Τομέας Αγροτών Ν.Ε ΠΑΣΟΚ Κοζάνης: Η ανάγκη ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα είναι επιτακτική

Ανακοίνωση του Τομέα Αγροτών της ΝΕ Κοζάνης για την υποστήριξη των αγροτών
που επλήγησαν από τα καιρικά φαινόμενα.

Οι καταστροφικές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στο Νομό Κοζάνης (παγετός, πάχνη,
χαλαζοπτώσεις και πλημμύρες) θέτουν επί τάπητος το ζήτημα του Κανονισμού
Αποζημιώσεων εκ μέρους του ΕΛΓΑ στις επικείμενες αποτιμήσεις ζημιών.
Ακόμα και αν οι αποτιμήσεις φθάσουν στο 100% στις καλλιέργειες το οικονομικό
αποτέλεσμα για τους αγρότες θα είναι άδικο για τους εξής δύο (2) λόγους.
Α) Το μέγιστο της αποζημίωσης (σε χρήμα) υπολογίζεται για τα σιτηρά στα 300kg/στρέμμα
Για την ελαιοκράμβη στα 170kg/στρέμμα
Για τον ηλίανθο στα 200kg/στρέμμα
Για τις πατάτες στα ~3000kg/στρέμμα
Με την Μέση Τιμή της τελευταίας 5ετιας!!!
Η πραγματικότητα για την παραγωγή (πχ. στον κάμπο ΣΑΡΙ ΓΚΙΟΛ) είναι πραγματικά
διπλάσια!!! Επομένως η χαμηλή βάση υπολογισμού (χαμηλή στρεμματική απόδοση + Μέσο
Όρο τιμής πώλησης τελευταίας 5ετιας) οδηγεί σε χαμηλή αποζημίωση που κυριολεκτικά
δεν καλύπτει ούτε το κόστος καλλιέργειας.
Β) Οι φετινές τιμές πώλησης αγροτικών προϊόντων είναι ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ (Σιτηρά ~+100% ,
ενεργειακά φυτά ~+70%) προφανώς και λόγω κόστους καλλιέργειας..
Οι κατεστραμμένες καλλιέργειες θα συνυπολογιστούν στο Μ.Ο. της τελευταίας 5ετιας που
σημαίνει στα σιτηρά ~0,30/kg στο 50% της τρέχουσας εμπορικής τιμής…
Αν μάλιστα η ασφάλιση πραγματοποιηθεί με τον Μικρότερο συντελεστή 75% το οικονομικό
αποτέλεσμα ακόμη χειροτερο.
Τούτων δοθεντων.

Η κυβέρνηση θα πρέπει να ξεπεράσει με ανάλογες αποφάσεις τον κανονισμό του ΕΛΓΑ
ενισχύοντας το εισόδημα των Αγροτών.
Σε αυτή την κατεύθυνση ίσως θα ήταν αποτελεσματική ή έκτακτη Αναπροσαρμογή του
κανονισμού ΕΛΓΑ προκειμένου να υπάρξουν ΔΙΚΑΙΕΣ οικονομικές αποζημιώσεις.
Σε Διαφορετική περίπτωση ενισχύσεις από άλλες πηγές μη εξαιρουμένου και του κρατικού
προϋπολογισμού θα πρέπει να τεθεί σε ΑΜΕΣΗ ενεργοποίηση (πχ. επιστροφή ΦΠΑ
ενέργειας, Δραστική Μείωση  Ε.Φ.Κ. στα καύσιμα 100%  κάλυψη Ρήτρας Αναπροσαρμογής,
Μη Επιστροφή της ενίσχυσης COVID19 , Εφάπαξ Αποζημίωση ανά ΟΣΔΕ και καλλιέργεια)
Η ανάγκη ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα είναι επιτακτική, ιδίως σε σχέση με την
επικείμενη επισιτιστική κρίση…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ