ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρήστος Παπαστεργίου: Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για εφησυχασμό

«Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για εφησυχασμό, σε ότι αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αυτό τεκμηριώνουν οι ειδικοί επιστήμονες, αλλά και η πρόσφατη, δυστυχώς, εκ νέου αύξηση, των κρουσμάτων στην Κίνα. Επομένως, έστω και αργά, έστω και κατόπιν των πιέσεων της αντιπολίτευσης, η σημερινή (13 Απριλίου 2020) συνεδρίαση είναι καλοδεχούμενη και, ελπίζουμε ότι θα αποβεί και ωφέλιμη» επεσήμανε με έμφαση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, (η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω  τηλεδιάσκεψης), ο επικεφαλής της παράταξης «Πράξεις για την Μακεδονία» Χρήστος Παπαστεργίου.

Τόνισε, επίσης, ότι «είναι θετικό ότι ο Περιφερειάρχης Κ.Μ. κ. Τζιτζικώστας αποδέχθηκε την πρόταση που είχε καταθέσει η παράταξη μας στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο (6-4-2020) και είχε απορρίψει τότε, για την έκδοση ψηφίσματος υπέρ της καθιέρωσης ευρωομολόγου, ως χρηματοδοτικού εργαλείου, από την Ε.Ε. Καθώς είναι θετικό και για πολιτικούς -οικονομικούς, αλλά και για ισχυρά συμβολικούς λόγους. Η Κεντρική Μακεδονία, η Ελλάδα ευρύτερα, ανήκουν στην Ευρώπη, η οποία καλείται να αποδείξει εμπράκτως την αλληλεγγύη της και να ισχυροποιήσει την προοπτική της» σημείωσε.

Πρόσθεσε, ότι υπάρχουν ευρωπαϊκοί πόροι, τους οποίους μπορεί η χώρα και η Περιφέρειά μας να αξιοποιήσει, αν έχει σχέδιο και τεκμηρίωση.

«Οι πρόσφατες αποφάσεις του Eurogroup δεν αρκούν. Δεν θα πρέπει όμως και να αφεθούν αναξιοποίητες. Η Περιφέρεια πρέπει να στοχεύσει τις δράσεις της. Οι χρηματοδοτήσεις μέσω του ESM και του προγράμματος SURE (αφορά δάνεια προς τα Κράτη για επιχορηγήσεις μισθών, ώστε να μην χαθούν θέσεις εργασίας), διοχετεύονται μέσω Κρατών και, συνεπώς, απαιτείται ενιαίο σχέδιο της ΕΝωσης ΠΕριφερειων (ΕΝ. ΠΕ.) προς την Κυβέρνηση (σημειώνεται ότι υπάρχουν χώρες που έχουν εξασφαλίσει καλύψεις εισοδήματος από 60% έως 75%), ανέφερε. 

«Το ίδιο ισχύει και για την αξιοποίηση του κανονισμού deminimis (αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τον πρωτογενή τομέα -και την αλιεία- και τις μεταφορές). Επομένως, η συνεχής συνεργασία των Περιφερειών μεταξύ τους, αλλά και της κάθε Περιφέρειας με τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής της, αλλά και διεθνείς, όπως τα μικτά επιμελητήρια, είναι απόλυτα επιβεβλημένες (σημ: αυτό είναι και καθοριστικός όρος χρηματοδότησης δράσεων από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027) πρόσθεσε.

«Επιπρόσθετα, ο ευρωπαϊκός μηχανισμός πολιτικής προστασίας συγκροτεί αντίστοιχη δομή για την αντιμετώπιση υγειονομικών κρίσεων, αλλά και κρίσεων που άπτονται του γεωργικού τομέα. Η Κεντρική Μακεδονία οφείλει να προετοιμαστεί για την αξιοποίησή τους, ώστε να ενισχυθούν τόσο οι ιατροτεχνολογικές της υποδομές και το σύστημα υγείας, όσο και ο πρωτογενής τομέας με την διάθεση των προϊόντων του, χωρίς στρεβλώσεις τιμών και με διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών. Επικουρικά, στον τομέα της αλιείας και των ιχθυοκαλλιεργειών, (μπορεί να) συμβάλλει και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας» κατέληξε ο κ. Παπαστεργίου. 

 

Ερωτήματα

Παράλληλα ο κ. Παπαστεργίου, έθεσε προς την διοίκηση της Περιφερείας Κ.Μ. και τον Περιφερειάρχη Κ.Μ. κ. Τζιτζικώστα τα εξής ερωτήματα:

 

1) Πέραν των διασκέψεων του κ. Περιφερειάρχη με φορείς, οι Αντιπεριφερειάρχες προχώρησαν σε κάτι ανάλογο για τους τομείς ευθύνης τους; Αν, ναι, γιατί δεν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, όπως συνέβη με τις διασκέψεις του κ.Περιφερειάρχη; Πότε θα ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για όσα δεσμεύτηκε ο κ. Περιφερειάρχης στα Επιμελητήρια και στους άλλους φορείς; Ποια είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία που ανέφερε; Γιατί δεν τους ενημέρωσε, για την δέσμευση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, από την Κυβέρνηση, ενώ τους διαβεβαίωνε ότι θα τα προωθήσει στην «αγορά»; Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία; Θα προχωρήσει με γρήγορες διαδικασίες το επενδυτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας;

 

2) Έχουν σχεδιάσει, οι Αντιπεριφερειάρχες, τις επόμενες κινήσεις για τους τομείς ευθύνης τους; Ποιες είναι αυτές;

 

3) Ο κ. Τζιτζικώστας είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών και ο κ. Πατούλης β’ αντιπρόεδρος. Τι σχετικές αποφάσεις έχει πάρει η επιτροπή, γιατί στον ιστότοπό της δεν υπάρχει κάτι ανηρτημένο, ενώ ο σύνδεσμός της, στην σελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έχει να ανανεωθεί από τις 22/5/2015 !!! Γιατί ο κ. Τζιτζικώστας ανέστειλε τις προγραμματισμένες συναντήσεις της Επιτροπής και δεν αξιοποιεί τις τηλεδιασκέψεις, ώστε οι περιφέρειες να έχουν ουσιαστικό λόγο στην αντιμετώπιση της κρίσης;

 

4) Η ομάδα διαχείρισης της κρίσης, που συγκροτήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου, συνεδρίασε εκ νέου; Υπάρχουν αποφάσεις; Υπάρχει ενημέρωση για κρίσιμα ζητήματα όπως οι διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ, οι κινητές μονάδες κ.ά. Συγκροτήθηκε αντίστοιχη ομάδα για τον τομέα της υγείας; Οι προμήθειες μόνιμου εξοπλισμού, εντάσσονται σε κάποιο στρατηγικό σχέδιο για το σύστημα υγείας(π.χ. η τελευταία πρόσκληση του ΕΣΠΑ, αφορά προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο αντιμετώπισης του Covid 19, αλλά η προθεσμία υποβολής είναι ως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και η επιλεξιμότητα έως το τέλος του 2023). Προχωρούν άμεσες παρεμβάσεις σε νοσοκομειακές υποδομές, όπως το πέτρινο κτίριο (3ος βραχίονας) στο νοσοκομείο Παπανικολάου; Θα συμμετάσχει η αυτοδιοίκηση στην οργάνωση και λειτουργία των κινητών ομάδων και στην αύξηση των διενεργούμενων test;

 

5) Πότε και πώς θα υλοποιηθούν τα σεμινάρια για τον τουρισμό, που ανακοινώθηκαν στις 6 Απριλίου; Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής θα αναθεωρηθεί έγκαιρα; Θα συμπεριλάβει χώρες-στόχους;  Θα υπάρξει ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού (οικογενειών, νέων, ευπαθών ομάδων, κοινωνικού τουρισμού, ειδικών μορφών τουρισμού κ.ά);

 

6) Στις 30 Μαρτίου προκηρύχθηκαν 68 θέσεις έκτακτου προσωπικού, με ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, έως τις 3 Απριλίου. Πόσες αιτήσεις υπάρχουν; Πότε θα προσληφθούν οι επιλεγέντες; Θα προκηρυχθούν άλλες θέσεις;

 

7) Έχουν προγραμματιστεί άλλες διανομές υγειονομικού υλικού; Τι ισχύει με τις καταγγελίες για την ποιότητα και τις τιμές αγοράς;

 

8) Από τα μέτρα της Κυβέρνησης εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό τομέα, οι αγρότες -κτηνοτρόφοι -αλιείς -μελισσοκόμοι -αμπελουργοί, οι δασεργάτες, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι εποχικοί εργαζόμενοι στον τουρισμό, οι άνθρωποι του πολιτισμού, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων χρονομίσθωσης κ.ά. Οι κλάδοι αυτοί είναι κρίσιμοι και για την διαμόρφωση του ΑΕΠ της Περιφέρειας. Τι σχεδιάζει η Περιφέρεια γι΄ αυτούς;

 

9) Το διάστημα αυτό, έγινε αποδεκτή απ΄ όλους, η αξία του δημόσιου συστήματος υγείας και των κοινωνικών δομών(βοήθεια στο σπίτι, υπνωτήρια αστέγων κλπ). Πώς θα ενισχυθούν; Πώς θα εξασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία τους; Πώς θα εμπλουτιστεί το ΤΕΒΑ; Θα υπάρξει συνδυασμός δράσεων; Π.χ διάθεση τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες από το Κράτος και τους ΟΤΑ; Θα προστατευθούν οι ευάλωτες ομάδες (πρόσφυγες /μετανάστες, Ρομά, φυλακισμένοι κ.ά)

 

10) Θα υπάρξουν παρεμβάσεις για την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα και την επανεκκίνηση στην Κεντρική Μακεδονία; Θα διεκδικήσει η Περιφέρεια:

– την προστασία της πρώτης κατοικίας;

– την αναστολή πληρωμής οφειλών και των αγροτών;

– την επίλυση του ζητήματος των εποχικών εργατών γης;

– την ένταξη όλων των ΚΑΔ του πρωτογενούς τομέα στα μέτρα ενίσχυσης της αγροδιατροφικής αλυσίδας;

– την ασφαλή λειτουργία των λαϊκών αγορών, σύμφωνα και με τις προτάσεις των σωματείων τους;

– την προκαταβολή του επιδόματος του ΟΠΕΚΕΠΕ και άμεση καταβολή των συνδεδεμένων ενισχύσεων;

– την εγγύηση των επιταγών;

– την άμεση καταβολή του 90% του προκύπτοντος ΦΠΑ;

– την χρηματοδότηση των χρονομισθώσεων των επιχειρήσεων;

– τις εγγυήσεις δανείων των ΜΜ Επιχειρήσεων;

– την συμμετοχή και των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης στην κατανομή των 11 εκ;

 

11) Θα διερευνηθεί, σε συνεργασία και με τους δήμους και τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, η χορήγηση των απαραίτητων εξοπλισμών (tablet, συνδέσεις διαδικτύου κ.λπ.) σε οικονομικά αδύνατους μαθητές;