Kατερίνα Μπατζελή: Επιστολή στην κυβέρνηση – Ζητά δημόσια διαβούλευση για το ζήτημα της Κωπαϊδας

Η επικεφαλής της παράταξης «πατρίδας μας η Στερεά» ,Κατερίνα Μπατζελή απέστειλε επιστολή προς τους Υπουργούς, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος και Εσωτερικών ζητώντας την από κοινού επίλυση του ζητήματος της Κωπαΐδας.

Ειδικότερα στην επιστολή αναφέρεται: «Εκτιμούμε ότι πρέπει να γίνει μια διευρυμένη συζήτηση με την παρουσία εκπρόσωπων της αυτοδιοίκησης, παραγωγικών φορέων,  με σκοπό  την άμεση αλλαγή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου διαχείρισης του Κωπαϊδικού πεδίου, στην κατεύθυνση :

  • Δημιουργίας ενός νέου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΩΠΑΙΔΑΣ, με την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, των Δήμων και εκπροσώπων των συλλογικών  φορέων των Αγροτών, για την αποτελεσματικότερη και πιο εξειδικευμένη σχεδίαση και διεκδίκηση ολοκληρωμένων αρδευτικών υποδομών και αντιπλημμυρικής προστασίας της τεράστιας αυτής εύφορης γης 
  • Της άμεση ανάληψης κυβερνητικής πρωτοβουλίας για την χρηματοδότηση ολοκληρωμένων σχεδιασμών και παρεμβάσεων όλων των αναγκαίων  υποδομών.

Η κατάσταση γίνεται συνεχώς πολυπλοκότερη και η συσσώρευση προβλημάτων με την μείωση της παραγωγής δημιουργεί ασφυκτικές καταστάσεις στους  αγρότες και τους παραγωγικούς φορείς .Οι  αρνητικές συνέπειες στην περιφερειακή ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή είναι πλέον εμφανής .

Στην επιστολή μεταξύ των άλλων τονίζεται ότι:

«H ανορθόδοξη διαχείριση των διαθέσιμων υδάτων του Κωπαϊδικού πεδίου, σε συνδυασμό με την έλλειψη σημαντικών αρδευτικών έργων, προκαλούν τεράστια σπατάλη των υδάτινων πόρων, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της .Και βέβαια δημιουργείται τεράστιο κόστος στην γεωργική παραγωγή, τεράστια ταλαιπωρία στους γεωργούς, ισχυρό κράτημα στην αγροτική ανάπτυξη, στην καινοτομία και τη δημιουργία ικανοποιητικών εισοδημάτων. Με την σημερινή κατάσταση δεν είναι δυνατόν να υπάρξει προγραμματισμός και πρόβλεψη, στοιχεία απαραίτητα για τη σύγχρονη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη σύγχρονη άρδευση.

Η Περιφερειακή Αρχή από το 2014 που ανάλαβε τον νέο Οργανισμό δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με βασικές και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τον αγροδιατροφικό αυτό πυλώνα και να σχεδιάσει αναπτυξιακές  πολυτομεακές επενδύσεις .Περιορίζεται σε αποσπασματικές και «πυροσβεστικού» χαρακτήρα έργα και υπηρεσίες. Να υπενθυμιστεί ότι έχει ζητηθεί  πριν από ένα χρόνο από το ΥΠΑΑΤ η υλοποίηση έργων προτεραιότητας υποδομής  και  υλοποίησης σχεδιασμού  έργων κλειστών αγωγών άρδευσης στην Κωπαΐδα, μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης αγροτικών υποδομών που προωθεί η ελληνική κυβέρνηση για έργα μέσω της Τράπεζας Επενδύσεων. Πρόταση για την οποία δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση.

Θα μπορούσε δε το Κωπαϊδικό πεδίο να είχε  ενταχθεί και στο Ταμείο  Ανάκαμψης. Όταν μάλιστα είναι γνωστό  ότι εγγειοβελτιωτικές, αρδευτικές  παρεμβάσεις θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί και δεν μπορεί να είναι επιλέξιμες στο νέο πλαίσιο ως έχουν» . 

Συνεχίζοντας επισημαίνεται ότι:

«Το 2014 είχε προταθεί από τις Δημοτικές αρχές η Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Κωπαΐδας που είχε τεθεί σε διαβούλευση και είχε την σύμφωνη γνώμη των παραγωγικών φορέων της Περιφέρειας. Ουσιαστικό βήμα λοιπόν είναι η ενιαία και σύγχρονη διακίνηση και διαχείριση του Υδάτινου δυναμικού της ευρύτερης περιοχής του Κωπαϊδικού πεδίου, υπό την ενιαία διοίκηση ενός και μοναδικού Φορέα μελέτης, επίβλεψης, κατασκευής και λειτουργίας των σύγχρονων αρδευτικών έργων που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν  στη περιοχή.

Ενόψει και της προβλεπόμενης διευρυμένης συζήτησης σε περιφερειακό επίπεδο είναι σκόπιμο όπως υπάρξει συντονισμός ,ειλικρινής, ανοικτός διάλογος και συνεννόηση».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ