Δεσμεύτηκε η περιουσία του Γ.Τράγκα

Μετά από παραγγελία της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δεσμεύθηκαν όλα τα περιουσιακά του στοιχεία αλλά και οι λογαριασμοί του.

Μετά την εξέταση πορίσματος 60 σελίδων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο εκλιπών δημοσιογράφος απέκτησε την περιουσία σε Ελλάδα και εξωτερικό, δεσμεύτηκε ολόκληρο το μέρος της και διαβιβάστηκε στην Οικονομική Εισαγγελία για τα περαιτέρω.

Ύστερα από την εξέταση του πορίσματος, αποφασίστηκε ότι αποτελεί προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδοχή κληρωνομιάς, καθώς οι δικαιούχοι, αν προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο, ενδεχομένως και  να κατηγορηθούν για “ξέπλυμα” βρώμικου χρήματος.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ