Connect with us

ΓΝΩΜΕΣ

Ψηφιακές Μεταρρυθμίσεις μαζί με τους πολίτες και την κοινωνία – Του Γιώργου Καραμανώλη

Δημοσιεύτηκε

στις

Ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων ψηφιακών υποδομών πρέπει να γίνεται με προτεραιότητα τις ανάγκες της κοινωνίας, της οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης και με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών, των συλλογικών φορέων, της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας μας. Οι ψηφιακές μεταρρυθμίσεις πρέπει να ενδυναμώνουν τους πολίτες και τη δημοκρατία, να προωθούν τη λογοδοσία της εξουσίας και τη διαφάνεια στο πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς. Αυτές οι προτεραιότητες για την εμπιστοσύνη στη διακυβέρνηση, δημιουργούν τις βάσεις για την ευημερία και την ανάπτυξη με δίκαιο τρόπο. Η επέκταση και αναβάθμιση του θεσμού της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ με υποχρέωση εφαρμογής στα πολιτικά κόμματα και για όλους τους φορείς και οργανισμούς που διαχειρίζονται δημόσιους πόρους και της αξιολόγησης του κυβερνητικού έργου μέσα από το διαδίκτυο είναι προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Σε τοπικό επίπεδο πρέπει να αξιοποιηθούν αποδοτικά τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις έξυπνες πόλεις και εκτός από τεχνολογικές παρεμβάσεις χρειάζονται στοχευμένα προγράμματα σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και εκπαίδευσης για ψηφιακές δεξιότητες.

Η μείωση του κόστους πρόσβασης σε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, η λειτουργική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, η ενεργή συμμετοχή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην ψηφιακή μετάβαση της χώρας μας μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις που βασίζονται στην τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας για την αντιμετώπιση προκλήσεων σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και οικονομίας, όπως είναι η υγεία, εκπαίδευση, αγροδιατροφή, ενέργεια, περιβάλλον, ακρίβεια κ.ά. καθώς και σε νέα ψηφιακά πλεονεκτήματα, όπως με την ανάπτυξη ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας (defence tech innovation), μέσα από στοχευμένες δράσεις υποστήριξης για την μεταφορά και αξιοποίηση τεχνολογίας, ενισχύοντας την προστιθέμενη αξία μας και την εξωστρέφεια.

Η ανοικτή διάθεση δημόσιας πληροφορίας είναι επίσης κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας στο σχεδιασμό για μια δίκαιη ψηφιακή μετάβαση. Τα ανοικτά (μη προσωπικά, δηλαδή στατιστικά, γεωγραφικά κ.ά) δεδομένα του δημόσιου τομέα είναι κεντρική πολιτική επιλογή της Ε.Ε. Είναι το καύσιμο της ψηφιακής οικονομίας και θα πρέπει να προωθηθούν σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Θα πρέπει να δοθεί επίσης έμφαση στη διάθεση δεδομένων συλλογής τιμών από το κράτος π.χ e-katanalotis.gov.gr για τα βασικά αγαθά, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, τιμές καυσίμων με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών από εφαρμογές σύγκρισης τιμών και την διαφανή λειτουργία της αγοράς προς το συμφέρον του καταναλωτή.

Κάθε μεταρρύθμιση πρέπει να ενσωματώνει το διάλογο, την συμμετοχή και την κινητοποίηση ανθρώπινου δυναμικού. H δράση Ψηφιακή Κοινωνία (digitalsociety.gr) υποστηρίζει τον ανοιχτό διάλογο για όλα τα θέματα καθημερινότητας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με στόχο να αξιοποιούνται οργανωμένα οι ιδέες και οι προτάσεις όλων των πολιτών και μελών. Πρόσφατα – με το Pasok App (διαθέσιμο αρχικά σε android), το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έγινε το 1ο πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα με εφαρμογή στο κινητό κάνοντας για ακόμα μια φορά πράξη τη συνεχή επικοινωνία και ανατροφοδότηση με τους πολίτες. Μέσω της πλατφόρμας είναι σε εξέλιξη ανοικτή διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολή βιογραφικών για την συμμετοχή πολιτών και στελεχών στους τομείς πολιτικής. Οι δράσεις εκσυγχρονισμού και υλοποίησης υποδομών ανοικτού κόμματος αποτελούν καλές πρακτικές συμμετοχικής διακυβέρνησης, πυξίδα για την υλοποίηση παρεμβάσεων που προωθούν τη διαφάνεια, την συμμετοχικότητα και την λογοδοσία με κεντρικό άξονα την αξιοποίηση των τεχνολογιών για την τοπική ανάπτυξη και την μείωση των ανισοτήτων.

Πηγή: www.tovima.gr

Διαφήμιση