“Τουρισμός για όλους”: Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες

Οι πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος “Κοινωνικός Τουρισμός 2021“, για τους δικαιούχους έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Υπενθυμίζεται , όπως επισημαίνει το debater, ότι οι πίνακες αφορούν 300.000 επιταγές του προγράμματος “Κοινωνικός Τουρισμός 2021”, ενώ δικαιούχοι και πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων από την Πέμπτη, 15 Ιουλίου στις 08:00 μέχρι και Σάββατο 17 Ιουλίου στις 23:59.

Συγκεκριμένα, η ένταση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά -σε αντίθετη περίπτωση δεν εξετάζεται- με τους κωδικούς του TAXISnet ή τους κωδικούς ΟΑΕΔ, μέσω της διαδικτυακής πύλης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση: http://www.oaed.gr/e-yperesies.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Σημειώνεται, πως οι δικαιούχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν:

  • Να έχουν πρώτα ελέγξει, αν οι ίδιοι ευθύνονται για το εσφαλμένο αποτέλεσμα, λόγω μη σωστής συμπλήρωσης της αίτησης, ανατρέχοντας σε αυτήν με τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα.
  • Να αναφέρουν το λόγο της ένστασης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, μη έκδοση επιταγής για ωφελούμενο παιδί).
  • Να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών, σύμφωνα με τους όρους της δημόσιας πρόσκλησης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ