Connect with us

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίνημα Αλλαγής για λήψη μέτρων προστασίας των Ειδικών Δυνάμεων της χώρας απο τον κορονοϊο

Published

on

Ανακοίνωση Τομέα Άμυνας Κινήματος Αλλαγής

ΑΡΩΓΟΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΕΔ

“Οι ΕΔ της χώρας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αναχαιτίζουν τα ανεξέλεγκτα κύματα των μεταναστευτικών ροών, στην περιοχή των συνόρων μας και ιδιαίτερα στον Έβρο, υποκινούμενα και υποστηριζόμενα από την Τουρκική Κυβέρνηση. Μέσα σε αυτό το δυναμικό και πολλές φορές αφιλόξενο περιβάλλον, έρχεται να προστεθεί η άμεση και απρόβλεπτη απειλή του Κορωνοϊού.

Το Κίνημα Αλλαγής επισημαίνει ότι πρέπει να αποτρέψουμε τη διασπορά του ιού στις ΕΔ, και να μην πληγεί η υγεία του προσωπικού τους, αλλά και το αξιόμαχο και η αμυντική τους ικανότητα. Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε βέβαιο ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα επανεξετάσει το συντομότερο δυνατόν τη λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την προστασία του προσωπικού στις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας του και την υλοποίηση της αποστολής του.

Το προσωπικό των ΕΔ στο σύνολο του χρειάζεται την ένταξη του σε μια ειδική δέσμη μέτρων τα οποία θα πρέπει να απαντούν στις ιδιαίτερες συνθήκες που επιχειρεί, αλλά και στην επικοινωνία του με το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας. Για τον σκοπό αυτό, προτείνεται παρακάτω προς εξέταση, από τους καθ’ ύλην αρμόδιους ανά Κλάδο των ΕΔ, μία δέσμη μέτρων με σκοπό τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού.

Ως Τομέας Άμυνας του Κινήματος Αλλαγής θελουμε να ευχαριστήσουμετο σύνολο του προσωπικού των ΕΔ για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην πατρίδα, δηλώνοντας ότι θα είμαστε αρωγοί στο έργο και την αποστολή τους.

Μέτρα πρόληψης και στήριξης του προσωπικού των ΕΔ από την μετάδοση του COVID-19 με γνώμονα τη διατήρηση του αξιόμαχου και της επιχειρησιακής ικανότητας για όσο διάστημα απαιτηθεί.

1. Άμεση διάθεση κονδυλίου από το Υπουργείο Οικονομικών στο ΥΠΕΘΑ για:

α. Αγορά ή κατασκευή (από τα στρατιωτικά εργοστάσια) απολυμαντικού υγρού, μασκών και υγειονομικού υλικού για την επάρκεια και τη δημιουργία αποθέματος. Διάθεση των εν λόγω υλικών ανά σχηματισμό.

Advertisement

β. Άμεση διάθεση χρηματικού ποσού ανά σχηματισμό για την συχνή απολύμανση των χώρων υγιεινής, στρατωνισμού και των κοινόχρηστων χώρων.

2. Διαχείριση στρατευσίμων:

α. Απεμπλοκή των Επιχειρησιακών μονάδων από την εκπαίδευση νεοσυλλέκτων και ειδικοτήτων, με γνώμονα τη δυνατότητα επαύξησης της επιχειρησιακής ικανότητας των ΕΔ.

β. Επανεξέταση του πλαισίου κατάταξης – εκπαίδευσης στρατευσίμων, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. Μέχρι τότε, περιορισμός του αριθμού των προς κατάταξη στρατευσίμων για μείωση του κινδύνου εξάπλωσης του ιού, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των χώρων στρατωνισμού, καθώς και ενδελεχής έλεγχος των νεοκατατασσόμενων στις μονάδες κατάταξης.

γ. Ενεργοποίηση όλων των ανενεργών χώρων στρατωνισμού εντός των μονάδων (θάλαμοι οπλιτών), ώστε οι στρατεύσιμοι να μην στρατωνίζονται σε θαλάμους λίγων τμ ανά 20-30 άτομα.

δ. Περιορισμός των εξόδων και των διανυκτερεύσεων των στρατευσίμων στο ελάχιστο. Έξοδο μόνο για λήψη χρημάτων εάν απαιτείται και αυτό ελεγχόμενα (μεταφορά με στρατιωτικό όχημα και επιστροφή).

ε. Να γίνεται εμπεριστατωμένος έλεγχος, με θερμομέτρηση, των στρατευσίμων κατά την είσοδό τους στις μονάδες μετά την επιστροφή τους από άδεια ορκωμοσίας.

Advertisement

στ. Κάλυψη των αναγκών (ειδών α’ ανάγκης και ειδών ατομικής καθαριότητας) των στρατευσίμων μέσω των Κυλικείων – ΚΨΜ των μονάδων.

ζ. Ενεργοποίηση των κουρείων των μονάδων.

3. Ιατρική Εξέταση όλων των στελεχών, που έχουν προωθηθεί στον Έβρο για ενίσχυση από τα μετόπισθεν, με την επιστροφή τους στην μονάδα (τα εν λόγω στελέχη στρατωνίζονται σε θαλάμους οπλιτών ανά 10 -15 άτομα). Αυξημένη ιατρική μέριμνα στα στελέχη που βρίσκονται στον Έβρο.

4. Τήρηση, κατ’ αναλογία, όλων των μέτρων έναντι της εξάπλωσης του ιού και στις μονάδες των ΕΔ.

5. Εργασία σε 8ωρες βάρδιες του προσωπικού των Επιτελείων και όπου αυτό είναι εφικτό για περιορισμό του συνωστισμού εντός των γραφείων.

6. Έκδοση συγκεκριμένων οδηγιών προς τις μονάδες για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος με τη δημιουργία ειδικού χώρου ελέγχου αυτών.

7. Ενεργοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για τη συνέχιση της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως των στελεχών τα οποία φοιτούσαν σε Σχολές – Σχολεία, των οποίων η εκπαίδευση διακόπηκε για λόγους πρόληψης.

Advertisement

8. Παραμονή των σπουδαστών των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ εντός των σχολών για όλο το διάστημα τήρησης των μέτρων, με παράλληλη εφαρμογή στήριξης της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασής τους.