Connect with us

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νικολαΐδης: «Να καταργηθεί το ηλικιακό όριο για την εκλογή σε Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας»

Published

on

Με ερώτησή του προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση, ο Βουλευτής Δράμας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Ευθύνης Αθλητισμού κ. Αναστάσιος Νικολαΐδης ζητάει την άμεση κατάργηση της αντισυνταγματικής διάταξης που προβλέπει ηλικιακό όριο για την εκλογή σε Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας, καθώς επίσης και την εξομοίωση των διατάξεων για την εκλογή στη θέση του Προέδρου με όσα ισχύουν για την εκλογή στις θέσεις Γενικού Γραμματέα, Αντιπροέδρου και Ταμία.

Αναλυτικά στην ερώτηση του κ. Νικολαΐδη αναφέρονται τα εξής:

Με τον νόμο 4726/2020 [«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις»] και συγκεκριμένα την παράγραφο 7 του άρθρου 6 («Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 2725/1999») θεσπίστηκε το ηλικιακό όριο των 70 ετών για την εκλογή σε οποιαδήποτε θέση Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, ενώ παράλληλα τέθηκαν περιορισμοί όσον αφορά την εκλογή στη θέση του Προέδρου, διαφορετικοί όμως για όσους ισχύουν για τις θέσεις Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία.

Συγκεκριμένα στη νομοθετική διάταξη αναφέρονται τα εξής:

«Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, όποιος έχει συμπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Αντιπρόεδρος, Γραμματέας ή Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα αυτά δύο (2) συνεχόμενες φορές για πλήρη ή μερική θητεία. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόμενες θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει χρονική περίοδος δύο (2) ετών. Μετά τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού (70ου) έτους της ηλικίας του, ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, δύναται όμως να αναλάβει άλλες αρμοδιότητες σε μη αιρετές θέσεις στις οποίες τοποθετείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της».

Πρόκειται για ρυθμίσεις οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις σε πολιτικό και αθλητικό επίπεδο και δέχτηκαν δικαίως έντονη κριτική ότι αντίκεινται στο Σύνταγμα. Περαιτέρω κατά την εφαρμογή τους, αποδείχτηκε μετά από επαρκές χρονικό διάστημα ότι δεν προσέφεραν στον Ελληνικό Αθλητισμό, καθώς αποκλείεται συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα από την ενασχόληση με τη διοίκηση και στερείται η δυνατότητα προσφοράς από πρόσωπα με κύρος και αδιαμφισβήτητη εμπειρία. Επιπροσθέτως αποκλείονται πολίτες με άνισο τρόπο από την άσκηση διοίκησης μέσω συγκεκριμένων θέσεων, καθώς επιτρέπεται σε κατηγορίες εκλεγμένων να συνεχίσουν μετά από διακοπή δύο ετών στα ίδια αξιώματα και συγκεκριμένα σε θέση Γενικού Γραμματέα, Αντιπρόεδρου, Ταμία, αλλά όχι στη θέση του Προέδρου, αποκλείοντάς τους παντελώς μετά από τρεις θητείες.

Advertisement

Δεδομένου ότι ορθώς δεν τίθεται ανώτατο ηλικιακό όριο για την ανάδειξη σε σημαντικά αξιώματα του δημοσίου βίου, ακόμη και σε αυτά του Βουλευτή και του Υπουργού.

Δεδομένου ότι στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, η κυβέρνηση αναγνώρισε επί της ουσίας ότι αποτελεί διαδεδομένη πρακτική να είναι ενεργοί και να εργάζονται συνταξιούχοι συμπολίτες μας, τροποποιώντας το πλαίσιο για τη δήλωση της εργασίας τους, με ευνοϊκότερους προς αυτούς όρους.

Δεδομένου ότι σε κανέναν άλλο τομέα δεν υφίσταται ηλικιακό όριο για την ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβούλιου.

Δεδομένου ότι από τον ίδιο τον νόμο παρέχεται η δυνατότητα ανάληψης άλλων αρμοδιοτήτων μέσω της τοποθέτησης σε μη αιρετές θέσεις πολιτών άνω των 70 ετών, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο ότι δύνανται να διαθέτουν ικανότητα προσφοράς και να είναι αποτελεσματικοί στη συνεπικουρία της διοίκησης.

Δεδομένου ότι έχει εκδοθεί η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών ΜΠρΑΘ 4421/2024 με βάση την οποία κρίθηκε ως αντισυνταγματική τ διάταξη περί ορίων ηλικίας αλλά και αντίθετη προς την Κοινοτική οδηγία 2000/78/ΕΚ.

Δεδομένου ότι κακώς γίνεται διάκριση της θέσης του Προέδρου με τη θέση του Γενικού Γραμματέα, του Αντιπροέδρου και του Ταμία, με διάταξη που προκαλεί κατηγοριοποίηση και άνιση μεταχείριση πολιτών.

Δεδομένου ότι το προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθούν εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη Δ.Σ. σε αθλητικές ομοσπονδίες και ως εκ τούτου οι ρυθμίσεις των συγκεκριμένων ζητημάτων λαμβάνουν άμεσο και επιτακτικό χαρακτήρα.

Advertisement

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

Προτίθεστε να προβείτε στην άμεση κατάργηση της αντισυνταγματικής διάταξης και να ακυρώσετε την εφαρμογή ορίου ηλικίας για εκλογή σε Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικών ομοσπονδιών, επαναφέροντας την ομαλότητα στη διοίκηση αυτών και αναγνωρίζοντας ότι στη δυνατότητα προσφοράς δεν μπορεί να υφίσταται ηλιακός περιορισμός;
Προτίθεστε να προβείτε στην άμεση εξομοίωση των διατάξεων για την εκλογή στη θέση του Προέδρου με ό,τι ισχύει για τις θέσεις του Γενικού Γραμματέα, του Αντιπροέδρου και του Ταμία και να επιτρέψετε μετά από διακοπή δύο ετών να δύναται πολίτης να είναι υποψήφιος Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, με τους όρους που έχουν τεθεί για τις υπόλοιπες θέσεις;
Ο ερωτών Βουλευτής

Αναστάσιος Νικολαΐδης

Βουλευτής ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Ν. Δράμας

Advertisement