Connect with us

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μουλκιώτης: “Αναγκαία η ενδυνάμωση της Επιθεώρησης Εργασίας”

Published

on

Ο βουλευτής Βοιωτίας και υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Μουλκιώτης, με κοινοβουλευτική παρέμβαση – ερώτηση σε συνδυασμό με αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, ζητεί αφενός την άμεση στελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας και τον εφοδιασμό με επαρκές υλικοτεχνικό εξοπλισμό και αφετέρου να γνωστοποιηθούν στη Βουλή όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα προκειμένου να γίνει αξιολόγηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητάς της ως ανεξάρτητης αρχής.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της κοινοβουλευτικής παρέμβασης:

«Κύριε Υπουργέ,

Η Επιθεώρηση Εργασίας είναι το κατεξοχήν όργανο της Πολιτείας, που έχει ως βασικό στόχο τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Ο βασικός αυτός στόχος παίρνει μια άλλη διάσταση από τις ανάγκες που προκαλούν στη σημερινή κοινωνία οι εξελίξεις στους τομείς των όρων εργασίας, των μορφών απασχόλησης, της μετανάστευσης και της προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Ας σημειωθεί ότι ο βασικός αυτός στόχος αποτελεί και επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, μετά την υιοθέτηση πολλών οδηγιών στον τομέα των εργασιακών σχέσεων και ιδίως στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, απαιτεί από τα κράτη – μέλη τη σωστή και ενιαία εφαρμογή τους, που θα διαπιστώνεται μέσω ενός αξιόπιστου ελεγκτικού μηχανισμού.

Ταυτόχρονα, στην Ελλάδα, καταγράφηκε το 2023 ραγδαία αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων, με τη μακάβρια λίστα να αγγίζει έως σήμερα τα 148 άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Ο αντίστοιχος αριθμός των εργατικών δυστυχημάτων ολόκληρο το 2022 ήταν 104, κατά τα στοιχεία που παρουσιάζει η ΟΣΕΤΕΕ. Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2018 οι νεκροί ήταν 46, 51 το 2019, 41 το 2020 και 31 το 2021.

Η Επιθεώρηση Εργασίας αποτελείται από δύο κλάδους: την Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων (Ε.Ε.Σ.) και την Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ε.Α.Υ.Ε.), ενώ η κατά τόπο αρμοδιότητά της εκτείνεται σε όλη την Ελληνική επικράτεια και οι καθ’ ύλην αρμοδιότητές της ασκούνται από το σύνολο των Υπηρεσιών της.

Advertisement

Σύμφωνα με τον Οργανισμό της Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» (αριθμ. 510148/17-11-2022, ΦΕΚ Β’ 5937/21-11-2022, απόφαση του Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών), στην Επιθεώρηση Εργασίας οι θέσεις των μονίμων υπάλληλών ανέρχονται σε 909 και οι θέσεις των υπαλλήλων με σχέση Ιδιωτικού́ Δίκαιου Αορίστου Χρόνου σε 83. Από αυτές, όπως προκύπτει από την υπ’ αρίθμ. 15243/9-2-32023 έγγραφό σας, «καλυμμένες είναι οι 763, ενώ στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έχει εγκριθεί η κάλυψη 51 θέσεων». Επιπλέον, «σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες πρόσληψης 17 υπάλληλών κατηγορίας Π.Ε. και ΤΕ διαφορών κλαδών κατόπιν έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων της 3Κ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ. Στο πλαίσιο εξάλλου του Β ́ κύκλου κινητικότητας 2022 είναι σε εξέλιξη η μετάταξη 4 υπάλληλών από άλλους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης».

Επειδή από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στα τμήματα τόσο της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, όσο και της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία,

Επειδή η προϋπόθεση για να μπορεί η Επιθεώρηση Εργασίας να παρέμβει στην αγορά εργασίας είναι η στελέχωση των Περιφερειακών Τμημάτων Επιθεώρησης Εργασίας, η στήριξη δηλαδή των στελεχών που κάνουν τις επιθεωρήσεις, την πληροφόρηση, τους ελέγχους, τις εργατικές διαφορές και τις αυτοψίες,

Επειδή οι σημερινές προκλήσεις στην αγορά εργασίας και οι νέοι όροι εργασίας, οι νέες μορφές απασχόλησης αλλά και οι εξελίξεις σε σχέση με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων επιβάλλουν την διεξαγωγή ελέγχων που εμπεριέχουν ποικίλα ποιοτικά χαρακτηριστικά,

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Πόσες είναι οι οργανικές θέσεις στην Επιθεώρηση Εργασίας και πόσες από αυτές είναι καλυμμένες (αναλυτικά, ανά περιφερειακή διεύθυνση και ανά τμήμα);
Πόσες είναι οι επιχειρήσεις που καλείται να καλύψει η Επιθεώρηση Εργασίας ανά την επικράτεια κατά περιφερειακή ενότητα (αναλυτικά, πόσες επιχειρήσεις υπάγονται σε έλεγχο κάθε περιφερειακής διεύθυνσης και κάθε τμήματος);
Πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει από το 2019 έως σήμερα (αναλυτικά, ανά έτος, ανά περιφερειακή διεύθυνση και ανά τμήμα);
Έχουν γίνει επανέλεγχοι στις επιχειρήσεις όπου έχουν επιβληθεί κυρώσεις; Αν ναι, σε ποιο ποσοστό και μετά από πόση χρονική διάρκεια (αναλυτικά, ανά έτος, ανά περιφερειακή διεύθυνση και ανά τμήμα);
Πόσοι έλεγχοι έχουν διενεργηθεί για την τήρηση της 11ωρης ημερήσιας ανάπαυσης από το 2019 έως σήμερα (αναλυτικά, ανά έτος, ανά περιφερειακή διεύθυνση και ανά τμήμα);
Πόσοι έλεγχοι έχουν διενεργηθεί για την τήρηση των 48 ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης κατά μέσο όρο ανά περίοδο 4 μηνών από το 2019 έως σήμερα (αναλυτικά, ανά έτος, ανά περιφερειακή διεύθυνση και ανά τμήμα);
Πόσο μειώθηκε η αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία από το 2019 έως σήμερα (αναλυτικά, ανά έτος, ανά περιφερειακή διεύθυνση και ανά τμήμα);
Στις επιχειρήσεις όπου έχουν σημειωθεί θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, είχαν διενεργηθεί έλεγχοι πριν και μετά τα τραγικά συμβάντα; (Να κατατεθούν αναλυτικά τα στοιχεία από το 2019 έως σήμερα).
Σκοπεύετε να ενδυναμώσετε τις περιφερειακές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας με έμπειρο προσωπικό και υλικοτεχνικά μεσα; Αν ναι, με ποιον τρόπο και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα;
Και παρακαλείσθε, προς ενημέρωση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να κατατεθούν τα ως άνω αιτούμενα στοιχεία.»

Advertisement
Advertisement