ΠΟΛΙΤΙΚΗ

“Δεν ήταν ποτέ αθώοι – Οι ναζί στη φυλακή”. Του Σωτήρη Παπαδόπουλου.

Áðïëïãßá ôïõ åðéêåöáëÞò ôïõ êüììáôïò Íßêïõ Ìé÷áëïëéÜêïõ óôçí äßêç ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò ôçí ÔåôÜñôç 6 Íïåìâñßïõ 2019, óôçí áßèïõóá ôïõ Åöåôåßïõ Áèçíþí. Ï Í. Ìé÷áëïëéÜêïò áðïëïãÞèçêå åíþðéïí ôùí äéêáóôþí êáé ôùí ðáñáãüíôùí ôçò äßêçò ãéá ôï áäßêçìá ôçò Ýíôáîçò óå åãêëçìáôéêÞ ïñãÜíùóç ðïõ âáñýíåé üëá ôá ðïëéôéêÜ óôåëÝ÷ç ôçò ×.Á. ðïõ åß÷áí åêëåãåß âïõëåõôÝò ôï 2012. (EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)

Γράφει ο Σωτήρης Παπαδόπουλος -Μέλος της Νέας Γενιάς του Κινήματος Αλλαγής

“Δεν ήταν ποτέ αθώοι – Οι ναζί στη φυλακή”

  Στις εκλογές του Μαΐου του 2012 η Ελληνική Βουλή και η Ελληνική Δημοκρατία υπέστησαν μια μεγάλη ήττα. Η ναζιστικη οργάνωση Χρυσή Αυγή μπήκε στη Βουλη. Εκμεταλλευόμενη την οικονομική κρίση προσπάθησε να βγει μπροστά στην ελληνική κοινωνία.

Οι υμνητές του Αδόλφου Χιτλερ έμειναν στη Βουλή για εφτά συνεχόμενα χρόνια. Μέσα σε αυτή την επταετία αποκάλυψαν το αληθινό τους πρόσωπο.  Με αποκορύφωμα τη δολοφονία συνανθρώπων μας. Αμφιβάλλω αν ξεχναει κανείς τις δολοφονίες του Παύλου Φύσσα και του Σαχζατ Λουκμαν. Απλοί καθημερινοί άνθρωποι, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους από μέλη της Χρυσής Αυγής. Στη θέση τους, θα μπορούσε να ήταν ο οποιοσδήποτε από εμάς. Έκαναν πολλές επιθέσεις έξω στην κοινωνία είτε σε Έλληνες είτε σε αλλοδαπους, αρκεί απλά να διαφωνούσες με τις απόψεις τους.

Πραγματικά όμως, τι θα μπορούσε να περιμένει κανείς; Όταν οι ίδιοι οι Βουλευτές τους έδειχναν σε δημόσια θέα το “καλό” παράδειγμα; Όταν σε τηλεοπτικές εκπομπές έδειραν άλλους βουλευτές και πετούσαν νερά; Όταν στο ναό της Δημοκρατίας στην ίδια τη Βουλή πετούσαν ύβρεις, χαστούκισαν και απειλούσαν αντιπάλους Βουλευτές; Όταν από το Βήμα της Βουλής ζήτησαν να καταργηθεί το πολίτευμα της χώρας και να συλληφθεί ο τότε Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας από τον Ελληνικό Στρατό για τη Συμφωνία των Πρεσπών; Προσωπικα, δε περίμενα κάτι καλύτερο από τα απλά μέλη όταν οι Βουλευτές τους ήταν έτσι στο Δημόσιο βίο.

Στις εκλογές του 2019,  η Δημοκρατία νίκησε και πάλι και οι δολοφόνοι της εγκληματικής αυτής οργάνωσης δεν κατάφεραν την είσοδο τους στη Βουλή. Η νίκη αυτή, άργησε να έρθει καθώς για 4 χρόνια ήταν δυστυχώς το 3ο κοινοβουλευτικό κόμμα σε 2 εκλογικές αναμετρήσεις του 2015 (Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου). Θεωρώ ότι ο Ελληνικός Λαός κατάλαβε το λάθος που είχε κάνει και δε θα ξαναμπούν ποτέ. Σε λίγες μέρες από σήμερα, στις 7 Οκτωβρίου αναμένουμε την απόφαση της δίκης της Χρυσής Αυγης. Η δίκη αυτή κρατάει εδώ και πέντε χρόνια η οποία αφορά πολλές ποινικές υποθέσεις και κατηγορούνται 59 άτομα. Τα θύματα, αυτών των επιθέσεων περιμένουν δικαίωση από την Ελληνική Δικαιοσύνη όπως και οι οικογένειες των θυμάτων.

Είναι μια μέρα σταθμός για το Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα γιατί τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου έδωσαν μάχες όχι κυρίως κατά της Χρυσής Αυγής αλλά για την επιβίωση για την ίδια τη Δημοκρατία. Αν η απόφαση είναι να μπουν στη φυλακή τότε είναι μια σπουδαία και σημαντική  νίκη για τη Δημοκρατία μας. Όμως θυμηθείτε ότι αυτή η μάχη δε σταματάει εδώ αλλά είναι μια μάχη καθημερινή που δε τελειώνει και δε θα τελειώσει ποτέ. 

Εκείνη τη μέρα, όλος ο Δημοκρατικός κόσμος της χώρας ενώνει τις φωνές του με ένα και μοναδικό σύνθημα “Δεν είναι αθώοι – οι ναζί στη φυλακη”. Η Δημοκρατία για ακόμη μια φορά στέκεται απέναντι από τον μοναδικό της αντίπαλο εδώ και χρόνια όπου δεν είναι άλλος από τον φασισμό.