Connect with us

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Eσωκομματικές Κινήματος Αλλαγής: Τι προβλέπει το καταστατικό;

Published

on

Ένα φλέγον ζήτημα που έχει έρθει στην επιφάνεια το τελευταίο διάστημα, βάση και του χρόνου που διανύουμε, μετρώντας αντίστροφα μέχρι την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη του 2021 με στόχο να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την εκλογή Προέδρου, είναι το ζήτημα του καταστατικού. 

Προκύπτουν θέματα, γύρω από το πολύκροτο ζήτημα του “Μητρώου Στελεχών”, ενός Μητρώου που καθορίζει εν πολλοίς την επικύρωση υποψηφιοτήτων εκτός Κεντρικής Επιτροπής * Θυμίζουμε πως αν κάποιος αδυνατεί να μαζέψει το 1/3 των μελών της Κ.Ε του Κινήματος Αλλαγής, πρέπει να προσκομίσει 5.000 υπογραφές μελών της παράταξης για να μπορέσει να επικυρωθεί η υποψηφιότητά του για την Προεδρία του κόμματος.

Το “δύσκολο”, αυτή την περίοδο, έγκειται στο γεγονός πως οι ανανεώσεις των καρτών-μελών του κόμματος, κινείται, και λόγω πανδημίας,  σε “χαμηλά επίπεδα”. Με τις Ν.Ε να βρίσκονται σε “αναβρασμό” αυτό το διάστημα ωστέ να γίνει ένα “ράλυ” ανανεώσεων για να φτάσει σε επιθυμητά επίπεδα η συμμετοχή των μελών στις εσωκομματικές διαδικασίες!

**Βέβαια, θέμα “ανοιχτότητας” των διαδικασιών δεν τίθεται προς συζήτηση, αφού σύμφωνα με την Φώφη Γεννηματά θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα, χωρίς να υπάρχει “ζήτημα” κλειστών διαδικασιών που θα εμποδίσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες να εξελιχθούν ομαλά στο Κίνημα Αλλαγής. 

Αναλυτικά, με βάση το καταστατικό του Κινήματος Αλλαγής, ισχύουν τα εξής: 

Άρθρο 22 Τακτικό Συνέδριο

1. Το Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο του φορέα. Αποφασίζει για το σύνολο της πολιτικής. Ελέγχει όλα τα όργανά του και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα αναθεώρησης του καταστατικού. Το Τακτικό Συνέδριο ψηφίζει τις αποφάσεις που ισχύουν μέχρι το επόμενο Συνέδριο. Διεξάγεται κάθε τέσσερα (4) χρόνια. Η εκλογή προέδρου γίνεται από τη βάση πριν από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Το Τακτικό Συνέδριο εκλέγει την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή.

2. Στο Συνέδριο μπορούν να οργανώνονται και θεματικές συνεδρίες, οι οποίες λειτουργούν παράλληλα κατά την πρώτη ή και τη δεύτερη μέρα, με συμμετοχή όσων έχουν γνώση, άποψη ή ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα κάθε συνεδρίας. Στο τέλος των εργασιών τους παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στην Ολομέλεια, συζητούνται και, αν είναι απαραίτητο, επικυρώνονται από την Ολομέλεια.

Advertisement

3. Η προκήρυξη του Τακτικού Συνεδρίου, η οργάνωση της προσυνεδριακής διαδικασίας, τα προσυνεδριακά κείμενα και το μέτρο αντιπροσώπευσης αποφασίζονται από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, μετά από εισήγηση Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου και Προέδρου.

4. Σύνεδροι μπορούν να εκλεγούν μόνο τα μέλη του φορέα. Στον προσυνεδριακό διάλογο συμμετέχουν όσοι έχουν εγγραφεί ως μέλη ή φίλοι.

5. Στο Τακτικό Συνέδριο συμμετέχουν:

  • Μέλη που εκλέγονται και εκπροσωπούν όλες τις οργανώσεις του φορέα με μονοσταυρία και ενιαίο μέτρο. Τον αριθμό τους καθορίζει η συμμετοχή. Εξασφαλίζεται επίσης το ποσοστό της ελάχιστης εκπροσώπησης για τις γυναίκες και για τους νέους, όπως ορίζεται στο παρόν καταστατικό.
  • Ο/η απερχόμενος πρόεδρος.
  • Οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές.
  • Οι πρώην βουλευτές και οι ευρωβουλευτές που είναι μέλη του φορέα.
  • Τα απερχόμενα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.
  • Τα μέλη της Γραμματείας της Νεολαίας του φορέα.
  • Οι εκλεγμένοι Περιφερειάρχες και οι εκλεγμένοι Δήμαρχοι.
  • Οι πρόεδροι τριτοβάθμιων οργανώσεων και επιστημονικών φορέων, αν δεν συμμετέχουν θεσμικά στην απερχόμενη Κεντρική Πολιτική Επιτροπή.
  • Οι Γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών.
  • Οι Επικεφαλής των Τομέων Πολιτικής.

 

Άρθρο  23 Έκτακτο ή Διαρκές Συνέδριο

1. Ανάμεσα στα Τακτικά Συνέδρια μπορεί να συγκληθεί Έκτακτο ή Διαρκές Συνέδριο. Η σύγκληση γίνεται είτε α) με απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, έπειτα από αίτημα του 1/3 των μελών της ή αίτημα της πλειοψηφίας των Νομαρχιακών Επιτροπών ή αίτημα του 20% των μελών του φορέα, είτε β) εφόσον το ζητήσει το 40% των μελών του φορέα είτε γ) με απόφαση Προέδρου.

2. Το Έκτακτο Συνέδριο έχει όλες τις αρμοδιότητες του Τακτικού. Η απόφαση σύγκλησης λαμβάνεται το λιγότερο δύο (2) μήνες πριν από την καθοριζόμενη ημερομηνία διεξαγωγής του Έκτακτου Συνεδρίου. Ο προσυνεδριακός διάλογος, η εκλογή Συνέδρων και όλες οι δραστηριότητες διεξάγονται κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν για το Τακτικό Συνέδριο.

3. Το Διαρκές Συνέδριο δεν περιλαμβάνει εκλογή ούτε συνέδρων ούτε οργάνων, αλλά διεξάγεται μόνο σε περίπτωση που πρέπει να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις κατόπιν διεξοδικής εν σώματι συζήτησης για να εκφραστεί η κομματική βάση με το σώμα των αντιπροσώπων του τελευταίου Συνεδρίου.

Άρθρο 4 Εγγραφή – Μητρώο Μελών και Μητρώο Φίλων

1. Μέλη και φίλοι του Κινήματος Αλλαγής μπορούν να εγγραφούν Έλληνες πολίτες, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλοδαποί που κατοικούν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, από την ηλικία των 16 ετών, οι οποίοι αποδέχονται τις αρχές και τις επιδιώξεις του, εφόσον δεν συμμετέχουν σε άλλο ελληνικό πολιτικό κόμμα ή σε οργανώσεις και φορείς, των οποίων οι στόχοι έρχονται σε αντίθεση με αυτούς του φορέα. Τα μέλη του φορέα μπορούν να διατηρούν παράλληλα και την ιδιότητα μέλους σε ένα από τα κόμματα, τις κινήσεις και τις συλλογικότητες που συναποτελούν το Κίνημα Αλλαγής.

Advertisement

2. Η εγγραφή μελών και φίλων γίνεται με αίτησή τους είτε στην Οργάνωση που επιθυμούν να ενταχθούν είτε στην έδρα του φορέα είτε μέσω της ιστοσελίδας στο ηλεκτρονικό Μητρώο Μελών ή στο ηλεκτρονικό Μητρώο Φίλων αντίστοιχα. Αποκτούν αυτομάτως αριθμό ηλεκτρονικού μητρώου και εκδίδεται κάρτα μέλους ή φίλου.

3. Απόρριψη της αίτησης εγγραφής μπορεί να γίνει μόνο εφόσον συνοδεύεται από σοβαρό λόγο και απολύτως αιτιολογημένο και εγκριθεί πλειοψηφικά από το 50%+1 των παρόντων μελών της Οργάνωσης σε συνέλευση με απαρτία. Εάν απορριφθεί η αίτηση εγγραφής, με αίτηση του ενδιαφερόμενου το θέμα παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ).

4. Τηρούνται χωριστά Μητρώο Μελών και Μητρώο Φίλων του Κινήματος Αλλαγής. Την ευθύνη για την οργάνωση και διαχείριση των Μητρώων έχει η Επιτροπή Μητρώου, η οποία αναδεικνύεται από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή και υπάγεται στον/στην Πρόεδρο. Οι Τοπικές Οργανώσεις έχουν την ευθύνη να συνεπικουρούν το έργο της Επιτροπής, συμβάλλοντας στην ενημέρωση των Μητρώων. Πιο συγκεκριμένα, επικαιροποιούν ετησίως το Μητρώο Μελών και το Μητρώο Φίλων τους και θέτουν την επικαιροποίηση αυτή υπόψη της Επιτροπής Μητρώου.

5.Κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Μελών και Φίλων ο φορέας και τα όργανά του εφαρμόζουν τις αρχές της νόμιμης βάσης και της ελαχιστοποίησης επεξεργασίας και διατήρησης, όπως καθορίζονται από το αντίστοιχο εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

 

Άρθρο 5 Ορισμός, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του μέλους

1. Ως μέλη του Κινήματος Αλλαγής ορίζονται όσοι συμφωνούν με τις αρχές, τις επιδιώξεις, την οργάνωση και τη λειτουργία του, αποδέχονται το πρόγραμμά του και το παρόν καταστατικό και επιθυμούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του, στην προώθηση των θέσεών του και στην προβολή της δράσης του.

2. Τα μέλη αποτελούν το κύτταρο του κόμματος, συμμετέχουν στο σύνολο της πολιτικής ζωής του φορέα και διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο σε αυτό. Έχουν όλα τα δικαιώματα που πηγάζουν από την ιδιότητά τους, και πιο συγκεκριμένα:

Advertisement

α) εκλέγουν τους εκπροσώπους τους και μπορούν να εκλέγονται σε όλα τα όργανα του φορέα, β) πληροφορούνται για τις πολιτικές αποφάσεις και τη διαδικασία λήψης τους, την οργανωτική λειτουργία και την οικονομική διαχείριση του φορέα, γ) κρίνουν τις εισηγήσεις και τις αποφάσεις, δ) συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν στην διαμόρφωση του προγράμματος και των πολιτικών του φορέα, ε) συμμετέχουν εξ αποστάσεως σε συνεδριάσεις των πολιτικών οργάνων στα οποία μετέχουν, καθώς και στη λήψη αποφάσεων αυτών, στ) συμμετέχουν στις προκριματικές εκλογές, στα δημοψηφίσματα που διοργανώνονται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και στα ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα, στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και σε όλες τις δραστηριότητες του φορέα και των Οργανωτικών Αξόνων του, ζ) συμμετέχουν με επιστολική ψήφο ή μέσω διαδικτύου, εφόσον διασφαλίζονται οι βασικές αρχές των εκλογικών διαδικασιών.

3. Τα μέλη του φορέα είναι ισότιμα, δραστηριοποιούνται για την πραγματοποίηση των αρχών, των στόχων και των αποφάσεών του, προβάλλουν τις θέσεις και το πρόγραμμά του, υπερασπίζονται τη δημοκρατική λειτουργία του και δεσμεύονται για την εφαρμογή των καταστατικών και πολιτικών του αρχών.

4. Ο φορέας δεσμεύεται για την ουσιαστική εκπροσώπηση των μελών στα όργανα και τις συλλογικές του διαδικασίες. Καταβάλλεται προσπάθεια για να εξασφαλισθεί σε όλα τα όργανα η μεγαλύτερη δυνατή εκπροσώπηση των περιφερειών της χώρας.

5. Τα μέλη οφείλουν να τακτοποιούν την ετήσια συνδρομή τους πριν την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα μη ενήμερα μέλη δεν συμμετέχουν σε ψηφοφορίες και σε περίπτωση μη πληρωμής συνδρομών δύο συνεχόμενων ετών διαγράφονται από το Μητρώο Μελών έως ότου καλύψουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.  Η ετήσια συνδρομή ορίζεται με απόφαση του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.

Άρθρο 7 Ορισμός – Συμμετοχή του φίλου

1. Στο πλαίσιο του ανοίγματός του στην κοινωνία, ο φορέας επιδιώκει σταθερά να έχει τη γνώμη των φίλων στη διαμόρφωση της πολιτικής του.

2. Η απόκτηση της ιδιότητας του φίλου προκύπτει από: α) τη συμμετοχή του σε θεματικά ή κλαδικά Δίκτυα Πολιτών που τηρούν τις διακηρυγμένες αρχές και αξίες του φορέα, όπως αυτά ορίζονται στο παρόν καταστατικό, ή β) τη συμμετοχή του σε κοινωνικές οργανώσεις που αφορούν τα πολιτικά και κοινωνικά προτάγματα του φορέα, όπως αυτές ορίζονται στο παρόν καταστατικό, ή γ) δήλωσή του στην ιστοσελίδα του φορέα ότι επιθυμεί να ενημερώνεται για τις εξελίξεις και δράσεις του φορέα.

3. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Φίλων έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις τους για τη διαμόρφωση των πολιτικών θέσεων του φορέα, να συμμετέχουν στους Τομείς Πολιτικής και σε όλες τις εκδηλώσεις και τις δράσεις του φορέα.

Advertisement

4. Οι φίλοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν στην εκλογή Προέδρου, στα δημοψηφίσματα εφόσον αυτό αποφασισθεί στην πρόταση-προκήρυξη του δημοψηφίσματος και σε όλες τις εσωτερικές διαδικασίες του Κινήματος Αλλαγής, στις οποίες προβλέπεται ψηφοφορία για την επιλογή των πολιτικών στελεχών που πρόκειται να εκτεθούν ως υποψήφιοι εκπρόσωποι του φορέα και των παρατάξεων που στηρίζει σε οποιοδήποτε πολιτικό θεσμό σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

5. Οι φίλοι δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις εκλογές κομματικών οργάνων σε εθνικό, περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο.