Connect with us

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή ο Γιώργος Παπανδρέου για το κλείσιμο καταστημάτων της “Τράπεζας Πειραιώς” στην Αχαϊα

Δημοσιεύτηκε

στις

Οι τελευταίες δυσάρεστες εξελίξεις αναφορικά με την πρόθεση αναστολής λειτουργίας των Υποκαταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς στις περιοχές των Καλαβρύτων, της Δυτικής Αχαΐας, του Ρίου και ενός ακόμη στην περιοχή της Πάτρας, έχουν προκαλέσει τεράστια ανησυχία, ενώ αναμένεται να δημιουργήσουν και δυσανάλογο κόστος στους κατοίκους της κάθε περιοχής. Οι συνέπειες εφαρμογής μιας τέτοιας απόφασης, σε καμία περίπτωση δεν αντισταθμίζονται με την αναβάθμιση του ψηφιακού δικτύου της Τράπεζας. Οι απαραίτητες ψηφιακές υπηρεσίες, θα πρέπει να προσφέρονται επικουρικά και να λειτουργούν ως υποστηρικτική υπηρεσία και όχι ως αποκλειστική και μοναδική λύση εξυπηρέτησης των συναλλαγών του πολίτη.

Δεδομένου ότι η Τράπεζα Πειραιώς διαδέχθηκε την διαχείριση του χαρτοφυλακίου της πρώην Αγροτικής Τράπεζας, είναι προφανές πως μεγάλο μέρος των συναλλαγών της, αφορά προγενέστερες αποκλειστικές ενισχύσεις του πρωτογενούς τομέα, δάνεια αλλά και καταθέσεις του αγροτικού κόσμου, του οποίου η εξοικείωση με τις ψηφιακές συναλλαγές δεν καθίσταται επαρκής. Ως εκ τούτου, ο περιορισμός της φυσικής παρουσίας του Τραπεζικού ομίλου της Πειραιώς ιδιαίτερα στους δήμους των αγροτικών περιοχών, δημιουργεί δυσανάλογο αποκλεισμό πρόσβασης σε τραπεζικές υπηρεσίες, κυρίως για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι είναι και οι κύριοι αποδέκτες του προβλήματος. Τούτο μάλιστα, σε μια εποχή που ο πρωτογενής τομέας και η διατροφική αλυσίδα, αποτελούν υψίστης σημασίας ζητήματα, δεδομένων των διεθνών εξελίξεων και της κλιματικής κρίσης, δεδομένων που παράλληλα υποδεικνύουν την ανάγκη προστασίας, αλλά και υποβοήθησης του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα, στο νέο και καθόλου ευοίωνο περιβάλλον που διαμορφώνεται.

Η διαδικασία της ψηφιακής μετάβασης, η οποία δυστυχώς συντελείται με την δραστική συρρίκνωση των Υποκαταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, προκαλεί σοβαρά προβλήματα και σε άλλες μη προνομιούχες ομάδες συμπολιτών μας. Θίγει τους μικρομεσαίους επαγγελματίες, συνταξιούχους και ανθρώπους προχωρημένης ηλικίας, οι οποίοι δεδομένου ότι δεν έχουν την απαραίτητη ψηφιακή εξοικείωση, θα εξαναγκαστούν προς μετακίνηση σε άλλες περιοχές του Νομού, προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Ο αντίκτυπος αυτού του είδους τραπεζικού αποκλεισμού στους δήμους του Νομού Αχαΐας είναι εξαιρετικά δυσάρεστος, καθώς θα συνδεθεί με τον συνακόλουθο οικονομικό μαρασμό της τοπικής επιχειρηματικότητας, την απόσυρση καταθέσεων, αλλά και την πλήρη υποβάθμιση του αγροτικού στοιχείου των τοπικών κοινωνιών στις περιοχές αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, ο στρατηγικός σχεδιασμός της Τράπεζας Πειραιώς, θα πρέπει να συντελεστεί κατά το βέλτιστο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψιν το ήδη υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στα Καταστήματα των δήμων του Νομού Αχαΐας. Θα πρέπει, επίσης, να συνυπολογιστούν τα εργασιακά δικαιώματα που διακυβεύονται, η δυσανάλογη επιβάρυνση των εργαζομένων των όμορων περιοχών, αλλά και οι ενδεχόμενες πιέσεις που θα δημιουργηθούν από τις όποιες αναγκαστικές μετακινήσεις εργαζομένων σε άλλα καταστήματα.

Τέλος, δεδομένου ότι, η πρακτική της αναστολής λειτουργίας τραπεζικών καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, που επιχειρείται να προωθηθεί στην Αχαΐα, φαίνεται να αποτελεί τη συνήθη πλέον στρατηγική των τραπεζών, θα πρέπει η Πολιτεία να μεριμνήσει ώστε τα συγκεκριμένα Τραπεζικά Ιδρύματα που μέχρι σήμερα έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με την συνεισφορά των πολιτών ήδη τρεις φορές, να αφουγκράζονται τις απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών, αλλά και το ρόλο τους στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Τα εν λόγω Ιδρύματα θα πρέπει να παρέχουν ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και του αναπτυξιακού ρόλου που κυρίως θα έπρεπε να διαδραματίζουν, με γνώμονα τις βέλτιστες εργασιακές πρακτικές.

Επί τη βάσει των ανωτέρω, ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί,

α) Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στο κύμα συρρίκνωσης των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία έχει την αποκλειστική διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων των αγροτών και κτηνοτρόφων της πρώην Αγροτικής Τράπεζας, στις περιοχές των Δήμων Καλαβρύτων, Δυτικής Αχαΐας και Πάτρας;

Διαφήμιση

β) Ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που πρόκειται να λάβετε, ώστε να προστατευθούν οι μη προνομιούχοι συμπολίτες μας από τον βίαιο αποκλεισμό που υφίστανται, σε φυσικής πρόσβασης Τραπεζικές υπηρεσίες και συναλλαγές;

γ) Πώς σκοπεύετε να διασφαλίσετε τα εργασιακά δικαιώματα όλων των εργαζομένων, τόσο αυτών που προσφέρουν υπηρεσίες σε καταστήματα των όμορων Δήμων, αλλά και όσων πρόκειται να μετακινηθούν ή να απολυθούν;

Ο ερωτών Βουλευτής
Γεώργιος Α. Παπανδρέου