Connect with us

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίνημα Αλλαγής: Στο κυβερνητικό έργο του ΠΑΣΟΚ για το “Ψηφιακό Σχολείο”- στα πλαίσια του “Νέου Σχολείου”- είχαμε ειδική μέριμνα για το πρόγραμμα στα νησιά και στις ορεινές περιοχές.

Δημοσιεύτηκε

στις

Κοινή Ανακοίνωση των Τομέων

Νησιωτικής Πολιτικής – Παιδείας – Ψηφιακής Πολιτικής

H Παιδεία νοσεί στη Νησιωτική Ελλάδα.

Η πανδημία του Covid-19 ανέδειξε την απογύμνωση των νησιών και στον τομέα της παιδείας.

Οι συνεχείς εξαγγελίες της υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την επιτυχημένη αξιοποίηση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και την πρόοδο του εγχειρήματος, απέχουν κατά πολύ από την πραγματικότητα που βιώνουν τα νησιά μας. Και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά τόσο οι επιστήμονες που ασχολούνται χρόνια με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση όσο και οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς από την εμπειρία τους αυτές τις ημέρες. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η τηλεδιάσκεψη έπρεπε να έρθει στη ζωή μας κάτω από συνθήκες πίεσης αλλά και του φόβου μη χαθεί ολόκληρη η σχολική χρονιά. Ένας φόβος που, παρά τις όποιες προσπάθειες, διόλου έχει αποφευχθεί.

Και τούτο διότι πολλοί αγνοούν τα συστατικά στοιχεία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος διαδικτύου. Αυτά τα συστατικά στοιχεία είναι οι ανθρώπινοι, οι μαθησιακοί και οι τεχνολογικοί πόροι.

Τεχνολογικοί πόροι είναι το υλικό (hardware), εξυπηρετητές (servers), εργαλεία λογισμικού για την διαχείριση μαθήματος (Learning Management Systems), ευρυζωνικά δίκτυα τέταρτης και πέμπτης γενιάς (4G,5G)
Μαθησιακοί πόροι είναι το ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, σημειώσεις τεστ, παρουσιάσεις κλπ)
Οι ανθρώπινοι πόροι είναι οι διδάσκοντες καθηγητές, δάσκαλοι, διαχειριστές μαθήματος, υποστηρικτικό προσωπικό
Σε όλα αυτά τα στοιχεία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στη χώρα μας υπάρχει μεγάλη υστέρηση σε σχέση με τις άλλες χώρες, πολύ δε περισσότερο στα νησιά μας όπου η κατάσταση είναι τραγική.

Υποδομές δεκαετίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) καλούνται να διαχειριστούν εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες σε ημερήσια βάση και κάθε μέρα ο αριθμός αυτός μεγαλώνει χωρίς αντίστοιχες υποδομές.

Η αδυναμία τηλεδιάσκεψης μεταξύ εκπαιδευτικών, μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών συνιστά κενή την ανακοίνωση περί σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η αδυναμία πρόσβασης ακόμα και για ημέρες ολόκληρες στο ΠΣΔ για εκπαιδευτικούς και γονείς καθιστά δυσεφάρμοστη ακόμα και την βασική ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Μεγάλο ζήτημα αποτελεί η μηδενική εκπαίδευση για τις εξ αποστάσεως πλατφόρμες με τις οποίες καλούνται να εξοικειωθούν τάχιστα εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές μικροί και μεγάλοι. Κι αν αυτή η εξοικείωση είναι ευκολότερη για τους έχοντες πανεπιστημιακή μόρφωση εκπαιδευτικούς, είναι πολύ δύσκολη για γονείς και μικρά παιδιά.

Ειδικότερα, είναι αδύνατη για τις οικογένειες που δεν έχουν στο σπίτι τους υπολογιστή και στις νησιωτικές περιοχές υπάρχουν πολλά σπίτια χωρίς υπολογιστή και χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτοί οι άνθρωποι στερούνται το βασικό αγαθό της παιδείας και για αυτό κάποιος έχει την ευθύνη. Όχι οι ίδιοι πάντως.

Διαφήμιση

Στα μικρά νησιά δεν υπάρχουν εναλλακτικές εκπαιδευτικές υποδομές και έτσι οι μαθητές και οι οικογένειες τους μένουν με την εκπαίδευση που παρέχει το σχολείο τους, το οποίο είναι το κεντρικό σημείο αναφοράς στη ζωή τους

Οι επικοινωνιακοί σχεδιασμοί της κυβέρνησης, που δεν αφορούν την ουσία του τόσο σημαντικού ζητήματος της εκπαίδευσης, απαξιώνουν τους ήδη υποβαθμισμένους στον τομέα της υγείας νησιώτες και δείχνουν την πολιτική για κοινωνίες πολλαπλών ταχυτήτων.

Τα ΜΜΕ οφείλουν να αναδείξουν ισότιμα τις δυσκολίες των νησιωτικών μαθητικών και εκπαιδευτικών κοινοτήτων και να σταματήσουν την αναπαραγωγή της μίας και μόνης κυβερνητικής άποψης.

Η Παιδεία είναι αποστολή και ευθύνη του Κράτους και η υπουργός και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός οφείλουν να κάνουν τα μέγιστα ώστε αυτή να παρέχεται ισότιμα σε όλη την επικράτεια.

Στο κυβερνητικό έργο του ΠΑΣΟΚ για το “Ψηφιακό Σχολείο”- στα πλαίσια του “Νέου Σχολείου”- είχαμε ειδική μέριμνα για το πρόγραμμα στα νησιά και στις ορεινές περιοχές.

Ο σχεδιασμός για τα νησιά πρέπει να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά και να εφαρμοστεί ιδιαίτερο πρόγραμμα λόγων ειδικών συνθηκών.

Όχι άλλος χαμένος εκπαιδευτικός χρόνος στα νησιά…

Διαφήμιση

Οι προτάσεις μας.

Επιλογή ενός μοναδικού λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου (LMS) το οποίο θα στηρίξει το ψηφιακό υλικό σε συνεργασία με ένα λογισμικό τηλεδιάσκεψης. Ύπαρξη πολλών λογισμικών θα προκαλέσει σύγχυση τόσο στη διαχείριση όσο και στην εκμάθηση τους από τους εκπαιδευτικούς
Άμεση ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού για τα γυμνάσια, λύκεια και τα δημοτικά σχολεία
Επιλογή των ήδη υπαρχόντων εξυπηρετητών – υποδομών που θα στηρίξουν το έργο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως Πανεπιστήμια, περιφέρειες κλπ αφού δεν υπάρχει η πολυτέλεια της δημιουργίας νέων κέντρων
Ταχύρυθμη εξ αποστάσεως εκπαίδευση των καθηγητών και δασκάλων στη χρήση του λογισμικού διαχείρισης μαθήματος (LMS) και του λογισμικού τηλεδιάσκεψης
Κατακόρυφη μείωση εδώ και τώρα των τελών των ευρυζωνικών συνδέσεων ή ακόμη και δωρεάν συνδέσεις από τους παρόχους για όσο διαρκέσει η τηλεκπαίδευση, σε μαθητές, καθηγητές και δασκάλους
Δημιουργία δικτύου εθελοντών που έχουν εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση