Συγκροτήθηκε η Συντονιστική Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Βόλου

Στο Βόλο την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 και ώρα 20.00 συνεδρίασε η Συντονιστική Επιτροπή Τοπικής Οργάνωσης Βόλου ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Μαγνησίας και συγκροτήθηκε σε σώμα:

Γραμματέας: Μαρία Γίτση
Αναπληρώτρια Γραμματέας: Αναστασία Παπαδοπούλου
Υπ. Οργανωτικού: Γιάννης Καράτσαλος
Υπ. ΜΜΕ και Επικοινωνίας: Βαγγέλης Ζαχαρός

Τα λοιπά μέλη με αλφαβητική σειρά:

Κρανιάς Σωτήρης, μέλος
Μαστακούλης Γιώργος, μέλος
Πρίγκος Γιάννης, μέλος

Παρόντες ήταν ο Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Νίκος Πολίτης, η Αναπληρώτρια Γραμματέας ΝΕ Σούλα Βακουφτσή, το μέλος της ΝΕ Γιώργος Μέρκατας, το μέλος της ΝΕ και ΚΠΕ Ματίνα Πρίγκου το μέλος της ΚΠΕ Δημήτρης Κουτσούκος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ