Εσωκομματικές ΚΙΝΑΛ – Έτσι μπορεί να ψηφίσεις – Δες την αίτηση που πρέπει να συμπληρώσεις

Ανακοίνωση Επιτροπής Δεοντολογίας Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ)

Στις 5/12 και (αν χρειαστεί) στις 12/12 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου. Στις εκλογές ψηφίζουν τα μέλη και οι φίλοι του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.

Με βάση τα άρθρα 4 και 5 του Καταστατικού :

  • Μέλη και φίλοι του Κινήματος Αλλαγής μπορούν να εγγραφούν Έλληνες πολίτες, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλοδαποί που κατοικούν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, από την ηλικία των 16 ετών, οι οποίοι αποδέχονται τις αρχές και τις επιδιώξεις του, εφόσον δεν συμμετέχουν σε άλλο ελληνικό πολιτικό κόμμα ή σε οργανώσεις και φορείς, των οποίων οι στόχοι έρχονται σε αντίθεση με αυτούς του φορέα. Τα μέλη του φορέα μπορούν να διατηρούν παράλληλα και την ιδιότητα μέλους σε ένα από τα κόμματα, τις κινήσεις και τις συλλογικότητες που συναποτελούν το Κίνημα Αλλαγής.
  • Ως μέλη του Κινήματος Αλλαγής ορίζονται όσοι συμφωνούν με τις αρχές, τις επιδιώξεις, την οργάνωση και τη λειτουργία του, αποδέχονται το πρόγραμμά του και το παρόν καταστατικό και επιθυμούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του, στην προώθηση των θέσεών του και στην προβολή της δράσης του.
  • Κατά την διαδικασία των εκλογών όποιος/α δεν είναι μέλος του Κινήματος υπογράφει αίτηση και βεβαιώνει ότι δεν είναι μέλος άλλου πολιτικού κόμματος, ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει πλήρως τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την αντίστοιχη ιδιότητα με βάση τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού και ακόμα συναινεί και εξουσιοδοτεί το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ για την χρήση των στοιχείων του καταλόγου ψηφισάντων με βάση το νομικό πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

     

  • Τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών, ο υπεύθυνος του εκλογικού κέντρου καθώς και οι εκπρόσωποι των υποψηφίων που θα παραμένουν εντός του εκλογικού κέντρου, υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης  ή rapid test τελευταίου 48ωρου. Επισημαίνεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς χώρους.

 

Αίτηση Εγγραφής Μέλους/Φίλου

Η συμπλήρωση της φόρμας γίνεται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.

Τα ατομικά στοιχεία συμπληρώνονται όπως αυτά αναγράφονται στο Δελτίο Ταυτότητας.

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΔΤ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
ΣΠΟΥΔΕΣ: ΙΔΙΟΤΗΤΑ:

Τα παραπάνω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για λόγους ταυτοπροσωπίας βάσει του έννομου συμφέροντος του Κινήματος Αλλαγής για τη διασφάλιση της ακρίβειας και της ποιότητας της βάσης δεδομένων του.

ΚΙΝΗΤΟ: ΣΤΑΘΕΡΟ:
E-MAIL:
ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜ. Τ.Κ.
ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ: ΔΗΜΟΣ:
ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ.: ΧΩΡΑ:

(Για Απόδημους)

 

Έχω λάβει γνώση ότι σύμφωνα με όσα ορίζει το Άρθρο 4 του Καταστατικού του Κινήματος Αλλαγής: «Μέλη και φίλοι του Κινήματος Αλλαγής μπορούν να εγγραφούν Έλληνες πολίτες, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλοδαποί που κατοικούν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, από την ηλικία των 16 ετών, οι οποίοι αποδέχονται τις αρχές και τις επιδιώξεις του, εφόσον δεν συμμετέχουν σε άλλο ελληνικό πολιτικό κόμμα ή σε οργανώσεις και φορείς, των οποίων οι στόχοι έρχονται σε αντίθεση με αυτούς του φορέα. Τα μέλη του φορέα μπορούν να διατηρούν παράλληλα και την ιδιότητα μέλους σε ένα από τα κόμματα, τις κινήσεις και τις συλλογικότητες που συναποτελούν το Κίνημα Αλλαγής». Βεβαιώνω ότι δεν είμαι μέλος άλλου πολιτικού κόμματος, αποδέχομαι και αναλαμβάνω πλήρως τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την αντίστοιχη ιδιότητα με βάση τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού.

 

Επιθυμώ να γίνω ΜΕΛΟΣ Επιθυμώ να γίνω ΦΙΛΟΣ/Η 

 

(Εάν επιλέξατε ότι θέλετε να γίνετε φίλος/η)

Παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου προς το Κίνημα Αλλαγής και τα αρμόδια όργανά του για τη χρήση, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για την καταχώριση στο Μητρώο Μελών ή Φίλων του Κινήματος Αλλαγής. 
Παρέχω την συγκατάθεση μου στο Κίνημα Αλλαγής και στα αρμόδια όργανά του για διενέργεια ηλεκτρονικής επικοινωνίας, την αποστολή μαζικών sms και email, την αποστολή δεμάτων και επιστολών, καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης των δεδομένων μου για τις Εθνικές, Αυτοδιοικητικές εκλογές, Ευρωεκλογές, αλλά και για τις εσωκομματικές εκλογές του κόμματος 

*Η ανωτέρω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε με email στο dpo.kinimaallagis@gmail.com

Με την υπογραφή μου επιβεβαιώνω ότι έλαβα γνώση των πληροφοριών που βρίσκονται στο πίσω μέρος της σελίδας

Ο ΑΙΤΩΝ/ΔΗΛΩΝ

Ημερ. …./…./……

 

Υπογραφή

 

Ενημερωτικό σημείωμα για τα προσωπικά δεδομένα

Υπεύθυνος της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι το Κίνημα Αλλαγής του οποίου η έδρα βρίσκεται επί της Χαριλάου Τρικούπη 50 10680, τηλέφωνο 2103665000 και e-mail info@kinimaallagis.gr

1) Το Κίνημα Αλλαγής επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για το σκοπό της εγγραφής σας στο μητρώο μελών του. Νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 9 παρ. 2 περ. δ’ ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ’ – Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας και η τακτική επικοινωνία- για τα μέλη και το άρθρο 9 παρ. 2 περ. α’ για τους φίλους 

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι οι εκτελούντες την επεξεργασία οι οποίοι θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα, για λογαριασμό του Κινήματος Αλλαγής, όπως λ.χ. αποστολή μαζικών SMS, e-mail ή αποστολή δεμάτων και επιστολών. Επιπλέον αποδέκτες θα είναι οι υποψήφιοι του κόμματος για τις εθνικές και αυτοδιοικητικές εκλογές, τις ευρωεκλογές αλλά και τις εσωκομματικές εκλογές του κόμματος. 

Τα προσωπικά δεδομένα του κάθε μέλους διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα το ίδιο επιθυμεί να παραμένει μέλος του κόμματος. Επιπροσθέτως, δεν διενεργείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

2) Σκοπός της επεξεργασίας είναι η εγγραφή σας στο μητρώο φίλων και νομική βάση είναι η ρητή σας συγκατάθεση (άρθρο 9 παρ. 2 περ. α’ ΓΚΠΔ). Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν διαβιβάζει σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς τα δεδομένα των μελών του. 

Επιπλέον αποδέκτες θα είναι οι υποψήφιοι του κόμματος για τις εθνικές και αυτοδιοικητικές εκλογές, τις ευρωεκλογές αλλά και τις εσωκομματικές εκλογές του κόμματος.

Τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα εσείς επιθυμείτε να παραμένει φίλος του κόμματος. Επιπροσθέτως, δεν διενεργείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Κάθε μέλος/φίλος έχει τα εξής δικαιώματα:

Πρόσβαση Διόρθωσης Περιορισμού
Φορητότητας Διαγραφής  Εναντίωσης

Για την άσκηση όλων των παραπάνω δικαιωμάτων καθώς και για κάθε ζήτημα που αφορά την διαχείριση των προσωπικών  δεδομένων τους, τα μέλη μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο Προστασίας του κόμματος στο dpo.kinimaallagis@gmail.com.  

Επίσης τα μέλη δικαιούνται οποτεδήποτε να υποβάλλουν καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr). 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ