Ταμείο ανάκαμψης: Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την δανειοδότηση των επιχειρήσεων

Στη χθεσινή σύσκεψη των τραπεζών με το οικονομικό επιτελείο, συζητήθηκε μεταξύ άλλων να συσταθεί μία Ομάδα Εργασίας, η οποία θα εξετάσει τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων και προϊόντων που θα καλύπτουν τις ανάγκες χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όπως επισημαίνει το “POWERGAME”, “Δηλαδή, για όσες επιχειρήσεις είναι μεν υγιείς αλλά δεν εμπίπτουν στις συγκεκριμένες παραμέτρους επιλεξιμότητας που θέτει το πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και οι οποίες είναι τέσσερις:

  • Εξωστρέφεια
  • Καινοτομία
  • Κλιματική αλλαγή
  • Συγχωνεύσεις με σκοπό την αύξηση του μεγέθους και τον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης

Θα εκδοθεί οδηγία με τους όρους και τα κριτήρια επιλεξιμότητας

Σύντομα, αναμένεται να εκδοθεί συγκεκριμένη οδηγία που να καθορίζει επακριβώς τους όρους και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που πρέπει να πληροί μια επιχείρηση για να πάρει κεφάλαια από το Ταμείο.

Αυτό που «κλείδωσε» χθες ήταν επίσης, ο τρόπος απορρόφησης των κονδυλίων του Ταμείου. Κατέστη απολύτως σαφές πρώτον, ότι τα κεφάλαια από το RRF δεν θα χρηματοδοτούν για κεφάλαιο κίνησης και δεύτερον ότι η αναλογία θα είναι η ακόλουθη:

-το 40% της χρηματοδότησης το δίνει το Ταμείο, ένα άλλο ισόποσο 40% το χορηγούν οι ίδιες οι τράπεζες με πιστωτικά κριτήρια και ένα υπόλοιπο 20% αφορά ιδιωτική συμμετοχή, από τα κεφάλαια της επιχείρησης.

Επίσης, χρηματοδότηση θα λάβουν μόνο επιχειρήσεις που έχουν συγκεκριμένα επενδυτικά πλάνα και τα οποία θα εμπίπτουν στις παραπάνω τέσσερις κατηγορίες.

Έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι από τα 30,5 δισ ευρώ του Ταμείου, τα 12,7 δισ ευρώ αποτελούν δάνειο, το οποίο θα πρέπει να επιστραφεί στην ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η ίδια η ΕΕ θέλει να διασφαλίσει ότι θα πάρει τα κεφάλαιά της πίσω  – χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα κάνει ελέγχους στη διαδικασία της απορρόφησης και της επιλογής των εταιριών.

Βέβαια, είναι αμφίβολο κατά πόσο θα πετύχει το «στοίχημα» της στήριξης όσων δεν επιλεγούν με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας και κατά πόσο θα έχει νόημα η δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Αλλά ακριβώς αυτό θα είναι το αντικείμενο έρευνας της Ομάδας Εργασίας που θα συσταθεί και στην οποία θα μετέχουν εκπρόσωποι των τραπεζών, αλλά και της Αναπτυξιακής Τράπεζας, καθώς επίσης των οικονομικών υπουργείων και άλλων φορέων.

Στη χθεσινή σύσκεψη, πλην του υπουργού Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα, μετείχε  ο υφυπουργός αρμόδιος για τα χρηματοοικονομικά, Γ. Ζαββός, ο αναπληρωτής υπουργός, Θ. Σκυλακάκης, και στελέχη διοίκησης των συστημικών τραπεζικών ομίλων.

Μάλιστα η παρουσία του κ. Σκυλακάκη ως καθ ύλην αρμόδιου για τη δημοσιονομική πολιτική, συνδέεται άμεσα με το μήνυμα που θέλει να περάσει η ηγεσία του υπουργείου, ότι δηλαδή, τα 12,7 δισ ευρώ του Ταμείου αφορούν δάνειο που πρέπει να επιστραφεί και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να καλυφθεί με δημοσιονομικό κόστος. Εξ ου, και η τήρηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας με κάθε ακρίβεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ