Φυσικό αέριο στην Ελλάδα – Το ΠΑΣΟΚ έφερε στη Βουλή από το 2011 το θέμα της “Αποθήκης” στην Καβάλα

 

Η Ελλάδα και γενικότερα η Ευρώπη περνάει τους τελευταίους μήνες μια ενεργειακή – πληθωριστική κρίση, εξαιτίας από τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει επανειλημμένα, στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού ελέγχου τουλάχιστον τέσσερις ερωτήσεις, για το θέμα της αντιμετώπισής της. Όλα αυτά, θα είχαν αποφευχθεί κατά ένα μεγάλο μέρος αν το Ελληνικό κράτος εκμεταλλευόταν την αποθήκη φυσικού αερίου, στη Νότια Καβάλα που δεν είναι κάτι άλλο, από μια πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος.

 

Η πρώτη αναφορά, στα πλαίσια Κοινοβουλευτικού Ελέγχου την έκανε ο Βουλευτής Καβάλας του ΠΑΣΟΚ κύριος Εμινίδης Σάββας, όπου έθεσε ένα σημαντικό ερώτημα προς τον τότε Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κύριο Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, για την εκμετάλλευση αυτών κοιτασμάτων. Συγκεκριμένα, ο πρώην Βουλευτής ανέφερε:

 

«Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου της Καβάλας – (χρονόμετρο, 23-06-2011) η Ενεργειακή Αιγαίου μετακινεί ένα μικρό γεωτρύπανο – ιδιοκτησίας του Ελληνικού δημοσίου – στην εξέδρα «Κ», στο κοίτασμα Νότιας Καβάλας για την πραγματοποίηση γεωτρήσεων. Στο εν λόγω δημοσίευμα αναφέρεται επίσης ο όρος «κατάληψη» της εξέδρας «Κ» από την Ενεργειακή Αιγαίου ή τουλάχιστον προσπάθεια «κατάληψης».

Αναφέρεται επίσης πως σύμφωνα με την σύμβαση παραχώρησης των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης της περιοχής Νότιας Καβάλας, από το Ελληνικό Δημόσιο με τον Ν. 2779/1999 τα δικαιώματα ισχύουν όσο το κοίτασμα αντλείται ορθολογικά. Στο δημοσίευμα γίνεται λόγος για περιστασιακή άντληση του κοιτάσματος από την Ενεργειακή Αιγαίου.»

 

Οπότε ο κύριος Εμινίδης ρώτησε προς το κύριο Υπουργό:

 

  1. Τι συμβαίνει στο κοίτασμα Νότιας Καβάλας και την εξέδρα «Κ» και αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα του Τύπου
  2. Κινδυνεύει η επένδυση της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου στο κοίτασμα Νότιας Καβάλας, μια επένδυση που τόσο μεγάλη ανάγκη την έχει και η τοπική κοινωνία και η τοπική οικονομία;
  3. Με ποιον τρόπο προτίθεται το Υπουργείο σας να διαφυλάξει τα συμφέροντα του Ελληνικού δημοσίου προς όφελος των εργαζομένων, της Καβάλας και των υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει έως χώρα;

 

Η απάντηση για αυτό το σημαντικό θέμα, ήρθε στις 5 Αυγούστου του 2011 και αναφέρει ότι:

 

«Για το κοίτασμα Φυσικού Αερίου της Περιοχής Εκμετάλλευσης Νότιας Καβάλας έχει χορηγηθεί, σύμφωνα με την σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Καβάλας ΟIL ΑΕ που κυρώθηκε με το Ν. 2779/1999, παράταση της άδειας εκμετάλλευσης, με την υπ’ αιρθμ. Δ1/Γ/15072/7.7.2009 Υπουργική Απόφαση για μια πενταετία, από τη λήξη της προηγούμενης άδειας εκμετάλλευσης υπό την επιφύλαξη προηγούμενης εξάντλησης του κοιτάσματος φυσικού αερίου και με την προϋπόθεση εκμετάλλευσης του πάντα με τον βέλτιστο τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά τρόπο και ρυθμό.

Ως προς τη χρήση του ανώτερου κοιτάσματος ως υπόγεια αποθήκης φυσικού αερίου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εξετάζει όλες τις πτυχές του θέματος και ιδιαίτερα τις νομικές και αναζητεί τη βέλτιστη λύση με γνώμονα τη νομιμότητα και τη διαφάνεια για το στρατηγικό σχέδιο μετατροπής, του κοιτάσματος φυσικού αερίου της Νότιας Καβάλας, σε χώρο αποθήκευσης Φυσικού Αερίου.

Το εν λόγω σχέδιο αποσκοπεί στην αξιοποίηση των υφιστάμενων φυσικών και τεχνικών υποδομών της περιοχής και της υπάρχουσας τεχνογνωσίας για αποθήκευση εισαγόμενου φυσικού αερίου, με στόχο τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και της χώρας της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής και ό,τι σχεδιάζεται θα υλοποιηθεί με αποκλειστικό γνώμονα το Εθνικό Συμφέρον.

Επισημαίνεται επίσης ότι τόσο η οικονομία όσο και η απασχόληση της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής θα ενισχυθούν, ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι τελικά ο φορέας υλοποίησης της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου».

 

Λίγους μήνες μετά υπογράφτηκε Υπουργική Σύμβαση – ΦΕΚ Β’ (2501/4.11.2011) και συγκεκριμένα στις 27 Οκτωβρίου του 2011 με υπογραφή έξι Υπουργών: 

 

  • Του Υπουργού Οικονομικών κύριο Ευάγγελου Βενιζέλου
  • Του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κύριου Μιχάλη Χρυσοχοϊδη 
  • Του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κύριο Γεώργιο Παπακωνσταντίνου 
  • Του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κύριο Ιωάννη Ραγκούση
  • Του Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κύριος Γεώργιος Κουτρουμάνης 
  • Του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού κύριου Παύλο Γερουλάνου

 

Όταν για τη Νότια Καβάλα, ορίστηκε ότι:

 

βα) Τα, υφιστάμενα και μελλοντικά, περιουσιακής φύσε− ως δικαιώματα του Δημοσίου, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, που απορρέουν από την από 23 Νοεμβρίου 1999 σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου και της εταιρίας ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε., πλην των αναφερομένων στο άρθρο 15 δικαιωμάτων της εν λόγω σύμβασης, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (ΦΕΚ Α΄ 296) και αφορά στην Περιοχή Εκμετάλλευσης «Νότια Καβάλα», όπως αυτή εμφαίνεται στα παραρτήματα Ι και II της εν λόγω σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης επί του εναπομείναντος στην εν λόγω Περιοχή κοιτάσματος φυσικού αερίου, για χρονικό διάστημα έως και 50 έτη μετά την λήξη της προαναφερθείσας σύμβασης. 

ββ) Τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα του Δημοσίου και το δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου που προκύπτει εκ του σχεδόν εξαντληθέντος κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα», για τη μετατροπή του ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179), για χρονικό διάστημα έως και 50 έτη μετά την αδειοδότηση του έργου της υπόγειας αποθήκευσης. 

γ) Τα οικονομικής φύσεως δικαιώματα του Δημοσίου, υφιστάμενα και μελλοντικά, που απορρέουν από τις ακόλουθες συμβάσεις παραχώρησης: 

(γα) την από 31/1/2007 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρείας ΜΩΡΕΑΣ ΑΕ, που κυρώθηκε με το νόμο 3559/2007 (ΦΕΚ 102Α΄/14.5.2007), 

(γβ) την από 19/12/2006 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρείας ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, που κυρώθηκε με το νόμο 3555/2007 (ΦΕΚ 81Α΄/16.4.2007), 

(γγ) την από 24/7/2007 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, που κυρώθηκε με το νόμο 3621/2007 (ΦΕΚ 279Α΄/20.12.2007) 

(γδ) την από 28/6/2007 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρείας ΑΥΤΟΚΙΝΗ− ΤΟΔΡΟΜΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ, που κυρώθηκε με το νόμο 3605/2007 (ΦΕΚ 190 Α΄/8.8.2007, 

(γε) την από 31/5/2007 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρείας ΚΕΝΤΡΙ− ΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ, που κυρώθηκε με το νόμο 3597/2007 (ΦΕΚ 168Α΄/25.7.2007). 

δ) Το δικαίωμα του Δημοσίου, που σχετίζεται με τις ακόλουθες συμβάσεις παραχώρησης, για περαιτέρω παραχώρηση, για το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη των εν λόγω συμβάσεων, και για έως 25 χρόνια: 

(δα) η από 3/1/1996 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρείας ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ, που κυρώθηκε με το νόμο 2395/1996 (ΦΕΚ 71 Α/24.4.1996), 

(δβ) η από 23/5/1996 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ, που κυρώθηκε με το νόμο 2445/1996 (ΦΕΚ 274Α/16.12.1996) και 

Παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να συνομολογήσει με το Ταμείο συμβάσεις, με τις οποίες το τελευταίο θα ασκεί για λογαριασμό του Δημοσίου τα δικαιώματα ψήφου, που απορρέουν από την ιδιότητα του Δημοσίου ως κυρίου, των μετοχών των κατωτέρω αναφερομένων εταιριών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης εκάστης εταιρίας, όπως αυτή περιγράφεται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 − 2015 (Ν. 3985/2011, ΦΕΚ Α΄ 151): 

2.1. Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 

2.2 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 

2.3 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙ− ΤΣΑΣ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 

2.4 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ− ΠΟΛΗΣ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 

2.5 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 

2.6 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 

2.7 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 

2.8 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 

2.9 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100%> επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 

2.10 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 

2.11 Για την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 2.12 Για την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 

2.13 Για την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 90% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 

  1. Το στοιχείο (β) της υποπαραγράφου Β της παραγράφου 7 της υπ’ αριθμ. 187/2011 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2061/16.09.2011) της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) του Ν. 3049/2002 (ΦΕΚ Α΄ 212), αντικαθίσταται ως εξής: «Το δικαίωμα του Δημοσίου που αφορά στην παραγωγή, λειτουργία, κυκλοφορία, προβολή και γενικώς διαχείριση και εκμετάλλευση των λαχείων που εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο προβλέπεται στις διατάξεις του Α.Ν. 339/1936 (ΦΕΚ Α΄ 512), και ειδικότερα του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου (άρθρο 17 του Ν. 1947/1991 «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ Α’ 70), του Στεγαστικού Λαχείου (άρθρο 17 του Ν. 1947/1991 «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις, ΦΕΚ Α΄ 70), του Κρατικού Λαχείου υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως (άλλως, του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου)(Α.Ν. 143/1967 της 28/30.9.1967 «Περί συ− στάσεως ειδικού Λαχείου υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως, ΦΕΚ Α΄ 165), του Λαϊκού Λαχείου (Ν. ΓΝΖ/1905 (ΦΕΚ Α 120/ 9.7.1905) σε συνδυασμό με την Υπουργική Απόφαση Μ14724/ 1941 «Περί καταργήσεως του Μεγάλου Πολεμικού Λαχείου και μετονομασίας του λαχείου του στόλου εις Λαϊκόν Λαχείον», ΦΕΚ Β’ 114/10.07.1941), του Εθνικού Λα− χείου (Ν. 339/1936 σε συνδυασμό με την ΕΔΚΛ 1419/1937 «Περί Ιδρύσεως Εθνικού Λαχείου», ΦΕΚ Β’ 80/27.04.1937) και του Έκτακτου ή Ειδικού Λαχείου που κληρώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατικών Λαχείων (AELLE) (άρ− θρο 10 του Ν. 2515/1997 «Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 154/25−7−1997), για το χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων που αφορούν στα ανωτέρω λαχεία και έχουν ήδη εκχωρηθεί σε τρίτους λόγω τιτλοποίησης των εξ αυτών εσόδων με την ΥΑ 2/84003/0049 (ΦΕΚ Β’ 1503)». Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Δυστυχώς, η είδηση αυτή πέρασε στα ψηλά καθώς εκείνη την ημέρα είχανε γίνει τα έκτροπα στη παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Το θέμα το επανάφερε σήμερα, ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής κύριος Μιχάλης Κατρίνης όταν στη σημερινή του ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής για την Ουκρανική Κρίση, εξηγώντας στους συναδέλφους του, πως θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας: «Σχέδιο που περιλαμβάνει την υλοποίηση του έργου της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου στη Καβάλα, γιατί δε μπορεί να διαθέτει μόνο μια αποθήκη φυσικού αερίου η χώρα στη Ρεβυσούσα».

 

Δυστυχώς, το έργο αυτό δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη και εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης η ενεργειακή – πληθωριστική κρίση θα εμβάθυνση ακόμη περισσότερο. Μόνο το μήνα του Ιανουαρίου ο πληθωρισμός έφτασε στο 6,2% ενώ το φυσικό αέριο είχε αύξηση στη τιμή 154%, ο ηλεκτρισμός 57%, το πετρέλαιο θέρμανσης 36% και τα καύσιμα με τα λιπαντικά 22%.

 

Οι αυξήσεις αυτές, επιβαρύνουν κυρίως τους μικρομεσαίους καταναλωτές και θέτουν σε  κίνδυνο χρεωκοπίας χιλιάδες Ελληνικές επιχειρήσεις ενώ η Κυβέρνηση μένει αδρανής στο νέο κύμα της ακρίβειας που έρχεται. Αλήθεια, πότε η Ελληνική Κυβέρνηση θα αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της και θα πάρει μέτρα για την αντιμετώπισή της; Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι άγνωστη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ