ΘΕΜΑ: Φορολογικός εγκλωβισμός χιλιάδων συνταξιούχων

Ένα επίκαιρο θέμα έφεραν εχτές τέσσερις Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στα  πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου όσο αφορά για τον φορολογικό εγκλωβισμό  χιλιάδων συνταξιούχων από την Α.Α.Δ.Ε. (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) για τα  αναδρομικά των ετών από το 2004 έως το 2014. Συγκεκριμένα ο Βουλευτής της Α’ Αθηνών  κύριος Κώστας Σκανδαλίδης και ο Βουλευτής του Νομού Βοιωτίας κύριος Γιώργος  Μουλκιώτης επισήμαναν προς τον Υπουργό Οικονομικών κύριο Χρήστο Σταϊκούρα τα εξής: 

«Με την από 14-2-2020 υπ’ αρίθμ. 4130 ερώτησή μας αναφερθήκαμε στην πολλαπλά  προβληματική και κατά παράβαση των αρχών της ασφάλειας δικαίου πράξη της ΑΑΔΕ τον  Δεκέμβριο του 2019, να καταλογίσει δυσβάσταχτους φόρους με «οίκοθεν»  συμπληρωματικές δηλώσεις σε χιλιάδες συνταξιούχους, για αναδρομικές αποδοχές του  οικονομικού έτους 2014 και παλαιότερων και ζητήσαμε από την Κυβέρνηση να λύσει το  πρόβλημα με τον πιο πρόσφορο τρόπο, ώστε να μην αναγκασθούν οι χιλιάδες συνταξιούχοι  να προσφύγουν σε χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες προκειμένου να βρουν το δίκιο  τους.  

Παρότι η Κυβέρνηση δεν προχώρησε στην απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση, το ΣτΕ  έκρινε ότι έχει επέλθει παραγραφή, καθώς οι πράξεις προσδιορισμού του συμπληρωματικού  φόρου δεν κοινοποιήθηκε μέχρι τις 31-12-2019.  

Δεδομένου ότι μετά την ως άνω απόφαση του ΣτΕ η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφόρων (ΔΕΔ)  άρχισε να δικαιώνει τους συνταξιούχους που είχαν προσφύγει καταθέτοντας αίτηση  διαγραφής και ενδικοφανείς προσφυγές.  

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα η ΑΑΔΕ έκανε αποδεκτές 1470 ενδικοφανείς προσφυγές με  διάφορες ημερομηνίες κατάθεσης.  

Δεδομένου ότι βάσει της συγκεκριμένης απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, η ΑΑΔΕ θα  έπρεπε να διαγράψει τους φόρους και τα πρόστιμα που έχουν καταλογιστεί, χωρίς  περαιτέρω χρονικούς περιορισμούς, σε όλους τους συνταξιούχους που εμπίπτουν στην  ανωτέρω περίπτωση, ανεξαρτήτως ενδικοφανών προσφυγών.  

Δεδομένου ότι η ΑΑΔΕ θα έπρεπε να επιστρέψει τα ποσά που ήδη καταβλήθηκαν, ως  αχρεωστήτως καταβληθέντα και όχι αυτά να παραμένουν βεβαιωμένα στους λογαριασμούς  του Taxisnet.  

Δεδομένου ότι η ΑΑΔΕ συνέχισε να δίνει εντολές σε ΔΟΥ και ΔΕΔ να απορρίπτουν όσες  αιτήσεις και ενδικοφανείς προσφυγές έχουν κατατεθεί ακόμη και μετά την ανωτέρω  απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, με το αιτιολογικό ότι η προσφυγές στη ΔΕΔ θα έπρεπε να  γίνουν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της πράξης προσδιορισμού του  Φόρου από τη φορολογική διοίκηση. 

Δεδομένου ότι η ΑΑΔΕ, κατά τα φαινόμενα, σκοπίμως ξέχνα την Απόφαση και Εντολή  Ε2115/2020 & Α.1169/2020 προς τις ΔΟΥ να μετατρέπουν τις ασκηθείσες ενδικοφανείς  προσφυγές σε αίτησης αποδοχής, προκειμένου να μπουν σε ρύθμιση οφειλών και μάλιστα  χωρίς να ενημερώνει εγγράφως τους συνταξιούχους για την διαδικασία αυτή.  

Δεδομένου ότι η σχετική προθεσμία έχει παρέλθει από τις αρχές του 2020 και δεκάδες  χιλιάδες συνταξιούχοι παραμένουν εγκλωβισμένοι, ενώ παράλληλα οι αρχικές τους οφειλές  επιβαρύνονται με πρόστιμα και προσαυξήσεις.  

Δεδομένου ότι οι ως άνω κατηγορία συνταξιούχων αναγκάζεται να προσφύγει στα  διοικητικά δικαστήρια εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόρριψης, με αποτέλεσμα  να καταβάλλουν νομικά παράβολα ύψους 500€, αλλά και προκαταβολικά το 100% της  οφειλής τους, συνάμα με την κατάθεση της αγωγής τους, της οποίας η εκδίκαση κρατά  συνήθως από 3 έως 5 χρόνια.  

Δεδομένου ότι όπως τονίζουν οι σύλλογοι συνταξιούχων οι συγκεκριμένοι φόροι πρέπει  να διαγραφούν με πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να λυθεί το  ζήτημα που έχει προκύψει.  

Δεδομένου ότι υπ’ αριθμ. 4680/14-4-2022 ερώτησή μας παραμένει αναπάντητη» 

Ο υπουργός, ερωτήθηκε: 

  1. Πως σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το ανωτέρω ζήτημα νομοθετικά, προκειμένου να  απεγκλωβιστούν φορολογικά δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι, οι οποίοι  εξακολουθούν να φορολογούνται αναδρομικά αδίκως και σε αντίθεση με τα όσα οι  σχετικές αποφάσεις των δικαστηρίων επιτάσσουν; 
  2. Σκοπεύει η ΑΑΔΕ να διαγράψει τους φόρους και τα πρόστιμα που έχουν  καταλογιστεί, χωρίς περαιτέρω χρονικούς περιορισμούς, σε όλους τους  συνταξιούχους που εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση, ανεξαρτήτως ενδικοφανών  προσφυγών από την πλευρά τους; 

Αλήθεια, γιατί η Κυβέρνηση δεν ευκολύνει με τίποτα μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα,  αυτή των συνταξιούχων και τους επιβαρύνει ακόμη περισσότερο οικονομικά με αυτόν τον φορολογικό εγκλωβισμό και δεύτερον, γιατί δεν απάντησαν στην ερώτηση όπου είχε γίνει  στις 14 Απριλίου: 

Με την από 14-2-2020 υπ’ αρίθμ. 4130 ερώτησή μας αναφερθήκαμε στην πολλαπλά  προβληματική και κατά παράβαση των αρχών της ασφάλειας δικαίου πράξη της ΑΑΔΕ τον  Δεκέμβριο του 2019, να καταλογίσει δυσβάσταχτους φόρους με «οίκοθεν»  συμπληρωματικές δηλώσεις σε χιλιάδες συνταξιούχους, για αναδρομικές αποδοχές του  οικονομικού έτους 2014 και παλαιότερων και ζητήσαμε από την Κυβέρνηση να λύσει το  πρόβλημα με τον πιο πρόσφορο τρόπο, ώστε να μην αναγκασθούν οι χιλιάδες συνταξιούχοι  να προσφύγουν σε χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες προκειμένου να βρουν το δίκιο  τους.  

Παρότι η Κυβέρνηση δεν προχώρησε στην απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση, το ΣτΕ  έκρινε ότι έχει επέλθει παραγραφή, καθώς οι πράξεις προσδιορισμού του συμπληρωματικού  φόρου δεν κοινοποιήθηκε μέχρι τις 31-12-2019. 

Δεδομένου ότι μετά την ως άνω απόφαση του ΣτΕ η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφόρων (ΔΕΔ)  άρχισε να δικαιώνει τους συνταξιούχους που είχαν προσφύγει καταθέτοντας αίτηση  διαγραφής και ενδικοφανείς προσφυγές.  

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα η ΑΑΔΕ έκανε αποδεκτές 1470 ενδικοφανείς προσφυγές με  διάφορες ημερομηνίες κατάθεσης.  

Δεδομένου ότι βάσει της συγκεκριμένης απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, η ΑΑΔΕ θα  έπρεπε να διαγράψει τους φόρους και τα πρόστιμα που έχουν καταλογιστεί, χωρίς  περαιτέρω χρονικούς περιορισμούς, σε όλους τους συνταξιούχους που εμπίπτουν στην  ανωτέρω περίπτωση, ανεξαρτήτως ενδικοφανών προσφυγών.  

Δεδομένου ότι η ΑΑΔΕ θα έπρεπε να επιστρέψει τα ποσά που ήδη καταβλήθηκαν, ως  αχρεωστήτως καταβληθέντα και όχι αυτά να παραμένουν βεβαιωμένα στους λογαριασμούς  του Taxisnet.  

Δεδομένου ότι η ΑΑΔΕ συνέχισε να δίνει εντολές σε ΔΟΥ και ΔΕΔ να απορρίπτουν όσες  αιτήσεις και ενδικοφανείς προσφυγές έχουν κατατεθεί ακόμη και μετά την ανωτέρω  απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, με το αιτιολογικό ότι η προσφυγές στη ΔΕΔ θα έπρεπε να  γίνουν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της πράξης προσδιορισμού του  Φόρου από τη φορολογική διοίκηση.  

Δεδομένου ότι η ΑΑΔΕ, κατά τα φαινόμενα, σκοπίμως ξέχνα την Απόφαση και Εντολή  Ε2115/2020 & Α.1169/2020 προς τις ΔΟΥ να μετατρέπουν τις ασκηθείσες ενδικοφανείς  προσφυγές σε αίτησης αποδοχής, προκειμένου να μπουν σε ρύθμιση οφειλών και μάλιστα  χωρίς να ενημερώνει εγγράφως τους συνταξιούχους για την διαδικασία αυτή.  

Δεδομένου ότι η σχετική προθεσμία έχει παρέλθει από τις αρχές του 2020 και δεκάδες  χιλιάδες συνταξιούχοι παραμένουν εγκλωβισμένοι, ενώ παράλληλα οι αρχικές τους οφειλές  επιβαρύνονται με πρόστιμα και προσαυξήσεις.  

Δεδομένου ότι οι ως άνω κατηγορία συνταξιούχων αναγκάζεται να προσφύγει στα  διοικητικά δικαστήρια εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόρριψης, με αποτέλεσμα  να καταβάλλουν νομικά παράβολα ύψους 500€, αλλά και προκαταβολικά το 100% της  οφειλής τους, συνάμα με την κατάθεση της αγωγής τους, της οποίας η εκδίκαση κρατά  συνήθως από 3 έως 5 χρόνια.  

Δεδομένου ότι όπως τονίζουν οι σύλλογοι συνταξιούχων οι συγκεκριμένοι φόροι πρέπει  να διαγραφούν με πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να λυθεί το  ζήτημα που έχει προκύψει.» 

Ο ίδιος Υπουργός, τότε ρωτήθηκε: 

  1. Πως σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το ανωτέρω ζήτημα νομοθετικά, προκειμένου να  απεγκλωβιστούν φορολογικά δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι, οι οποίοι  εξακολουθούν να φορολογούνται αναδρομικά αδίκως και σε αντίθεση με τα όσα οι  σχετικές αποφάσεις των δικαστηρίων επιτάσσουν;  
  2. Σκοπεύει η ΑΑΔΕ να διαγράψει τους φόρους και τα πρόστιμα που έχουν καταλογιστεί,  χωρίς περαιτέρω χρονικούς περιορισμούς, σε όλους τους συνταξιούχους που  εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση, ανεξαρτήτως ενδικοφανών προσφυγών από την  πλευρά τους

Η αλήθεια είναι ότι η Κυβέρνηση δε νοιάζεται για το κοινωνικό σύνολο αλλά μόνο για το  δικό της σύνολο, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να δει ότι οι συνταξιούχοι αγωνιούν για να τα  βγάλουν πέρα. Αλήθεια, πως να τα βγάλουν πέρα όταν δεν τους γίνονται φοροελαφρύνσεις και ο πληθωρισμός αγγίζει το 10%; Μέχρι να το συνειδητοποιήσει η Κυβέρνηση αυτό, η οποία  δε το έχει αντιληφθεί ακόμη θα είναι πάρα πολύ αργά δυστυχώς για όλους εμάς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ