ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υποψήφια για την ηγεσία του ΟΟΣΑ η Άννα Διαμαντοπούλου – Η Δήλωση συμπαράστασης του Παύλου Χρηστίδη

Ç ÁÍÍÁ ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÕ ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÅ ÓÇÌÅÑÁ ÓÅ ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÍÅÏ ÐÏËÉÔÉÊÏ ÖÏÑÏÕÌ#ÔÏ ÄÉÊÔÕÏ#---ÐÁÑÏÍÔÅÓ Ï ðñ. ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÓ ÊÙÓÔÁ ÓÇÌÉÔÇÓ, ðñ. ÂÏÕËÅÕÔÅÓ ÔÏÕ ÐÁÓÏÊ--ÊÅÍÔÑÉÊÏÉ ÏÌÉËÇÔÅÓ Ï ðñ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÓ ÔÇÓ ÖÉÍËÁÍÄÉÁÓ ÊÁÉ Ï ÂÏÕËÅËÅÕÔÇÓ ÔÏÕ ÓÏÓÉÁËÉÓÔÉÊÏÕ ÊÏÌÌÁÔÏÓ ÔÇÓ ÐÏÑÔÏÃÁËÉÁÓ ÁÍÔÏÍÉÏ ÂÉÔÏÑÉÍÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ///EUROKINISSI

Υποψήφια για την ηγεσία του ΟΟΣΑ η Άννα Διαμαντοπούλου

ΔΙΕΘΝΗΠΟΛΙΤΙΚΗ

"Η Αμμόχωστος ξανά στο προσκήνιο, όχι με προοπτική επιστροφής των μόνιμων κατοίκων της αλλά μιας δυσοίωνης εξέλιξης. " .Της Κατερίνας Αυξεντίου.

Worth reading...