“Ισότητα των φύλων -Οικονομική ευημερία για όλους” -Γράφει η Αγγελική Μέμμου

Η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών, η λήψη πρωτοβουλιών και πολιτικών προτάσεων προς αυτήν την κατεύθυνση θα ωφελήσει το σύνολο της οικονομίας. Η ισότητα των φύλων είναι μία πρόκληση και οφείλουμε να γίνει η προτεραιότητα των επόμενων δεκαετιών.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο της ισότητας των φύλων ( EIGE) εάν δεν εξαλειφθούν οι ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών και συνεχίσουμε να πορευόμαστε με τις ίδιες συνθήκες, η ισότητα των φύλων θα επιτευχθεί σε 60 χρόνια . Μέχρι τότε θα εξακολουθούν να υπάρχουν γυναίκες με λιγότερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, σε θέσεις ευθύνης , ευάλωτες στην φτώχεια και στην ανασφάλεια!

Σε έναν νέο κόσμο που αναδύεται, με νέες προκλήσεις να προστίθενται στα βασικά ζητούμενα, όπως η ψηφιακή μετάβαση , η πράσινη ανάπτυξη αλλά και οι επιπτώσεις της κρίσης της πανδημίας , μόνο υπό το πρίσμα της ισότητας των φύλων και την γενικότερη εξάλειψη των διακρίσεων, μπορούμε να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα καινοτόμα οικονομία.

Έρευνες και στοιχεία όπως παρουσιάζει το EIGE για την ΕΕ, καταδεικνύουν πως  η απαλοιφή των ανισοτήτων θα συντελέσει σε αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ , υψηλότερους ρυθμούς απασχόλησης και παραγωγικότητας ενώ καθοριστική θα είναι η συμβολή στην αντιμετώπιση της γήρανσης του πληθυσμού.  Πως αναλύονται αυτές οι ανισότητες?

ΠΡΩΤΟΝ τα έμφυλα στερεότυπα. Αντιλήψεις παρωχημένες, πατριαρχικές κοινωνίες, βαθιά ριζωμένοι κανόνες και στερεοτυπικές προσδοκίες στερούν στις γυναίκες και τα κορίτσια την ελεύθερη βούληση και περιορίζουν τις επιθυμίες τους . Το 44% των ευρωπαίων πιστεύουν ότι σημαντικότερος ρόλος της γυναίκας είναι να φροντίζει το σπίτι ενώ ταυτόχρονα το 43% πιστεύει ότι ο σημαντικότερος ρόλος των ανδρών είναι να κερδίζει χρήματα! 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ η εκπαίδευση.  Σύμφωνα με τα στοιχεία οι γυναίκες που έχουν κάποιο πτυχίο στην ΕΕ είναι περισσότερες από τους άνδρες. Παρά ταύτα  αντιπροσωπεύουν μικρότερο ποσοστό σε υψηλά αμειβόμενες εργασίες και θέσεις ευθύνης. Τούτο διότι , πέραν των στερεοτυπικών αντιλήψεων αμφισβήτησης  των δεξιοτήτων των γυναικών, τα επαγγέλματα υψηλών αποδοχών, εντοπίζονται σε τομείς που τα κορίτσια « καθοδηγούνται» να μην επιλέγουν όπως τεχνολογία, πληροφορική , οικονομικά , επιστήμες. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο της ισότητας των φύλλων οι γυναίκες εκπροσωπούν μόλις το 17% έναντι 36 % των ανδρών , αποφοίτων σχολών STEM, παρόλο που παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις ! Σήμερα ωστόσο, σε ένα περιβάλλον ταχύτατου ψηφιακού μετασχηματισμού, κλιματικής αλλαγής  και επιστημονικών προκλήσεων οι γυναίκες δεν γίνεται να μείνουν πίσω. Για να κατορθώσουμε να επιλύσουμε αυτά τα ζητήματα πρέπει να εκμεταλλευτούμε το ανθρώπινο κεφάλαιο στην πληρότητα του .

ΤΡΙΤΟΝ φροντίδα οικογένειας. Η επαγγελματική εξέλιξη σε συνδυασμό με την ευθύνη φροντίδας της οικογένειας εμφανίζεται ως ένα τεράστιο δίλλημα, ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα με την μεγαλύτερη ευθύνη να την αναλαμβάνουν οι γυναίκες.  Κατά αυτόν τον τρόπο ωθούνται να επιλέξουν εργασίες προσωρινές , κυρίως μερικής απασχόλησης  και κατ’ επέκταση χαμηλών αμοιβών. Καθίστανται έτσι επαγγελματικά και οικονομικά  σε καθεστώς επισφάλειας  και αβεβαιότητας, ευάλωτες στην φτώχεια.  Οι γυναίκες στην ΕΕ  αφιερώνουν 22 ώρες την εβδομάδα στην οικιακή εργασία ενώ οι άντρες μόλις 9 ώρες.

Για τον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, το ζητούμενο της ισότητας των φύλων, βρίσκεται στον πυρήνα της ύπαρξής της , αποτελεί θεμελιώδης αρχή , αντανακλά την ίδια της την υπόσταση. Είναι ζήτημα στην κορυφή της ιεραρχίας των αξιών και θα πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα στις πολιτικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες.  Ωστόσο, δεν αρκεί να αντιμετωπισθεί ως μία μεμονωμένη  πολίτική δράση, ασύνδετη με τα άλλα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Οφείλουν , να ενσωματώσουν την διάσταση του φύλου οριζόντια, σε όλες τις δράσεις και προτάσεις τους ως μοχλό επίτευξης των στόχων τους. Η σοσιαλδημοκρατία σήμερα καλείται να είναι πρωτοπόρος στον σχεδιασμό πολιτικών προγραμμάτων με αναφορά στα νέα ζητήματα που έχουν αναδυθεί , όπως  οι περιβαλλοντικές προκλήσεις,  η πράσινη ανάπτυξη , η τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιακή οικονομία , η επιστήμη , οι δημογραφικές μεταβολές. Η ισότητα των φύλων είναι αναγκαίο να συνεκτιμηθεί, ως αναπόσπαστο μέρος  των ανωτέρων προκλήσεων , ώστε να εκμεταλλευτούμε την πολυμορφία και τις δεξιότητες ανδρών και γυναικών, να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες και να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητες όλων. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ