ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥΓΕΙΑ

Πάνος Ζαρογουλίδης: “Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα για την διαχείριση ενός υποθετικού 2ου κύματος και ποιο θα είναι το κόστος του;”

Η υγειονομική κρίση μέσω των coronomics θα οδηγήσει νομοτελειακά σε Ευρωπαϊκά σταθμισμένη απορρόφηση των οικονομικών κραδασμών.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί ένα παράθυρο ευκαιρίας για την άμεση μείωση του χρέους, την ισχυροποίηση βιωσιμότητάς του και έτσι την ελάφρυνση των επομένων γενεών Ελλήνων σεβόμενοι αναλογικά την μικροοικονομία των πολιτών.

Για την επίτευξη όλων αυτών απαιτείται ουσιαστική πολιτική παρέμβαση. Μια ικανότητα που είχε χαθεί στον βωμό των μνημονίων και της ευκαιριακής διαχείρισης της εξουσίας από το πολιτικό σύστημα, αποδεχόμενο εξοντωτικά υπέρ πλεονάσματα και φορολογικές επιβαρύνσεις

 

Η τέχνη κατανομής της ρευστότητας στην κοινωνία ρυθμίζεται από τον κοινωνικό χαρακτήρα των πολιτικών σχηματισμών που τελικά θα καθορίσει και την αποτελεσματική και επαρκή διάχυση των πόρων σε όλα τα στρώματα ή τελικά στους “ολίγους”

Η επιδοματική πολιτική που εδραιώθηκε μέσα στην οικονομική κρίση των τελευταίων ετών διαμόρφωσε ουσιαστικά σισιτιακή εξάρτηση και όχι ουσιαστική ανάκαμψη των κοινωνικών στρωμάτων.

Η πρώτη μαθηματικά οδηγεί στην συντήρηση της υπάρχουσας κρίσης ενώ μια στοχευμένη προοδευτική πολιτική που εστιάζει στην ανάπτυξη περνά από: Τον επαναπρογραμματισμό της εργασίας, την ευέλικτη χρηματοδότηση της καινοτομίας , την αναθεώρηση της φορολογίας και την ουσιαστική εκπαίδευση των εργαζομένων μέσω από ποιοτικά σχεδιασμένα προγράμματα αναβάθμισης της γνώσης και των δεξιοτήτων των εργαζομένων για να οδηγηθούμε σε ουσιαστική αναβάθμιση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Η διαχείριση της υγειονομικής κρίσης παρουσίασε παρόμοια χαρακτηριστικά. Το αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα αν θέσει την παρακάτω ερώτηση :

Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα για την διαχείριση ενός υποθετικού 2ου κύματος και ποιο θα είναι το κόστος του ;

Η διαχείριση μιας κρίσης λαμβάνει χώρα με άμεσα και μακροπρόθεσμα μέτρα. To lockdown ήταν για παράδειγμα ένα μέτρο άμεσης αντιμετώπισης της οξείας κρίσης και ορθά έλαβε χώρα. Τα μακροπρόθεσμα μέτρα έχουν να κάνουν με την επαγρύπνηση της κοινωνίας την ουσιαστική και διαρκή εκπαίδευση των πολιτών , ένα κοινωνικό δίχτυ που να στηρίζεται στην πρωτοβάθμια παθητική προστασία των πολιτών μέσα έγκαιρα συστήματα ανίχνευσης , διαρκή ευαισθητοποίηση των πολιτών και την επιτήρηση των μέτρων προστασίας.

Η θεμελιώδης διαφορά στην πολιτική είναι η ύπαρξη η μη Προοδευτικής σκέψης μόνον αυτή πληροί την διαγενεακή μας ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας.

 

Πάνος Ζαρογουλίδης

Φαρμακοποιός, ΜΒΑ, Διαμεσολαβητής

Πρόεδρος ΦΣ Πέλλας