμπεράσματά της, την υπ’ αριθμόν 1834 του 20202021.

«Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν όλοι οι διορισμοί του άρθρου 73 του ν. 4589/2019 ως νόμιμοι καισυνταγματικοί. Επομένως, τουλάχιστον όσοι έχουν στους πίνακες επιτυχόντων του 2008 ίση και ανώτερη βαθμολογία από τον τελευταίο διορισθέντα. Και στην ουσία, εξομοιώνονται πλήρως οι διορισμένοι με τους αδιόριστους ως προς το δικαίωμα. Ως κριτήριο διορισμού αναφέρθηκε στην ανωτέρω απόφαση η κατάταξη σε πίνακα επιτυχόντων ΑΣΕΠ, στον οποίο οι εν λόγω αδιόριστοι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν και, μάλιστα, με υψηλότερη βαθμολογία.

Δεν έγινε ο διορισμός βάσει δικαστικών αποφάσεων, όπως έλεγε και ο νόμος στο σκεπτικό 16 της ανωτέρω απόφασης και ούτεθα μπορούσε να γίνει, αλλά με πρωτοβουλία του νομοθέτη. Νόμος έγινε, με νόμο διορίστηκαν και όχι με δικαστική απόφαση.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, οι οποίες έχουν προσβληθεί και τις οποίες είχε επικαλεστεί το Υπουργείο σε
κάποια φάση, ανατρέπονται από την απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και προφανώς θα γίνουν δεκτές
λόγω της κρίσης της ολομέλειας οι προσφυγές που έχουν γίνει.

Κυρία Υπουργέ, θα ήθελα τη δέσμευσή σας ότι θα εγκύψετε στο πρόβλημα με πνεύμα δικαιοσύνης και αντίληψη ειλικρινούς διάθεσης για την επίλυση, για την αποκατάσταση των αδιόριστων επιτυχόντων εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ που έχουν παραληφθεί, για την αποκατάσταση της αδικίας, για την αποκατάσταση της νομιμότητας πλέον»

Στη συνέχεια ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατάθεσε στα πρακτικά την απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η Υπουργός με τη σειρά της ανέφερε ότι αυτή η Ελληνική Κυβέρνηση συμμορφώνεται πάντα με τις δικαστικές αποφάσεις και βάση με αυτές εκδίδει και τις ανάλογες νομικές ρυθμίσεις, ενώ επίσης ότι ανέφερε ότι το συγκεκριμένο θέμα το γνωρίζει πολύ καλά ενώ έχει καταθέσει και η ίδια ερώτηση όταν ήταν και αυτή απλή βουλευτής (212/2019). Η ίδια αποφάσισε στη συνέχεια της απάντησης να αποφύγει το νομικό σκέλος και να κάνει μια ιστορική αναδρομή στην συγκεκριμένη υπόθεση. Αρχικά, ανέφερε ότι οι συνολικά διορισμένοι είναι 457 ενώέχουν διοριστεί σε κενές οργανικές θέσεις ενώ σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, σε συσταθείσες προσωποπαγείς θέσεις, εφόσον είχε εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου. Ποια ήταν όμως η κύρια προϋπόθεση; Οι αποφάσεις να είχαν εκδοθεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του ν.4589/2019, δηλαδή μέχρι τις
2912019 και αυτό περιλαμβάνεται στο άρθρο 73 του νόμου αυτού. Ύστερα η Υφυπουργός πιο αναλυτικά ανέφερε ότι:

«Οι εκπαιδευτικοί αυτοί που δικαιώθηκαν κλήθηκαν προς διορισμό βάσει της φθίνουσας σειράς κατάταξης στον αξιολογικό πίνακα του ΑΣΕΠ και μέχρι την πλήρωση του συνολικού αριθμού των θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα, που αντιστοιχούσε στις θέσεις που καλύφθηκαν με τον διορισμό εκπαιδευτικών πέραν της αναλογίας 60% 40%, δηλαδή να μην διαταραχθεί η αναλογία που περιλαμβανόταν στην προκήρυξη. Το ξέρετε το θέμα, γι’ αυτό άλλωστε έχετε καταθέσει και την ερώτηση.

Όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση του ν.4589/ 2019, με την προτεινόμενη διάταξη επιτυγχάνεται η συμμόρφωση της διοίκησης σε σειρά δικαστικών αποφάσεων που ακολούθησε τη δημοσίευση της υπ’ αριθμόν 527 του 2015 απόφαση της ολομέλειας του Σ.τ.Ε.. Το σύνολο των δικαιωθέντων εκπαιδευτικών καλείται προς διορισμό με βάση τη φθίνουσα σειρά κατάταξης στον πίνακα υποψηφίων που προκύπτει από τη συνολική βαθμολογία τους, όπως αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του ΑΣΕΠ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμμόρφωση της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις και να εκκινήσουν νέες διαγωνιστικές διαδικασίες για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών»

Στη δευτερολογία του ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι όλοι αυτοί οι διορισμοί αυτοί έγιναν ύστερα απόδικαστικές αποφάσεις, όπου στη συνέχεια υπήρχαν τόσο νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες διεύρυναν αυτή τη συμμόρφωση νομοθετικά αλλά δημιούργησαν το μεγάλο πρόβλημα όπου σήμερα πρέπει να λυθεί. Αυτό δεν είναι κάποιο άλλο από αυτή την αποκατάσταση της τεράστιας αδικίας και η εφαρμογή της απόφασης της Ολομέλειας της Επικρατείας, όπου είναι η ανωτέρω και δικαστική απόφαση, με την οποία πρέπει να συμμορφωθούμε.«Πλέον δεν υπάρχει εμπόδιο. Ούτε οι αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες ανατρέπονται από το σκεπτικό της Ολομέλειας, ούτε κάποιο άλλο εμπόδιο υπάρχει.

Σας υπενθυμίζω ότι η πολιτεία έχει πάρει νομοθετικές πρωτοβουλίες συμμόρφωσης και για τους επιτυχόντες του διαγωνισμού του 1994 που δεν είχαν προσληφθεί και από τον ν.3320/ 2005 το διαγωνισμό του 1998 του ΑΣΕΠ που ήταν κάποιοι που δεν είχαν προσληφθεί, ενώ είχαν προσληφθεί με χαμηλότερες βαθμολογίες. Σας υπενθυμίζω την νομοθετική πρωτοβουλία ν.4369/2016 που διορίστηκαν όλοι όσοι είχαν πετύχει σε αυτόν τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Η πολιτεία, λοιπόν, έχει
εξαντλήσει διαχρονικά όλους τους πίνακες γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ επιτυχόντων. Το έκανε και στην περίπτωση των δικαστικών υπαλλήλων και όλων των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, του 1995 κ.λπ..

Εάν δείτε διαχρονικά, λοιπόν, αυτή η συμμόρφωση υπάρχει και εξελίσσεται. Δυστυχώς, όμως, εξελίσσεται αργά, μετά από χρόνια και αφού κατανοήσουν οι πάντες ότι τελικά είχαν άδικο που έβαζαν προσκόμματα σε κάτι δίκαιο και κάτι που εν πάση
περιπτώσει, είναι και συνταγματική επιταγή και είναι και αποκατάσταση νομιμότητας, με την ευρεία έννοια της συνταγματικής νομιμότητας.


Επομένως, μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από δεκάδες γνωμοδοτήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, θα πρέπει το Υπουργείο επιτέλους να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία, να λύσει το θέμα, να αποκατασταθεί η αξιοπιστία των γραπτών διαγωνισμών που είναι ένα ζητούμενο. Οι διαγωνισμοί, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση,νομίζω ότι έχουν τη σημασία τους να ολοκληρώνονται και ως προς τα δικαιώματα αυτών που συμμετέχουν και κυρίως, τα
δικαιώματα αυτών που συμμετέχουν και επιτυγχάνουν και βρίσκονται σε βαθμολογική σειρά πάνω από αυτούς που ήδη έχουν διοριστεί. Οι παραλείψεις της διοίκησης ή παραλείψεις ακόμα περισσοτερο της πολιτείας γενικότερα δεν πρέπει να είναι κάτι που θα το πληρώνουν οι συμμετέχοντες και οι επιτυχόντες του διαγωνισμού. Θα ήθελα, λοιπόν, να το μελετήσετε περαιτέρω και να συμμορφωθούμε με την ευρεία έννοια με την απόφαση της τελευταίας Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας».


Η Υφυπουργός με τη σειρά της στη δευτερολογία της τόνισε ότι υπάρχουν νομικοί περιορισμοί όπου δεν μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημα αυτό, όπως έχουν αναφέρει και οι υπηρεσίες εγγράφως. Συγκεκριμένα ανέφερε προς τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κύριο Κεγκέρογλου:

«Το άρθρο 73 εφαρμόστηκε μόνο στους δικαιωθέντες με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ του 2008 και κατ’ εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων έχουν ήδη διοριστεί. Άρα άλλη εκκρεμότητα για τη διοίκηση δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να την υποχρεώνει σε συμμόρφωση. Επιμένω σε αυτό και το εξηγώ και το επαναλαμβάνω και σας κουράζω γιατί είναι περιοριστικός χαρακτήρα της διάταξης του άρθρου 73, του ν.4589/2019. Δεν
εναπόκειται, δηλαδή, στην ευχέρεια της διοίκησης να επεκτείνει την εφαρμογή σε άλλους επιτυχόντες πέραν των όσων σωρευτικά πληρούσαν τις προϋποθέσεις διορισμού όπως ορίζονται στο άρθρο 73, το οποίο, επαναλαμβάνω, εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή αποφάσεων του Σ.τ.Ε.


Στην παρατήρηση σας ότι πράγματι υπήρξαν νομοθετικές πρωτοβουλίες και ρυθμίστηκαν ανάλογες περιπτώσεις εκπαιδευτικών ή άλλων δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και στην πρόσθετη επισήμανση που κάνατε ότι ακόμη και ο Συνήγορος του Πολίτη εξέδωσε τον Οκτώβρη του 2019 θετικό πόρισμα μετά από πενήντα τρεις αναφορές, σας διευκρινίζω ότι υπάρχει πρόσθετος μεταγενέστερος του 2019 δικαστικός περιορισμός όπου το Σ.τ.Ε. με την απόφαση 1834/2021 της Ολομέλειας έκρινε ότι με τον διορισμό τετρακοσίων 457 επιτυχόντων ΑΣΕΠ 2008, βάσει του άρθρου 73 του ν.4580/2019, αυτών που
δικαιώθηκαν με δικαστικές αποφάσεις, έκλεισε η εκκρεμότητα της διοίκησης, η οποία έπρεπε να τακτοποιηθεί πολύπερισσότερο εν όψει και της θέσπισης του νέου συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών με τον ίδιο νόμο.


Άρα, λοιπόν, η διοίκηση, με βάση την απόφαση που σας ανέφερα το σκεπτικό της, δεν μπορεί να κάνει δεκτά αιτήματα επιτυχόντων του διαγωνισμού του 2008 δεν είχαν καταταγεί σε πίνακες που δεν βρίσκονται πλέον σε ισχύ. Ενδεικτικά, θα σας πω για τις αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Θα αναφέρω τις σκέψεις για να δείτε πώς οδηγήθηκαν τα δικαστήρια σε αυτή την έκδοση αποφάσεων. Το σκεπτικό της απόφασης 1281/2020 αναφέρει: «Η αιτούσα δεν υπέβαλε, όπως
και η ίδια συνομολογεί, αίτηση προς τη διοίκηση και μάλιστα εντός εύλογου χρόνου από τη δημοσίευση της 527/2015 απόφασης της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε.. Αυτή η παράλειψη της αιτούσας και η επικαλούμενη προσδοκία της για αυτεπάγγελτες ενέργειες της διοίκησης για τον διορισμό της δεν δύναται να κριθούν εύλογες εν όψει του αναμενόμενου ενδιαφέροντος της αιτούσας, λαμβανόμενης υπ’ όψιν και της ευρείας δημοσιότητας που έλαβε η δημοσίευση της ως άνω δικαστικής απόφασης.

Ως εκ τούτου, το δικαστήριο κρίνει ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν γεννήθηκε η υποχρέωση της διοίκησης να εξετάσει το αίτημα της αιτούσας εκπαιδευτικού για τον αναδροκό διορισμό της ή τον διορισμό της με την ειδική ως άνω διάταξη που δεν αφορά στη δική της περίπτωση, εφόσον δεν έχει δικαιωθεί για τον αιτούμενο διορισμό με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και νομίμως παραλήφθηκε ο διορισμός της στην εκπαίδευση με τις προβαλλόμενες πράξεις και όσα αντίθετα
υποστηρίζονται στην αίτηση ακυρώσεως είναι αβάσιμα».

Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα δεν είχε πει ακόμη την τελευταία του λέξη, και έτσι χτες έξι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής ομάδας κατέθεσαν τροπολογία με θέμα «Διορισμός επιτυχόντων ΑΣΕΠ σε συμμόρφωση της υπ.αριθμ. 527/2015 Απόφασης της Ολομελείας του ΣτΕ» με κύριο σκοπό την αποκατάσταση αυτής της αδικίας.


Συγκεκριμένα η Βουλευτής του Νομού Δράμας κυρία Χαρά Κεφαλίδου, η Βουλευτής του Νομού Λαρίσης κυρίαΕυαγγελία Λιακούλη, ο Βουλευτής της Α’ Θεσσαλονίκης κύριος Χάρης Καστανίδης, ο Βουλευτής του Νομού Αιτωλοακαρνανίας κύριος Δημήτριος Κωνσταντόπουλος, ο Βουλευτής του Νομού Κέρκυρας κύριος Δημήτριος Μπιάγκης και φυσικά ο Βουλευτής του Νομού Ηρακλείου κύριος Βασίλης Κεγκέρογλου, καταθέσαν τη συγκεκριμένη πρόταση στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις». Η τροπολογία όπου ζητάνε και δικαίως ζητάνε οι Βουλευτές της αντιπολίτευσης είναι:


«Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4589/2019 και σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμόν 527/2015
απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι επιτυχόντες εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων του γραπτού διαγωνισμού, που προκηρύχθηκε με τις υπ’ αριθμόν 1Π/2008 2Π/2008, 3Π/2008, 4Π/2008 και 5Π/2008 προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 515, 516, 531 και 530/2008 αντίστοιχα), κατατάσσονται, μετά από αίτησή τους, σε αυτοτελή πίνακα διοριστέων ανά κλάδο / ειδικότητα, εφόσον έχουν συγκεντρώσει υψηλότερη βαθμολογία από τους επιτυχόντες της αυτής προκήρυξης, που διορίστηκαν δυνάμει του άρθρου 73 του ν. 4589/2019. Η συναφής διοικητική διαδικασία εκκινεί μετά από απόφαση / πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι οικείοι πίνακες διοριστέων κυρώνονται από το ΑΣΕΠ»


Στην αιτιολογική τους έκθεση οι έξι αυτοί Βουλευτές αναφέρουν αναλυτικά:

«Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για την πλήρη συμμόρφωση της Διοίκησης με την απόφαση 527/2015 της Ολομέλειας του ΣΤΕ, που δημοσιεύθηκε ύστερα από πιλοτική δίκη του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 (Α’ 213), μετην οποία κρίθηκε αντισυνταγματικός ο διορισμός εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 περ. α’υποπερ. ββ’ και παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (Α’ 138), παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3687/2008 (Α’ 159) και
παρ. 1, 8 και 9 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α’ 71), των οποίων η ισχύς παρατάθηκε με τις υπουργικές αποφάσεις 21406/Δ2/2012 (Β’ 615), 49104/Δ2/2013 (Β’ 1017), 80110/Δ1/22.5.2014 (Β’ 1435).

Με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι αντισυνταγματικώς παραλείφθηκε ο διορισμός επιτυχόντων του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. του έτους 2008 σε οργανικές θέσεις, οι οποίες καλύφθηκαν βάσει διατάξεων νόμου που παραβιάζουν τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας.


Σε συνέχεια της προμνησθείσας δικαστικής απόφασης, δημοσιεύθηκε το άρθρο 73 του ν. 4589/2019 (Α’ 13),δυνάμει του οποίου διορίσθηκαν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 267/3.6.2008), 2Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 515/8.10.2008), 3Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 516/8.10.2008), 4Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 530/15.10.2008), 5Π/2008

(Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 531/15.10.2008), που είχαν συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης και ως προς τους οποίους είχε εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου με την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά της παράλειψης διορισμού τους.Η συμμόρφωση της Διοίκησης δυνάμει του άρθρου 73 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) κρίνεται ελλιπής, καθώςπαραλείφθηκε ο διορισμός επιτυχόντων του ανωτέρω διαγωνισμού που έχουν σειρά κατάταξης ανώτερη τωνδιορισθέντων δυνάμει της διάταξης αυτής, γιατί ως προς αυτούς δεν είχε εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση διοικητικούδικαστηρίου μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4589/2019.


Η προτεινόμενη διάταξη θεραπεύει τη δικαστικώς διαπιστωθείσα αντισυνταγματικότητα και αποκαθιστά
υποψηφίους εκπαιδευτικούς με σειρά κατάταξης ανώτερη του τελευταίου διορισθέντα δυνάμει της παραπάνωρύθμισης του ν. 4589/2019, επιβάλλοντας, έτσι, την πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές της ισότητας και τηςαξιοκρατίας.

Η παράγραφος 3 της προτεινόμενης διάταξης επεκτείνει στους διοριστέους τις ρυθμίσεις του άρθρου 252 του ν.4610/2019 (Α’ 70) που εφαρμόστηκαν ως προς τους διορισθέντες δυνάμει του άρθρου 73 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).

Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία σύμφωνα με την αρχή της ισότητας.
Το σύνολο των ως άνω υποψηφίων εκπαιδευτικών καλείται προς διορισμό με βάση τη φθίνουσα σειρά κατάταξης στον πίνακα υποψηφίων που προκύπτει από τη συνολική βαθμολογία τους, όπως αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. Ο διορισμός και η μονιμοποίηση των υποψηφίων ισχύει από τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης.»


Το κύριο θέμα είναι αν η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα δεχτεί την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ ή αν θα την απορρίψει. Το δυσάρεστο είναι ότι πέντε μήνες μετά η Ελληνική Κυβέρνηση δεν έκανε απολύτως τίποτα για να αποκαταστήσει αυτή την τεράστια αδικία.

ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΕΠΙΤΕΣ ΤΟΥ 2008 ΖΗΤΑΝΕ ΔΙΚΑΙΩΣΗ!

ΑΜΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΡΑ!

Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ, Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΚΟΥΕΙ;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ